Actuele innovaties in de gezondheidszorg

De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en gezondheidszorg. Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: nu en in de toekomst. De zorg verandert en ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op door de opkomst en implementatie van slimme technologieën. In deze column behandel ik zeven actuele innovaties die al van invloed zijn, of opkomend zijn in de gezondheidszorg.

1. Juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment

Het zingt al langer rond door de wandelgangen van zorgland, maar de roep om ‘de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment’ wordt steeds luider. Denk hierbij aan het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar het thuisziekenhuis. ‘Het wonder van de spreekkamer wordt letterlijk het wonder van de huiskamer’. In 2030 zou één vijfde van de huidige ziekenhuiszorg op afstand worden gegeven. 2. Digital first


Digitalisering van zorg (e-health) is al een tijd gaande, maar is door het c-virus in vogelvlucht terecht gekomen. Het wordt als het enigszins kan digital first. Het gaat hierbij om twee varianten van digitalisering die nauw met elkaar samenhangen namelijk: (verdere) digitalisering van het dienstverleningsproces (klant centraal) en digitalisering van het zorginhoudelijk proces (kwaliteit van zorg centraal). 3. Digibetisme


Digitale vaardigheden zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend en is nog niet de norm. Iedereen zou de kans moeten krijgen om mee te komen door digitale kennis en vaardigheden aan te bieden binnen de gezondheidszorg, in het onderwijs en via om- en bijscholing. Laten we digibetisme en digitale geletterdheid verbeteren en toegankelijk maken voor iedereen. 4. Personalized Healthcare


We registreren steeds meer data. Door de combinatie van big data en kunstmatige intelligentie zijn gedrag en ziektes steeds beter te voorspellen. Door verregaande digitalisering wordt zorg op maat écht mogelijk: personalized healthcare. Hierbij worden zorg en preventie aangeboden voordat de klant er behoefte aan heeft5. Eigenaarschap gezondheidsgegevens


Gegevens- en data-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en aanbieder en aanbieders onderling wordt, conform de privacywetgeving, verbeterd waarbij uniformiteit noodzakelijk is. Een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten wordt genormaliseerd. Zo worden patiënten en cliënten meer en meer regisseur van hun eigen zorg en gezondheid. 6. Digitale technologie verzilveren


Gezondheidszorg, onderzoek, wetenschap, bedrijfsleven, startups, scale-ups en kenniscoalities slaan de handen ineen om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren. Samen stimuleren van innovaties en investeren we in chips- en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en quantum-computing maar ook digitale technologieën voor op de werkvloer. 7. Technologie maakt zorg niet duur, maar houdbaar


Volgens de WRR staat de houdbaarheid van de zorg onder druk vanwege hoog oplopende kosten en het allengs nijpender tekort aan personeel. Één van de oorzaken van de immers stijgende kosten is volgens de Raad het toenemende gebruik van technologie. Dat kost inderdaad geld, zeker op de korte termijn, maar technologie helpt ook het arbeidstekort op te lossen en maakt de zorg op den duur beter én goedkoper. Tot zover zeven trends die een grote rol (gaan) spelen in de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Om hier succesvol mee om te kunnen gaan zijn drie aspecten van belang:  • kennis, weten wat er moet gebeuren;
  • vaardigheden, het kunnen uitvoeren;
  • motivatie, de wil om iets te bereiken en daar energie in te stoppen.Ontwikkel vanuit behoefte slimme technologieën en innovatief onderzoek bieden voor zowel de zorgprofessional als patiënt veel nieuwe kansen… Hierbij gaat het niet alleen om een digitalisering, maar over een nieuwe kijk op gezondheid en de gezondheidszorg. De vraag moet altijd zijn: is de patiënt ermee geholpen? Ontwikkel dus vanuit behoefte in plaats van techniek, waarbij de technologie die je ontwikkelt en aanbiedt bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt. 

De patiënt verdient en moet de zorg en de aandacht krijgen die nodig is en de professional moet met plezier zijn werk kunnen uitvoeren en zorgen. Hiertoe mogen slimme technologieën en innovatief onderzoek niet ontbreken, wel moet het bijdragen aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de zorggebruiker.De toekomstige uitdagingen in de zorg vragen te allen tijde om menselijke en simpele oplossingen.’Together we care’.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Al abonnee? Log in.

Nog geen abonnement? Bekijk hier onze abonnementen