Zorgpartijen willen balans bij regulering EPD

di 29 januari 2019 - 08:30
1-3-2018-EPD-tablet-doktor_edited-570x360-1
Overheid
Nieuws

Vier brancheorganisaties uit de zorgsector roepen minister Bruins op om de focus van een wettelijke basis onder gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling niet alleen bij zorgpartijen neer te leggen. Ook vragen de organisaties om bovenregionale uitwisseling van zorggegevens mogelijk te maken. Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS), ziekenhuiskoepel NVZ, huisartsenvereniging LHV en het landelijk CMIO netwerk (de organisatie van chief medical information officiers).

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport liet afgelopen december weten meer regie te pakken bij de EPD- en ICT-problematiek in de zorgsector. Hij zal met een wettelijke basis komen om gestandaardiseerde uitwisseling van digitale gegevens in en tussen zorgaanbieders te versnellen. In april moet er een eerste plan van aanpak liggen. Woensdag aanstaande wordt in de Tweede Kamer een debat gehouden over gegevensuitwisseling in de zorg.

De brief is ondertekend door Marcel Daniëls (voorzitter FMS), Iris Verberk-Jonkers (voorzitter landelijk CMIO netwerk), Ad Melkert (voorzitter NVZ) en Ella Kalsbeek (voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging - LHV). 'Wij ondersteunen, daar waar het kan, de ambitie van de minister om de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo te digitaliseren. Voortgang op dit dossier is essentieel,' aldus de vier voorzitters.

Alle relevante patiëntgegevens

'Uiteindelijk moeten alle acties er voor zorgen dat patiënten en zorgverleners over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek. Wij hebben daarom drie belangrijke aandachtspunten aan de Kamerleden meegegeven.' De voorzitters vragen de Tweede Kamer om bij het kamerdebat de minister de drie punten onder de aandacht te brengen en de zorgsector in deze oproep te ondersteunen:

  1. Evenwichtige wettelijke verplichting: Minister Bruins komt met een wettelijke verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling die bindend is voor zorgprofessionals, zorginstellingen en ICT-leveranciers. Maar in de uitvoering van de plannen van de minister wordt er vooral ingezet op verplichtingen in de vorm van kwaliteitsstandaarden en accreditatie bij de zorgaanbieders. De verplichtstelling ligt maar beperkt bij de ICT-leveranciers. Dit moet anders. De verplichting moet niet alleen liggen bij de zorgpartijen, maar ook minimaal evenredig bij de ICT-leveranciers. Alleen door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen kan resultaat worden neergezet.
  2. Meer focus: het staat voorop dat zorgprofessionals over alle relevante patiënteninformatie moeten kunnen beschikken, op het juiste moment op de juiste plek. Maar dit kan niet in één keer gerealiseerd worden. Om die reden pleiten wij ervoor om te starten met het aanpakken van zaken die voor alle betrokkenen de grootste impact hebben. Te beginnen met het uitwisselen van een Basisgegevensset Zorg en eOverdracht, medicatieoverdracht en beeldbeschikbaarheid (bijvoorbeeld röntgenfoto’s en CT-scans).
  3. Over de grenzen van regio’s: de uitwisseling van gegevens houdt niet op bij de grenzen van de regio – patiënten reizen door het gehele land voor hun zorg. Het is niet wenselijk dat zorginstellingen zich op meerdere infrastructuren moeten aansluiten om hun gegevens met verschillende regio’s uit te wisselen. We hebben dan ook opgeroepen om gegevensuitwisseling over de regio’s heen te organiseren. Hiervoor is centrale coördinatie en ondersteuning nodig.

Gebruiksvriendelijke EPD's

'Als zorgpartijen dragen wij graag bij aan de uitwerking van de plannen, opdat met het oog op de kwaliteit van zorg het gewenste resultaat wordt gerealiseerd', zo besluiten de brancheorganisaties. Namelijk: dat EPD's gebruiksvriendelijk zijn, dat dubbele invoer niet meer nodig is, en dat patientendossiers dusdanig gekoppeld zijn dat zorgverleners en patiënten over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek.