Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZonMW subsidieert onderzoek minimaal invasieve behandeling

ZonMw subsidieert projecten voor minimaal invasieve operaties die de ligtijd van mensen in het ziekenhuis moet inkorten en hen de mogelijkheid moet geven sneller actief deel te nemen aan de samenleving. De vorig jaar aangekondigde KIC-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’, richt zich op de transitie van invasieve naar minimaal invasieve interventies. Het budget bedraag 5,5 miljoen euro.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om gezond oud te worden is het volgens ZonMW belangrijk om zowel professioneel als sociaal deel te nemen aan de samenleving. Een lang verblijf in een ziekenhuis kan dit beperken. Minimaal invasieve medische interventies kunnen hier uitkomst bieden. Dergelijke interventies, met zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt, verkorten het ziekenhuisverblijf en geven burgers de mogelijkheid om snel weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

Sleuteltechnologieën

Binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 ontwikkelt de wetenschapsfinancierder jaarlijks missiegedreven programma’s. De keuze voor de onderwerpen wordt bepaald op basis van prioriteiten binnen de Kennis- en innovatieagenda’s. Binnen deze hoofdlijn is de call for proposals ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’ gepubliceerd. December vorig jaar werd de call al aangekondigd.

De KIC-call betreft vier soorten medische technologie die effectieve minimaal invasieve interventies in de zorg mogelijk maakt. Voorbeelden zijn nieuwe benaderingen met robotondersteuning, beeldgestuurde ingrepen, door sensoren en actuatoren gestuurde behandelingen of nieuwe micromechanische chirurgische apparatuur. In deze call for proposals gaat het om:

  • Robotica.
  • Sensoren en actuatoren.
  • Beeldvormende technieken.
  • Geïntegreerde fotonica.

Verbeteren minimaal invasieve behandelingen

Het gebruik van deze sleuteltechnologieën kan volgens helpen met het verbeteren van minimaal invasieve behandelingen en het beperken van nevenschade voor de patiënt. Sleuteltechnologieën is een verzamelterm voor technologieën van de ‘toekomst’, met een verwachte een enorme impact op hoe mensen leven, leren, werken en produceren. De sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren en zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

De KIC-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’ benadrukt dat publiek-private onderzoeksprojecten die willen deelnemen, gebruik moeten maken van minimaal één van de genoemde sleuteltechnologieën. Het onderzoek moet nieuwe innovatieve technologieën ontwikkelen of bestaande technologieën op innovatie wijze combineren, zodat zij toepasbaar zijn in een klinische omgeving. Ook het ontwikkelen van ondersteunende (digitale) technologieën is mogelijk.

5,5 miljoen euro beschikbaar

Het budget voor deze call bedraagt in totaal 5.500.000 euro. Er kan minimaal 525.000 en maximaal 1.250.00 euro worden aangevraagd. Daarmee financiert NWO maximaal 70 procent van de totale projectomvang: de rest van het budget moet worden ingebracht via de verplichte cofinanciering. Deze mag zowel geheel in-cash als geheel in-kind geleverd worden. Ook mag de volledige in-cash cofinanciering door zowel publieke als private partijen worden geleverd. Minimaal 50 procent van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn.

De call for proposals sluit aan bij het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, in bijzonder het Breed Gedragen Programma MedTechNL van de KIA sleuteltechnologieën van de Topsector HTSM. Dit is in lijn met het missiegedreven innovatiebeleid van de centrale missie van de Topsector Life Science en Health (Health~Holland).

Multidisciplinaire samenwerking

Om het doel van de call te bereiken is multidisciplinaire samenwerking tussen klinische en technische onderzoekers essentieel. Het consortium moet bestaan uit een combinatie van wetenschappers vanuit technische en medische disciplines. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat er een samenwerking is met een zorginstelling.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 16 mei 2022. De deadline voor het indienen van aanvragen is 27 september 2022. Op 17 maart organiseert NWO een matchmaking-/ voorlichtingsbijeenkomst. Meer informatie hierover volgt later.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen