Krachtenbundeling Itzos en KPN Health vereenvoudigt digitale gegevensuitwisseling

16 februari 2023
Krachtenbundeling Itzos en KPN Health vereenvoudigt digitale gegevensuitwisseling
Samenwerking
Premium

KPN Health heeft zijn sporen op het gebied van communicatie en gegevensuitwisseling in de zorg inmiddels verdiend. Zo is KPN E-Zorg inmiddels een standaard voor veilig berichtenverkeer tussen zorgprofessionals. En het Health Exchange-platform van KPN maakt standaard veilige uitwisseling van data tussen zorginformatiesystemen mogelijk of met toepassingen zoals PGO’s. Om zorgaanbieders te helpen met de vaak complexe interne interoperabiliteit en externe gegevensuitwisseling, werkt KPN Health al langer samen met Itzos. Sinds januari 2023 maakt deze integratiespecialist deel uit van KPN. “Voor onze partners en klanten is samenwerken met ons nu nog makkelijker en eenduidiger”, stelt Simon Hoogvliet, directeur strategie bij KPN Health.

Het in 2018 opgerichte Itzos werkt aan datamanagement en -integratie. Landelijk (met VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie), op regionaal niveau (zoals bij RZCC - Regionaal Zorg Communicatie Centrum, aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant) en op instellingsniveau. De afgelopen twee jaar is de samenwerking met KPN Health sterk uitgebreid, vooral om samen via Health Exchange zo breed mogelijk data-uitwisseling op gestandaardiseerde wijze en met herbruikbare oplossingen tot stand te brengen.

“We hebben al vrij veel zorgaanbieders als klant, waarvan het merendeel in de care”, vertelt algemeen directeur van Itzos Mark van Dijk. “Grote partijen zoals Parnassia, ’s Heeren Loo, Philadelphia, maar ook veel kleinere klanten. Zij zoeken allemaal oplossingen om zorg beter en efficiënter te maken. Een goede, veilige en makkelijke uitwisseling van gegevens is hiervoor belangrijk.”

Beheer verzorgen
“We verzorgen ook steeds vaker het beheer van oplossingen voor gegevensuitwisseling”, vervolgt Van Dijk. “Een extra reden voor samenwerking met een grote partij zoals KPN Health, met wie we samen een goede beheerorganisatie kunnen opzetten. Voor VZVZ, voor de Health Exchange en voor onze eigen klanten.”

Steeds meer partijen willen een standaardoplossing en dat is volgens Van Dijk wat Health Exchange kan bieden als platform voor data-uitwisseling. “Daarbij willen wij als Itzos de koppelvlakken blijven bouwen en beheren. In onze eigen Itzos-trajecten merkten we dat de praktijk van gegevensuitwisseling met al die afsprakenstelsels en koppelvlakken behoorlijk complex is.”

Ervaring aan boord
Voor KPN Health was de steeds intensievere samenwerking met Itzos niet de enige reden om het bedrijf over te nemen, vertelt Cefas Dam, Directeur Health Exchange bij KPN. “Een aantal leveranciers in de markt levert een deel van een oplossing voor interoperabiliteit, voor het publieke of het private domein. Als zorginstelling heb je al die leveranciers nodig. Itzos brengt veel ervaring mee over interoperabiliteit in de zorg. Vanuit de regierol die wij graag willen vervullen, is het voor ons belangrijk om ook die kennis in huis te hebben.”

“Door Itzos aan boord te brengen, kan KPN Health nu nog beter dan voorheen deeloplossingen van leveranciers combineren tot een werkbare totaaloplossing”, vervolgt Dam. Bijvoorbeeld een InterSystems1 dataplatform met een Nederlandse koppelstructuur - zoals van MedMij - of Nederlandse standaarden, gecombineerd met beelduitwisseling en uitwisseling van systemen naar applicaties. 

Interoperabiliteit
Dam: “Vanuit Health Exchange willen we interoperabiliteit terugbrengen naar instellingsniveau, zodat de zorginstelling niet meer zelf alle competenties en kennis in huis hoeft te hebben, maar kan leunen op een partij als KPN. Zowel voor implementatie, als beheer en onderhoud. Je ziet dat de meeste instellingen in care en cure inmiddels bijna alle afsprakenstelsels en versnellingsprogramma’s proberen door te voeren. Dan moeten ze zelf alle combinaties maken voor alle deeloplossingen. Itzos en KPN kunnen dat structureren via één platform. Wij hebben daarvoor de capaciteit die de meeste instellingen gewoon niet hebben.”

We willen drempels in technologie en kennis weghalen

Alle vormen van data-uitwisseling en beschikbaarheid waren ook enorm gefragmenteerd, voegt Van Dijk toe. “Je ziet daar nu langzaam verandering in komen door bijvoorbeeld de landelijke regierol van VZVZ. Die neemt de lead in steeds meer afsprakenstelsels en -programma’s. Omdat wij met VZVZ samenwerken in de bouw en het beheer van diensten zoals MedMij en LSP+, kunnen we ook hierin onderscheidend zijn. De uitdaging bij afsprakenstelsel MedMij is bijvoorbeeld dat er een lokale variant van de HL7-standaard FHIR2 is. Dat moet je dan wel weer kunnen verwerken in alle gebruikte koppelvlakken.”

Groeiend personeelstekort
De komende jaren zal het personeelstekort in de zorg – ook op IT-gebied – verder groeien. Dat maakt het belang van een externe partij die koppelvlakken3 voor gegevensuitwisseling levert en beheert volgens Dam en Van Dijk nog belangrijker. “De cure heeft vaak nog wel mensen in dienst om dit deels zelf op te pakken. De grotere care-organisaties hebben ook nog een eigen IT-afdeling. Maar met name voor middelgrote en kleinere organisaties is het lastig om alle afsprakenstelsels voor uitwisseling in hun IT-omgeving door te voeren. En dat is met ketenzorg randvoorwaardelijk. Wij kunnen die standaardisatie voor de hele branche aanbieden.”

“We proberen met data-integratie-oplossingen standaarden voor de hele zorg eenvoudig beschikbaar te maken”, benadrukt Dam. “Dus ook voor de kleinere instellingen. Bij grotere ziekenhuizen is wel meer uitvoeringscapaciteit, maar ook zij moeten keuzes maken. Alles wat er in het publieke domein gebeurt - zoals met MedMij, Mitz en Twiin -  moet je doorvoeren. Maar je kunt er als instelling niet het onderscheid mee maken richting je patiënten. Ik denk dat wij dat onderscheid wel vanuit het private domein kunnen brengen, door IT agile en betaalbaar te houden op de langere termijn. Ook voor KPN is dit een traject waarin we onze applicaties en platformen steeds verder verrijken.”

Drempels weghalen
De overname van Itzos onderstreept volgens Simon Hoogvliet de ambities van KPN Health op het gebied van data-infrastructuur en data-exchange. “We willen drempels in technologie en kennis weghalen. Een deel doen we zelf, maar belangrijk is ook het open ecosysteem waarin we samen met technologiepartners en zorginstellingen elkaar versterken. Dat is ook een uitnodiging aan ICT-aanbieders: we zijn een aanvulling/verrijking, en zoals we al met E-Zorg hebben bewezen, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van data-uitwisseling en hoe je daar als instelling vervolgens je patiënt mee helpt.”

Dat betekent volgens Hoogvliet niet automatisch dat er meer overnames van partners volgen. KPN Health zoekt vooral de samenwerking. Maar in het geval van Itzos zaten beide partijen al zo vaak samen aan tafel, dat het eenvoudiger was om dat gewoon als één partij te doen. 

“Ook voor gezamenlijke partners en klanten is dat makkelijker en eenduidiger als het gaat om het in praktijk brengen van hun roadmap voor gegevensuitwisseling. Dat doen we al via een gezamenlijke regie-organisatie. We zijn nu aan het investeren in de gezamenlijke beheersorganisatie om zorgaanbieders ook in het beheer en onderhoud van koppelvlakken voor gegevensuitwisseling te ondersteunen. Zo kunnen we nog meer klanten helpen.” 

Begin januari 2023 maakte KPN Health de overname bekend van integratiespecialist Itzos, als een volgende stap naar het verder ontsluiten en verbinden van data uit zorginformatiesystemen. Het delen van deze data maakt samenwerken tussen zorginstellingen eenvoudiger en maakt zorginformatie digitaal beschikbaar en bruikbaar. 

De oplossingen van Itzos voor integratie en uitwisseling van data hebben volgens KPN hun meerwaarde voor de zorg al meermaals bewezen. Het bedrijf werkt al langere tijd samen met KPN aan het Health Exchange-platform. Itzos richt zich in die samenwerking voornamelijk op datamanagement en integratie. Itzos wordt na de overname als zelfstandig bedrijf met het huidige directieteam binnen KPN Health onderdeel van de data exchange oplossing voor de zorg.

Referenties

1. Itzos is een lokale partner van InterSystems, mondiaal actief in de zorg op het gebied van data-uitwisseling. InterSystems heeft onder meer samen met IT-aanbieder CSC de basis voor het LSP geleverd.

2.  Link

3. Een koppelvlak is een interface die op basis van standaarden uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt.