Zesde ronde subsidieregeling veelbelovende zorg

20 mei 2021
Subsidie-Money
Onderzoek
Nieuws

De volgende ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg staat voor deze zomer gepland. Dit is de tweede ronde van 2021, en meteen de laatste voor dit jaar. Vanaf eind juli is het mogelijk om projectideeën in te dienen binnen Subsidieronde 6. Net als bij eerdere rondes is het doel van deze subsidie de toegang tot potentieel veelbelovende zorg voor patiënten te versnellen door een tijdelijke opname in het basispakket van de zorgverzekering.

Met de toegekende subsidie kan onderzoek gefinancierd worden om de effectiviteit van potentieel veelbelovende zorg, in vergelijking tot standaard behandelingen, aan te tonen. In totaal is voor de twee jaarlijkse rondes voor deze subsidieregeling maximaal 69 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling geniet steeds meer aandacht en bekendheid. Zo trok de jaarlijkse informatiebijeenkomst in februari meer dan 300 belangstellenden.

Subsidie veelbelovende zorg

Voor de komende ronde, die op dinsdag 27 juli van start gaat, kunnen gegadigden tot en met 28 september (uiterlijk 14u00) een projectidee indienen. Dat projectidee moet het doel en de relevantie van het onderzoeksproject onderbouwen. De onafhankelijke adviescommissie veelbelovende zorg beoordeelt op basis van die onderbouwing of indieners al dan niet uitgenodigd worden om hun projectidee verder uit te werken in een subsidieaanvraag. Dat doet de adviescommissie uiterlijk op 24 januari 2022.

De uitgewerkte subsidieaanvragen dienen vervolgens voor 24 maart 2022, 14u00, ingediend te worden. Daarna doorloopt de aanvraag een beoordelingstraject dat uiterlijk, eventueel na het aanleveren van extra informatie of wederhoor naar aanleiding van vragen van de adviescommissie, 24 augustus leidt tot het honoreren of afwijzen van de subsidieaanvraag. Meer informatie over het traject en de deadlines staat hier.

Onderzoek financieren

De subsidieregeling veelbelovende zorg word in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door Zorginstituut Nederland, samen met ZonMw. Met de subsidie kan de effectiviteit van relatief dure zorg, die niet vergoed wordt, verder onderzocht worden. De reden waarom deze veelbelovende zorg niet vergoed wordt heeft vaak te maken met het feit dat de effectiviteit niet voldoende bewezen kan worden.

Deze onderzoeken zijn kostbaar en zonder 'garantie' dat de veelbelovende zorg uiteindelijk ook vergoed wordt is het risico voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek vaak te groot. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de Subsidieregeling veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.