Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
29 februari 2016
Artikel delen

eHealth helpt asielzoekers

Het inzetten van eHealth bij het ondersteunen van de opvang en ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen is volop in ontwikkeling. Er spelen tal van onderwerpen. Wij noemen het inschatten van de fysieke gezondheidsstatus, geestelijke trauma’s, integratie in de voor hen nieuwe samenleving, onderwijs, veiligheid en huisvesting.

Aankomen-app

Duitsland, de koploper in aantallen en opvang, ontwikkelde al een succesvolle integratie-app Ankommen. Hierin zitten meertalige (5) modules: Hoe moet ik asiel aanvragen?, Hoe leer ik Duits?, achtergronden van de Duitse cultuur, voeding, godsdienst en de relaties met vrouwen.

Google heeft een mobiele website om Syrische vluchtelingen in Griekenland van informatie te voorzien.

In Nederland is de vertaalapp Nadim.nl ontwikkeld door medewerkers van het ministerie Veiligheid en Justitie. Vluchtelingen krijgen informatie in meerdere talen aangeboden, zowel in de vorm van tekstblokken als pictogrammen.

Refugee Buddy

Het Rode Kruis ontwikkelde voor asielzoekers en vluchtelingen de Refugee Budy. Deze app informeert over de opvang, asielprocedures en de Nederlandse samenleving. Versie 2 neemt tevens de informatie over publieke gezondheid mee.

E-learning

Voor de Nederlandse hulpverlener brachten de NSPOH, Pharos en GGD GHOR de e-learning-module ‘Publieke Gezondheid vluchtelingen en asielzoekers.’ Daar is onlangs nog een aanvullende tolkenmodule bijgevoegd.

Deze e-learning-module behandelt:

•    Hoe de gezondheidszorg in Nederland voor deze doelgroepen geregeld is.
•    De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij deze (verschillende) groepen.
•    Tips over het opbouwen van de vertrouwensband en cultuurverschillen.
•    Het bespreekbaar maken van traumatische ervaringen.

Kijk hier voor webseminars over psychotraumata bij asielzoekers.

Psychische traumata

Bij asielzoekers en vluchtelingen komen veel psychische traumata voor. Het is voor de GGZ lastig om iedereen op de huidige grote schaal te helpen. En daarbij komen dan ook nog eens de grote verschillen in taal cultuur, en beleving. E-Health heeft zich inmiddels al bewezen bij de aanpak van angsten, stress, PTTS (ruim 10 maal zo hoog bij vluchtelingen), andere traumatische ervaringen en depressie. Online begeleiding, blended care, VR en gaming maken hierbij furore.

De psy-technieken zijn qua inzet identiek. Wel is omzetten naar de eigen taal & cultuur en belevingswereld vereist.

Niet gewend aan E-Health?

Al snel borrelt op dat asielzoekers en vluchtelingen niet gewend zijn aan het inzetten van eHealth. Ze hebben echter wel allemaal een smartphone om te communiceren met de e-hulpverlening. En de smarttv en/of gameconsole staat gewoon in de opvang.

Uit onderzoek vanuit de huisartsenpraktijk blijkt dat allochtonen en lage SES-groepen toch meer gebruik van E-Health maken dan verwacht. Zie hiervoor Patiënt en eHealth, Whitepaper ‘Gewoon aan de slag met eHealth’.

De resultaten van de gezondheidsinterventies bij de Gezondheid, Leefstijl en Welzijn (GLW) zijn bemoedigend. De patiënt ontvangt de informatie in meerdere talen en begrijpt deze info een stuk beter. Patiënten waarderen de aanpak met eHealth en er is tijdswinst bij de periodieke controles. Dus waarom dan ook niet bij de daarvoor in aanmerking komende vluchtelingen en asielzoekers?

OGGZ voor marginale groepen

De OGGZ bekijkt momenteel de inzet van eHealth voor de zogenaamde marginale groepen. De effectiviteit van apps, smart devices, VR, smart carehomes en zelfs coachende robots voor allochtonen, migranten en gezinnen in de jeugdzorg bieden verrassende perspectieven. Daar kunnen asielzoekers en vluchtelingen best bij aansluiten.

Een eigen chat- of Skype-mogelijkheid voor AMA’s valt gezien het succes bij survivalkid.nl aan te bevelen. En denk er ook aan om Quli (verbindt online de kwaliteit van leven met E-Health) uit te breiden voor deze doelgroep!

Programmeerbare opvang

Een groot probleem bij snel opduikende grote groepen asielzoekers en vluchtelingen vormt het gebrek aan beschikbare locaties. Er is wel ruimte,do ch deze voldoet vaak niet aan de gestelde eisen.

In de wereld van smart cities zie je echter steeds meer slimme huizen en gebouwen die op maat en smaak te programmeren zijn. Deze panden zijn dan multifunctioneel en -cultureel inzetbaar. Hospitality 2.0 voor asielzoekers en vluchtelingen zou eigenlijk gewoon op de digitale stedenagenda dienen te staan.

Smart care at opvang-home

  • Slimme huizen kwamen zojuist al facilitair ter sprake. Ook in verzorgende en begeleidende (coaching) zin kan het smart home veel voor asielzoekers betekenen. Veiligheid in de onbekende omgeving (voorkomt ook ongelukken met apparatuur en brand).
  • Een snel toegankelijke communicatie met de zorg / hulpverleners al of niet met beeldbellen.
  • Het in de gaten houden van de psychische gesteldheid en de voedselketen.
  • Een CB ook buiten kantooruren.
  • Het helpen plannen van de ADL, afspraken en onderwijs.

eHealth aan huis maakt het allemaal mogelijk.

Robotcoach

De Social Assertive Robot kan asielzoekers en vluchtelingen net zo goed coachen en begeleiden als bij Nederlandse doelgroepen het geval is. Het is uiteraard even wennen, maar dat was het aanvankelijk bij ouderen ook.

Speciale mogelijkheden zijn er met aansprekende robotmaatjes voor jeugdigen en vluchtelingen met beperkingen.

Heeft u ook een geschikte toepassing voor eHealth bij asielzoekers en vluchtelingen? Laat dit aan de redactie weten. redactie@icthealth.nl

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen