Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

De dokter als algoritme, hologram, robot of Quantumconcept

Hoe ziet de e-arts van de toekomst er straks uit? De ontwikkelingen gaan snel en voorspellingen omtrent de vervloeing van E-Health met de traditionele geneeskunde worden vaak veel eerder werkelijkheid dan gedacht. Menig dokter en opleiding krabt zich daarover nu toch al even op het achterhoofd. Is er eigenlijk nog wel toekomst voor de humane dokter?

Science Fiction

In de SF tv-series en literatuur doken al regelmatig prominent aanwezige doctoren van de toekomst op. Bij Star Trek ging het nog om de menselijke varianten als  de ‘Bones”  (Leonard McCoy). Weliswaar een indrukwekkend e-instrumentarium zoals tri-corders en hightech operatiefaciliteiten, maar nog altijd een echte dokter,

Ook dokter Phlox (*Chief Medical Officer) was hoewel buitenaards nog steeds van vlees en bloed. Beiden verantwoordelijke artsen met gevoel voor ethiek, menselijke relaties en de eed van Hippocrates.

In Star Trek Voyager lag de medische zorg bij een behoorlijk arrogante en vooral ook eigenwijze virtuele dokter: Het Emergency Medical Hologram MK1. Dit medisch hologram had een enorme kennis, interacteerde optimaal met het medisch instrumentarium en je kon hem gelukkig ook uitzetten.

Het moet niet gekker worden?

Bij de huidige ontwikkelingen in de E-Health gaat het inmiddels al om vier typen kunstmatig intelligente al of niet fysiek mechanische artsen:
•    1. De dokter als algoritme.
•    2. De robotarts.
•    3. Het hologram in Virtual / Augmented reality
•    4. De Quantumarts die op basis van Big Data en supersnelle rekenprocessen zeer complexe gezondheidsprofielen analyseert en exact op maat intervenieert.

Het moet toch echt niet gekker worden, denkt menig collega. Waar blijft die unieke menselijke interactie en band uit de arts-patiënt-relatie dan?

Instrument of behandelingsmodule?

Een belangrijke hamvraag is: zijn de E-Health-dokters van morgen of de inmiddels nabije toekomst nu een nuttig instrument en volledig in handen van de arts, of als een zelfstandige behandelmodule? Tegen een nuttig en betrouwbaar e-instrument dat de behandeling verbetert, efficiënter of minder duur maakt, bestaat weinig bezwaar. Behalve bij zorgmanagers die dit eerst in nieuwe verdienmodellen moeten doorrekenen.

Autonome behandelmodules

Zelfstandig handelende behandelmodules zijn echter andere medische koek. Betrouwbaar en veilig valt het allemaal best te realiseren. Maar waar blijft de arts in dit verhaal? Die staat nog steeds vooraan in het traject van shared decision making, vraag / oplossingsgericht werken, geruststellingsgeneeskunde het managen van de eigen GLW door de cliënt / patiënt zelf. En dat is nog altijd de meerwaarde!

De algoritme-arts

Hieronder verstaan wel slimme medische rekenprocessen die op grond van (Big) data alle gegevens, varianten en behandelmogelijkheden meenemen in het behandelplan. Per aandoening en/of behandelingsmethode een gestandaardiseerd algoritme.

Dat is helemaal niet zo nieuw als menigeen denkt. Al langer zijn wij bekend met digitale beslissingssystemen en intelligente anamneseprogramma’s. Die doen het op meerdere fronten eigenlijk best goed. Hetzelfde geldt voor de dokter in een app.

Het spanningsveld ligt momenteel bij de Big Data, privacy en dataveiligheid met de daaraan gekoppelde ethische en juridische aspecten. Van een eenvoudige app tot complexer medische programma’s. Zij kunnen heel welkom en handig zijn bij het stellen van diagnoses, het opzetten en monitoren van de behandeling.

Robotarts

De eerste robotartsen waren de operatieassistenten. Uiterst nauwkeurige en procedureel betrouwbare mechanische operateurs. Veelal werden de ingrepen van deze robotartsen (op afstand) door de menselijke chirurg bestuurd.
Zelfstandig opererende robotartsen zijn nog relatief zeldzaam. Dit in tegen stelling tot de robotzuster, verpleeghulpen en laboratoriumprocedures (de venapunctierobot).

Een interessant aspect is dat robotartsen in voor de mens gevaarlijke of risicovolle omstandigheden in te zetten zijn. Bijvoorbeeld bij rampen, oorlog en infectieziekten. Dat maakt snel hulp in het gouden uur mogelijk en behandeling van Ebola er een stuk handiger op.

Verder raken robots niet vermoeid (alleen lege accu’s) en kunnen zij personeelstekorten opvangen. Ook is er inmiddels al een robotapotheker.

De virtual docter

Artsen in de vorm van virtual of augmented reality en als hologram zijn in opkomst bij het onderwijs en praktijksimulaties. Studenten of artsen die hun kennis nog even van te voren willen ophalen, kunnen dergelijke programma’s opstarten waar en wanneer zij dat maar willen. Een efficiënte vorm van e-learning.

Een tweede belangrijke toepassing is begeleiding (ondersteuning, assistentie achterwacht of mentor) op afstand. Dit zowel bij de ondersteuning van arts-assistenten, consult vragende collega’s en paramedici als leken in noodsituaties.

Dit alles is dankzij de smartphones, tablets, (3D) VR-brillen en bijpassende VR/AR-apps zondermeer en vooral ook goedkoop mogelijk.

""

De Quatum-arts

De dokter die alles weet, elke mogelijkheid analyseert, de meest geschikte interventie opstelt en dit allemaal in een fractie van een seconde doorrekent? Met Quatum-computertechnologie is dat technisch gezien zonder meer mogelijk.

Medisch gezien is het Quantumconcept uitermate interessant voor individuele gezondheidszorg perfect op maat. Neuroprofielen, fysieke lichaams & endocriene profielen, het genoom met onvolkomenheden perfect in kaart, een toolkit voor farmacie en vaccinproductie en exacte monitoring van de effecten op maat.

Enorme kansen voor de farmacie, oncologie, psychiatrie en neurobiologie. Ingrijpen bij biologische en neurogene ziekten of afwijkingen op atomair niveau is geen toekomstmuziek meer!

Menselijkheid en creativiteit

De humane arts kan wel inpakken? Zeker niet! Zoals al sinds jaar en dag overduidelijk is zijn handelingen en interventies tot circa 70-80% betrouwbaar, effectief en kostenbesparend te automatiseren. Echter waar de intuïtie (onderbuikgevoel, onverwachte zaken) nog niet kunstmatig intelligente te vervangen valt, de menselijke factor de doorslag geeft en creativiteit onmisbaar is vervangen die hier voor geschetste e-artsen hun menselijke collega’s nog lang niet.

De redactie hoort graag de opinies en ervaringen uit het veld aangaande de niet menselijke arts van de toekomst. redactie@icthealth.nl of onder deze blog.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen