Werking kunstalvleesklier bewezen

5 maart 2024
Kunstalvleesklier-a
Innovatie
Nieuws

Er wordt al heel wat jaren aan gewerkt, de kunstalvleesklier die uit het brein van Robin Koops ontsproot. Hij heeft zelf diabetes type 1 en ontwikkelde het apparaat dat de afgelopen twee jaar uitgebreid getest is. De resultaten van die studie zijn nu gepubliceerd in The Lancet en daaruit blijkt dat deze surrogaat alvleesklier werkt en het leven van diabetes type 1 patiënten kan verbeteren.

Niet veel groter dan een smartphone, zorgt de kunstalvleesklier van Robin Koops ervoor dat de bloedsuiker- en insulinewaardes van patiënten met diabetes type 1 beter, en volledig automatisch, gereguleerd worden. "Bij patiënten met diabetes type 1 is de bloedsuikerspiegel ontregeld, omdat er geen insuline wordt aangemaakt door het lichaam zelf, met als gevolg dat zij vaak te maken hebben met hypers en hypo’s, waarbij patiënten het bewustzijn kunnen verliezen. De kunstalvleesklier bevat sensoren en meet continu de bloedglucosespiegel en stuurt dat bij met twee benodigde hormonen: insuline en glucagon. Dat aansturen gebeurt zonder tussenkomst van de patiënt”, aldus Koops.

Studie bewijst effect kunstalvleesklier

De afgelopen periode hebben meer dan 75 diabetes type 1 patiënten het apparaat getest. De resultaten van die studie mogen met recht zeer succesvol genoemd worden. De bloedsuikerwaarden van deze patiënten bleken door het gebruik van de kunstalvleesklier - die de toediening van insuline en glucagon automatisch reguleert - gemiddeld zo'n zes uur langer per dag binnen de streefwaarden te blijven.

Bij het succesvolle onderzoek moet wel een kleine kanttekening geplaatst worden. Voor de studie is namelijk geen zogenoemde controlegroep samengesteld. Dat is normaliter wel gebruikelijk, onder meer om de invloed van het zogenoemde placebo-effect te kunnen bepalen. Feit is echter wel dat de bloedsuikerwaarden van de deelnemende patiënten met diabetes type 1 allemaal duidelijk verbeterden dankzij de kunstalvleesklier. Bovendien loopt er nog een ander onderzoek, gestart in 2022, waarbij wel sprake is van een congtrolegroep.

Onderzoek met controlegroep

De uitvinder van de kunstalvleesklier hoopt dat de positieve resultaten van deze studie er toe zullen leiden dat naast CZ en Menzis, meer zorgverzekeraars het apparaat gaan vergoeden. Hoewel de nieuwe studie aantoont dat de kunstalvleesklier werkt, moeten de resultaten van een ander, langlopend, onderzoek het definitieve bewijs leveren. Op basis daarvan wordt straks dan mogelijk beslist of het apparaat in het basispakket van de zorgverzekeringen wordt opgenomen.

Het betreffende onderzoek, onder leiding van het UMC Utrecht, is in 2022 gestart. Daaraan doen 240 diabetespatiënten van meer dan 10 ziekenhuizen in heel Nederland mee. Van die groep krijgen 120 Patiënten een behandeling met de kunstmatige alvleesklier en 120 patiënten blijven, als controlegroep, hun standaard behandeling volgen.

Uiteindelijk hoopt Robin Koops dat zijn kunstalvleesklier breed beschikbaar komt om het leven van zoveel mogelijk diabetespatiënten te kunnen verbeteren. In 2022 sprak hij de verwachting uit dat dat moment al dit jaar (2024, red.) werkelijkheid zou worden. Hoewel er dus al twee zorgverzekeraars zijn die het gebruik van de kunstalvleesklier vergoeden, is er nog veel werk te verzetten.