VWS breidt subsidieregeling SET in 2020 uit

9 december 2019
Senior-zorg-thuis
eHealth
Nieuws

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) gaat veranderen, schrijft subsidieverstrekker ZonMW. Het gaat vooral om uitbreiding van de subsidieregeling om ouderen met behulp van technologie langer thuis te laten wonen. De wijziging van de regeling is onlangs met toelichting in de Staatscourant geplaatst. De wijzigingen gaan in vanaf 1 februari 2020.

Het kabinet maakte in 2018 bekend dat het de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar stelde aan subsidies voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De subsidies in het kader van e-health Thuis (SET) vallen onder het vorig jaar geïntroduceerde programma Langer Thuis. De regering investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in.

Zorgaanbieders en -inkopers kunnen sinds maart 2019 aanvragen indienen voor de stimuleringsregeling. Voor 2019 was een bedrag van 28 miljoen euro beschikbaar voor bestaande e-health toepassingen die ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking kunnen helpen om langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Voorbeelden zijn valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring. Verder kan ingezet worden op technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn of haar naaste gaat.

Wijzigingen SET

Volgens ZonMW gaat het bij de wijzigingen hierom:

  • Er komt een optionele voorfase van de SET. Dit is een extra subsidie van maximaal 20.000 euro. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
  • De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag. De bovengrens blijft gelijk.
  • Verruiming van de opleidingskosten, hier zijn geen restricties meer aan verbonden.
  • De huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

Extra subsidie, lagere ondergrens

In de praktijk betekent dit volgens ZonMW:

  1. Er komt een extra subsidie als optionele voorfase van de SET (van maximaal 20.000 euro) voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit moet partijen helpen om als vervolgstap tot een aanvraag voor de SET te komen. De doorvertaling van deze visie naar een concreet activiteitenplan kan namelijk gebruikt worden voor het doen van een SET-aanvraag.
  2. Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een SET-aanvraag te doen: het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro. Hiermee lijkt VWS tegemoet te komen aan problemen die kleine zorgaanbieders hadden met de ondergrens bij SET-aanvragen (zie ook hieronder).
  3. Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Aanvragen voor de SET regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Na 1 februari 2020 worden aanvragen volgens de gewijzigde regelgeving beoordeeld, waarvoor vanaf januari de aangepaste formulieren beschikbaar komen op rvo.nl/set.

Lees hier de volledige tekst van de wijziging in de Staatscourant.

Aanvragen subsidie SET lastig

Recent nog kreeg project Stevit 298.000 euro SET-subsidie. Daardoor wordt het voor 300 patiënten in de wijk Stevenshof in Leiden mogelijk om thuis hun gezondheid te meten. Wel stelde brancheorganisatie ActiZ afgelopen zomer signalen te krijgen dat het aanvragen van subsidieregelingen voor e-health in praktijk niet makkelijk zou zijn. De organisatie liet weten dit bij VWS aan te kaarten.

ActiZ kreeg onder meer het signaal dat de drempel voor kleine zorgaanbieders te hoog is. 50 procent (van minimaal 125.000 euro) van de kosten zelf dragen was voor hen een te grote barrière.