Wetsvoorstel: ‘Sta uitschrijven recept bij internetconsult toe’

wo 12 april 2023 - 08:54
kuipers
Digitalisering
Nieuws

Minister Ernst Kuipers van VWS bereidt een wetvoorstel voor, zodat zorgverleners tijdens of na een internetconsult medicijnen kunnen voorschrijven. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, omdat in de wetgeving staat dat een recept pas mag worden uitgeschreven na een persoonlijke ontmoeting. Zolang de wetgeving nog niet is aangepast, is het dankzij een speciale beleidsregel toch al mogelijk om recepten voor of na internetcontact voor te schrijven.

De digitalisering schrijdt in de zorg in de eerste, tweede en derde lijn snel voort. Het uitschrijven van medicijnen van huisarts naar apotheek maar ook poliklinieken naar apotheek gebeurt vrijwel uitsluitend nog digitaal. Ook komen er in de praktijk steeds meer digitale consulten. Tijdens zo’n consult mag dan officieel nog steeds geen medicatie - noch op papier noch digitaal – worden uitgeschreven.

Toegankelijkheid zorg

Kuipers beseft terdege dat deze situatie in een snel digitaliserende omgeving een anachronisme is. “Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven. Dat is goed nieuws voor patiënten, en draagt ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg.” Het voorschrijven van medicatie tijdens of na een internetconsult sluit ook goed aan bij de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) omtrent de inzet van digitale zorgtoepassingen. 

Beleidsregel voorschrijven bij internetconsult

De minister bereidt daarom een wetsvoorstel voor waarmee het mogelijk wordt dat zorgverleners medicijnen voorschrijven tijdens of na contact met de patiënt via internet. Dat is nu nog niet mogelijk, onder meer omdat in de wet staat dat de voorschrijver de patiënt eerst persoonlijk moet hebben ontmoet.

In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, zorgt minister Kuipers er met een beleidsregel voor dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer dat er geen fysiek onderzoek nodig is én de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt. Ook ontwikkelen beroepsorganisaties momenteel nadere voorwaarden om verantwoord om te gaan met het voorschrijven aan patiënten via internet, zonder dat de voorschrijver de patiënt ooit fysiek heeft ontmoet.