SJG Weert stapt over op digitaal uitwisselen recepten

do 12 september 2019 - 08:15
apotheek-computer-2
Gegevensuitwisseling
Nieuws

SJG Weert (St. Jans Gasthuis) zet samen met de apothekers in de regio een volgende stap in het digitaliseren van de informatie-uitwisseling met patiënten en de verschillende zorgprofessionals in de zorgketen. Vanaf 10 september krijgen patiënten na een poliklinisch bezoek aan het SJG hun recept niet meer op papier mee. De behandelend arts stuurt het recept digitaal naar de apotheek van de patiënt.

Het versturen van de recepten gebeurt via een digitale koppeling tussen het informatiesysteem van het Weertse ziekenhuis en het informatiesysteem van de apothekers. Behalve meer gemak voor zowel de patiënt als de zorgverlener biedt digitale gegevensuitwisseling volgens het SJG ook meer duurzaamheid en veiligheid: de kans op fouten bij het overnemen van gegevens of het faxen van recepten vermindert.

Meeste apotheken al aangesloten

Bijna alle apothekers in de regio van SJG Weert zijn al aangesloten. De apotheken in Budel en Maarheeze volgen de komende weken. De Nederweertse apotheken worden volgend jaar aangesloten. Voorlopig krijgen patiënten uit Nederweert het recept nog op papier mee. Hetzelfde geldt voor patiënten uit het buitenland (hoewel in EU-verband ook al aan digitale uitwisseling gewerkt wordt). Andere patiënten van buiten de regio kunnen hun medicijnen afhalen bij de poliklinische apotheek van het ziekenhuis.

Het systeem verstuurt het recept naar de apotheek die bij de patiënt in het EPD vermeld staat. Het ziekenhuis benadrukt dan ook bij patiënten het belang om een wijziging van apotheek tijdig door te geven in het ziekenhuis of aan te passen op het patiëntenportaal, MijnSJG. Bij het voorschrijven van de medicijnen controleren de zorgverleners of deze gegevens nog kloppen.

Met het online versturen van recepten zet SJG Weert een volgende stap in het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Eerder dit jaar vergrootte SJG Weert de mogelijkheden voor patiënten om zelf regie te voeren over het behandeltraject via het patiëntenportaal ‘MijnSJG’. Patiënten kunnen hier hun dossier inzien, hun medicatielijst raadplegen, uitslagen nakijken, afspraken maken of verzetten en gegevens aanpassen. De komende periode worden de mogelijkheden van het portaal uitgebreid.
https://www.icthealth.nl/nieuws/sjg-weert-klaar-met-patientdeel-vipp-digitale-ontslagbrief-bravis/

Digitale receptenuitwisseling

Steeds meer ziekenhuizen stappen over op digitale receptenuitwisseling, mede als onderdeel van het digitale stimuleringsprogramma VIPP (module B2: patiënt en medicatie). Dit programma voor de 67 deelnemende ziekenhuizen moet eind dit jaar afgerond worden.

Zuidoost-Brabant begon in januari 2018 als eerste regio in Nederland met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften. De regionale invoering volgt op een succesvolle pilot in 2016 van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), het RZCC, Máxima Medisch Centrum, poliklinische apotheken de Karpen & de Run en openbaar apotheken Heikant & Lingmont. In de regio namen in eerste instantie twee van de vier ziekenhuizen deel: Máxima Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis.

In februari 2019 volgde het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), vanaf maart ook het Nijmeegse CWZ. In april zette het CWZ nieuwe stappen op het gebied van digitale uitwisseling door een overzicht aan te bieden van voorgeschreven medicatie aan externe zorgverleners en patiënten (in het patiëntportaal). Het Zaans medisch Centrum maakte toen bekend ook voortaan digitaal recepten naar omringende apotheken te versturen. De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep (Zuid-Holland) stapten in juni over op digitale recepten.