Traveler woman searching direction with a compass on coastline near the sea in summer

GZ-Kompas: het verkennend gesprek van de toekomst

Wachtlijsten: ze houden zorgend Nederland bezig, want ze zijn niet alleen vervelend voor cliënten, maar ook kostbaar en niet zomaar op te lossen. Een verkennend gesprek, om te kijken of iemand gebaat is bij behandeling of begeleiding, kan helpen deze wachtlijsten te verkorten. In zo’n verkennend gesprek gaan we echt het gesprek aan met de persoon die voor ons zit en verdwijnen zaken als het stellen van diagnoses en het plakken van labels voor een groot deel naar de achtergrond. GZ-Punt kijkt al verder vooruit en is bezig met de ontwikkeling van het verkennend gesprek van de toekomst: GZ-Kompas.

Het hele Nederlandse zorglandschap denkt na over en geeft op eigen wijze invulling aan het verkennend gesprek, stelt Hanneke Kolthof, directeur van GZ-Punt. “Deze aanvliegroute, waarbij je voorafgaand aan een verwijzing of behandeling veel breder kijkt dan de vraag naar (gezondheids)zorg, is nog best nieuw. Bij GZ-Punt zien we dat zo’n verkennend gesprek arbeidsintensief is. Reden om een digitaal antwoord te zoeken op de vraag: hoe kunnen we het verkennend gesprek slim organiseren? Ons antwoord kreeg de vorm van GZ-Kompas: een digitale vragenlijst die de professional ondersteunt in het scherp krijgen van de hulpvraag. GZ-Kompas matcht de vraag met een passend antwoord, kijkend naar het aanbod over alle domeinen heen. Zo komen vraag en antwoord direct op de juiste plek terecht.”

Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO vervolgt: “GZ-Kompas is zeg maar ‘the next step’ in het verkennend gesprek. Samen met de zorgvrager organiseren we een betere en brede beoordeling aan de voorkant en kunnen we meteen de juiste oplossing kiezen. Zo breng je direct de juiste zorg op de juiste plek. Het bespaart tijd en geld en draagt bij aan toekomstbestendige zorg. GZ-Kompas geeft ook onze ggz-organisaties richting, zoals Vincent van Gogh, Centiv, Viviq en GGZ Momentum.”

Verenigen kennis, perspectieven

Kolthof omschrijft deze volgende digitale stap met GZ-Kompas als het ‘verenigen van kennis van professionals en verschillende perspectieven in één digitale tool’. Zo uniformeert GZ-Kompas de manier van handelen door de inzet van technologie. 

“Het is nu nog een hulpmiddel voor de professional, dat helpt met een goede match tussen vraag en aanbod. We streven naar een oplossing waarbij de mens zelf kan onderzoeken wat hij of zij nodig heeft en zo een passend antwoord krijgt. Dit faciliteert zelfregie. De insteek is altijd het bevorderen van mentale gezondheid en het volop benutten van eigen mogelijkheden, zoals de inzet van (digitale) zelfzorg. En als zelfzorg niet toereikend is, realiseren we professionele zorg adequaat en snel. Waarbij het zelfs kan zijn dat inzichten uit data ervoor zorgen dat je helemaal niet in de ggz terecht komt, maar uitkomt bij een zelfhulpmodule of bij de sociale basis of bij een POH die je kan helpen.”

Samen ontwikkeld

GZ-Kompas wordt samen met zorgprofessionals ontwikkeld, zoals huisartsen en POH’s. Fanny Schilderinck, consulent bij Provico en POH bij Huisartsenpraktijk Kronenberg, zegt hierover: “Als POH ggz ben ik betrokken bij de ontwikkeling van GZ-Kompas. Het mooie van deze tool is dat je je in je rol van POH ggz kunt laten meenemen in het ondersteunende gesprek waarbij de mens zelf regie neemt en houdt.”

Kortom, GZ-Kompas is een wegwijzer in de volle breedte domeinoverstijgend en niet te vergelijken met de huidige triagetools. “We kijken namelijk niet alleen naar de ggz problematiek, maar vanuit een brede blik en vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid”, benadrukt Tijhuis. “GZ-Kompas is een opmaat naar een volledig digitaal verkennend gesprek. Waarbij we vooral niet uit het oog mogen verliezen dat het nooit een statisch geheel kan zijn: hoe meer data, hoe beter GZ-Kompas je naar de juiste plek kan leiden.” 


Meer weten?

Meer weten over het verkennend gesprek van de toekomst? Of wil je GZ-Kompas graag samen met GZ-Punt mee verder vormgeven? Neem dan contact op met Hanneke Kolthof: hannekekolthof@gz-punt.nl.

Hieronder kun je zien hoe GZ-Kompas deel uit maakt van GZ-Schakel, het centrale aanmeld- en consultatiepunt voor verwijzers, cliënten en professionals, een nieuwe dienst die GZ-Punt ontwikkelt.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.