Virtuele stressverlichting voor IC-verpleegkundigen

11 oktober 2021
UMCG-VR
VR
Nieuws

Een van de ontwikkelingen die onder invloed van de coronacrisis een vlucht genomen heeft, is het gebruik van virtual reality toepassingen binnen de zorg. De VR-bril deed in deze periode ook zijn intrede als middel om beter te kunnen ontspannen. En met succes, zo blijkt uit een onderzoek onder verpleegkundigen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Met de VRelax therapie ervoer het IC-personeel 40 procent minder stress.

Dat de (werk)druk van het verpleegkundig personeel tijdens de coronacrisis groot was, is geen nieuws. Die druk zorgde meer dan eens voor veel, te veel, stress. Verschillende ziekenhuizen grepen naar innovatieve oplossingen die tot stressverlichting moesten leiden.

Virtual reality bleek een van de succesvolle alternatieven. Een therapie die zijn meerwaarde binnen andere segmenten van de zorg al meerdere keren bewezen had. Bij mensen met een depressie, angst-, bipolaire- of psychotische stoornis bijvoorbeeld. Daar zorgt VRelax therapie voor een verbetering van negatieve gemoedstoestanden zoals zich angstig voelen of down voelen.

Stressverlichting met VR-bril

In het UMCG konden IC-verpleegkundigen tijdens hun dienst in een speciale relaxruimte de VR-bril met de VRelax therapie gebruiken. Zij kregen daarbij het advies om de bril minimaal 10 minuten op te houden om van de ontspannende therapie te genieten en stress te verlichten. De therapie bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen. Van zwemmen met dolfijnen en ontspannen op het strand of in het bos tot meedoen met een klankschalensessie. In totaal heeft een kwart van de IC-verpleegkundigen de VR-bril gebruikt.

"Met VRelax hoopten we voor IC-verpleegkundigen een moment van rust tijdens het werk te kunnen creëren. Uit ons onderzoek blijkt nu dat het werkt: twee op de vijf verpleegkundigen ervaart direct minder stress door VRelax", vertelt onderzoeker Mathijs Nijland.

40 procent minder stress

De verpleegkundigen die de VR-bril gebruikten werd zowel voor- als na de therapie, op een schaal van 0 tot 100, gevraagd naar het stressniveau dat zij ervoeren. Na de therapie vulden zij daarvoor onder andere een vragenlijst in. Daaruit bleek dat zij gemiddeld een stressafname van 40 procent ervaren hadden. Een ruime meerderheid van de IC-verpleegkundigen gaf aan dat het gebruik van VRelax helpend was om stress te verminderen en dat de app makkelijk was in het gebruik. Enige minpunt was wel dat de werkdruk vaak zo hoog was dat er zelfs geen tijd gevonden kon worden om te ontspannen en naar de VR relaxruimte te gaan.

"Met de resultaten van dit onderzoek hopen we een stimulans te geven aan bredere inzet van initiatieven zoals VRelax in de gezondheidszorg. Hier kunnen patiënten, maar zeker ook collega's van profiteren", aldus onderzoeker Catheleine van Driel. De resultaten van het onderzoek van Mathijs Nijland, Wim Veling, Bart Leststuiver en Catheleine van Driel is gepubliceerd in Frontiers in Psychology.