De zorgcentrale als smeerolie voor zorgoplossingen

De afgelopen jaren hebben zorgverleners flink geïnvesteerd in digitalisering van zorgpaden. De focus lag daarbij voornamelijk op verbeteringen binnen hun eigen muren. “Met de toenemende en steeds knellender personeelstekorten, moeten we digitalisering echter zien in een breder perspectief. Samenwerking binnen de keten is essentieel. Met de coronapandemie als katalysator zijn daaruit al waardevolle oplossingen ontstaan”, aldus Specialist Ecosystemen bij Coöperatie VGZ, Huub Hopman.

Sinds vijf jaar is Hopman vanuit VGZ samen met andere zorgverleners en -organisaties actief om versnipperde zorg aan elkaar te rijgen. Eén van de organisaties waarmee VGZ samenwerkt in pilots is Medisch Service Centrum NAAST-ZCN. Bestuurder Erik Wijnhof van NAAST-ZCN (Zorgcentrale Noord) beaamt dat het nu nog vaak gaat om puntoplossingen. Dat is echter onvoldoende om zorg handelbaar te houden.

“Voor een succesvolle zorgtransitie wil je eigenlijk dat er niet een een-op-eenrelatie is tussen arts en patiënt, maar dat er een soort 360 gradenvisie ontstaat om patiënten op de juiste momenten van adequate zorg te voorzien. Dat vraagt – met de huidige personeelsschaarste – om het anders inrichten van werkprocessen. Geef uit handen wat je uit handen kunt geven, zodat de zorgverlener meer tijd over heeft voor de echte zorg voor patiënten.”

Zorgcentrale biedt uitkomst

NAAST-ZCN voert voor verschillende ziekenhuizen telemonitoring uit. In Nederland groeit namelijk het aantal mensen met een chronische ziekte. Mede door personeelsgebrek wordt het steeds lastiger om deze groep mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg aan te bieden. Het monitoren via een medisch service centrum biedt uitkomst en overbrugt afstanden.

Een medisch service centrum heeft een spilfunctie met als hoofddoel het adequaat anticiperen op situaties. Maar Hopman en Wijnhof zien beiden dat lang nog niet alle mogelijkheden goed op elkaar aansluiten.

“Monitoren is één ding, maar je moet ook genoeg mensen hebben om de werkprocessen goed uit te voeren”, aldus Hopman. “Daarbij is het goed om te realiseren dat mensen het niet altijd leuk vinden als hun werk verandert door andere werkwijzen of door nieuwe digitale toepassingen.” Wijnhof vult aan: “Terwijl je juist door slimme, digitale toepassingen werk uit handen kunt geven, zodat er voor de zorgverlener meer tijd overblijft om wél het gesprek met cliënt of patiënt aan te gaan.”

Kostenbesparend

Michiel Menkveld van Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is manager Zorgtransformatie. Hij werkt sinds 2019 samen met NAAST-ZCN – intensiever tijdens de Covid-19-pandemie – en is uiterst tevreden over de inzet van een zorgcentrale. “NAAST-ZCN kent de infrastructuur van het zorglandschap, dus je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ze hebben gespecialiseerde zorgverleners in dienst en het begint bij NAAST-ZCN altijd met een gedegen triage. Omdat we die uitbesteden kunnen onze artsen en verpleegkundigen zich richten op de patiëntenzorg. Je zou misschien denken dat het ons geld kost, maar door de slimme inzet van mensen en digitale middelen werken we juist kostenbesparend.”

Lees het volledige artikel over medisch servicecentrum NAAST-ZCN en de lessen van een succesvolle zorgtransitie in ICT&health 1, die op 17 februari verschijnt.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.