VWS stopt met uitgifte Europese digitale coronacertificaat

di 13 juni 2023 - 12:30
Woman with mask listening to music from smart phone
Digitalisering
Nieuws

Het ministerie van VWS heeft besloten om per 1 juli 2023 de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) via de CoronaCheck-app te beëindigen. De reden hiervoor is dat per die datum de Europese Verordening afloopt die de uitgifte van het DCC mogelijk maakt. Nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat de internationale noodsituatie rondom COVID-19 afgelopen is, draagt volgens VWS het DCC nauwelijks meer bij aan de bescherming van de volksgezondheid.

Het DCC is ontwikkeld om het vrije verkeer binnen de EU tijdens de Coronapandemie mogelijk te maken. Het per 1 juli 2021 ingevoerde coronacertificaat maakte het reizigers binnen de EU mogelijk met een QR-code aan te tonen dat zij gevaccineerd, hersteld of negatief getest waren. Zo konden zij bewijzen dat ze voldeden aan de inreisvoorwaarden van hun bestemming. Weinig landen vragen echter nog om een dergelijk bewijs. VWS verwacht dat dit de komende tijd verder afneemt, zo schrijft VWS-minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Grondslag voor DCC vervalt

Per 1 juli 2021 trad de verordening voor het DCC in werking. In Nederland werd in 2021 de CoronaCeck-app aangepast en uitgebreid om een coronabewijs te kunnen opvragen. Met het aflopen van de Europese DCC-verordening zijn EU- lidstaten niet meer verplicht om digitale vaccinatiebewijzen en digitale test- en herstelbewijzen uit te geven. Lidstaten kunnen vanaf 1 juli zelf bepalen of zij coronabewijzen blijven uitgeven en in welke vorm zij dat doen. Ook in Nederland vervalt hiermee de grondslag en de verplichting om de internationale QR-code in de CoronaCheck-app uit te blijven geven.

Vanaf 1 juli 2023 zullen daarom geen DCC’s meer worden uitgegeven via de CoronaCheck-app. Een archiefversie van de app blijft tot eind 2023 bestaan. Bewijzen die vóór 1 juli zijn ingeladen, blijven in de app. Het wordt dan ook mogelijk om bewijzen uit de app als een bestand op te slaan. Als er geen bewijzen in de app staan, zal de applicatie na 1 juli niet meer bruikbaar zijn.

Papieren versie coronacertificaat

‘Een deel van de landen buiten Europa die in begin 2023 nog inreisvoorwaarden hanteerden, waaronder Brazilië, Japan, Suriname en de VS, hebben deze voorwaarden recent opgeheven’, aldus de minister. ‘Ongeveer 27 landen buiten Europa – zoals de Filipijnen en Bolivia - vragen op dit moment nog om een vaccinatie- en/of testbewijs voor inreizen. Het merendeel accepteert het DCC niet in digitale vorm en vraagt om een bewijs op papier.’

Nederlanders kunnen nog tot en met 30 juni 2023 een papieren DCC op te vragen. Dat kan door zelf een versie in pdf-formaat te genereren via coronacheck.nl/print. Een alternatief is een uitdraai aan te vragen bij de helpdesk van CoronaCheck. Dit papieren DCC kan na uitgifte nog één jaar gebruikt worden voor internationale reizen. Tot slot blijft het bij een voorgenomen reis naar het buitenland mogelijk om via een commerciële testaanbieder een testcertificaat te verkrijgen.