VR-training bereidt zorgmedewerkers voor op 2e coronagolf

6 oktober 2020
VR-bril-Vrouw2
VR
Nieuws

Een groot aantal zorgmedewerkers in Friesland worden momenteel getraind om zich voor te bereiden op de tweede coronagolf die, gezien de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames, steeds dichterbij komt. Bij een deel van de training, die in totaal twee dagen duurt, wordt gebruik gemaakt van Virtual Reality om praktijksituaties zo levensecht mogelijk te simuleren.

De training COVID-19-COACH is gericht op infectiepreventie-medewerkers van een verpleeg- of verzorgingstehuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Een bijzonder onderdeel is ongetwijfeld de VR-training module waarin twee praktijksituaties, in de thuiszorg en in een zorginstelling, aan bod komen.

De volledige training behandelt theorie, richtlijnen en advies rondom COVID-19. Denk aan informatie over veilig en hygiënisch werken om besmetting te voorkomen. Maar ook hoe om te gaan met een acute uitbraak.

Voorbereiden op 2e coronagolf

Cursisten worden door het opzetten van een VR-bril zo realistisch mogelijk voorbereid op deze praktijksituaties. Bij het ontwikkelen van de VR-training is ook input verwerkt van zorgmedewerkers van het COVID-huis in Heerenveen die de eerste coronagolf van dichtbij hebben meegemaakt.

Het Virtual Reality deel van de training bestaat uit twee video's van een kwartier waarin de verschillende praktijksituaties aan bod komen. De zorgmedewerkers die de training volgen moeten een aantal vragen beantwoorden en reageren op situaties. Daarop worden zij vervolgens beoordeeld en met de resultaten kunnen de zorginstellingen waar zij werkzaam zijn zien op welke onderwerpen eventueel nog bijscholing nodig is. Zorgemedewerkers die de training met succes gevolgd hebben kunnen de opgedane kennis vervolgens weer overdragen op collega's. Daarvoor kan ook de VR-training gebruikt worden, die apart te volgen is.

Realistische VR-training

De VR-training kan eventueel ook via smartphone, tablet en laptop, in 2D, gevolgd worden, maar het meest realistische effect wordt natuurlijk behaald wanneer de cursist gebruik maakt van de VR-bril, in 3D.

"De game is heel realistisch, de zorgmedewerkers worden getraind hoe ze om moeten gaan met situaties die echt zijn gebeurd. Ze kunnen in een gecontroleerde omgeving leren en fouten maken zonder consequenties. Je kunt je niet voorstellen wat de zorgmedewerkers in het COVID-huis hebben meegemaakt, tijdens de eerste coronagolf. Door de VR-training worden de andere medewerkers in dezelfde positie gezet, waardoor ze weten hoe ze moeten handelen in lastige situaties. Dat is ook de kracht van VR, je krijgt het gevoel dat je erbij was", zegt David de Jong van zorgorganisatie Patyna die bij de ontwikkeling van de VR-module voor de training betrokken was.