Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
25 november 2016
Artikel delen

eHealth per beschikking

In het tijdperk van PGB’s, zorgtoekenningen en de transitie van zorg naar gemeenten komt eHealth als beschikking in het vizier. Doet u mij maar een robotcoach, smarthome of Virtual Reality-therapie van de GGZ. Nu zal dat nog menig aanvragende zorgmedewerker in de wijk en goedkeurende gemeenteambtenaar verbazen. Binnenkort echter puur realiteit.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Waar voor je geld

eHealth heeft in het sociale domein vaak nog het imago van luxe, laat het maar aan het particulier initiatief over en de mensen willen het toch niet. Het omgekeerde blijkt echter het geval te zijn. Er is in het geheel niets luxueus aan. Gewoon noodzaak om de zorg betaalbaar te leveren aan hen die het echt nodig hebben.

Het particulier initiatief bestrijkt slechts 25-30% die het op eigen kracht alvast (preventief) regelen. En wat dan met de kwetsbare doelgroepen die veel minder toegang tot eHealth hebben aan te vangen? Die kunnen juist extra profiteren Eenmaal bekend met gaat eHealth er bij hen vaak als koek in.

Eigen kracht en SNV

Gemeenten hebben bij zorg / hulpverlening in het sociale domein de mond vol over het op eigen kracht en sociale netwerkversterking (SNV). Logisch want er blijft regelmatig veel zorg / hulppotentieel bij de cliënt zelf en diens eigen sociale netwerk  onbenut.

Voorzieningen vanuit eHealth kunnen nu net die extra benodigde eigen kracht en engagement / commitment en motivatie te weeg brengen. Je kunt het echt zelf met eHealth en jouw eigen sociale netwerk!

Networking

Even voortborduren op de SNV:. eHealth brengt een connected world,  M.a.w. een Internet der dingen op zowel het gebied van communicatie, informatie, kennis delen, meten en monitoren. Wat wil men nog meer? Mensen met beperkingen, ziekten, ouderdoom, een chronische ziekte of dementia d.m.v. het eigen sociaal digital network versterken, een plezieriger, zelfstandiger en meer kwalitatief goed leven geven. Ook pakt de cliënt  geëngageerd de eigen verantwoordelijkheid voor diens Gezondheid Leefstijl en Welzijn (GLW).

Wijkteams

De versterking van de benodigde hulp en zorg verloopt doorgaans via multidisciplinaire sociale wijkteams. Daar kan de hulp / zorgzoekende zich in de eerste instantie tot wenden. Die gemeentelijke  wijkteams heten overall weer anders doch doen in feite allemaal ongeveer hetzelfde:

  1. Verhelderen wat er aan de hand is, waar het om gaat.
  2. De wensen tot verbetering van de aanvragende wijkbewoner.

Wat wil deze echt en is ook haalbaar? Kan dit op eigen kracht, met SNV of zijn er aanvullingen vanuit Zorg In Natura (ZIN) via een gecontracteerde (zorg-)aanbieder of een PGB met beheer door de cliënt zelfnodig?

De uitwerking in een plan van aanpak. Wat doet kan de cliënt en diens omgeving in deze zelf? Is er een beschikking voor een ZIN of PGB nodig vanuit de WMO of Jeugdwet? Of gaat het om de Wet Langdurige Zorg? eHealth wordt hier steeds meer een issue voor zowel het plan van aanpak als beschikkingen

De smart community

De slimme gezonde wijk voorziet mede in eigen kracht en SNV. De digitale stad gaat daar met haar infrastructuur al op anticiperen. Netwerken aangestuurd door de smart citizen met de daarvoor faciliterende gemeente beheren zowel de GLW als de prettige leefomgeving, veiligheid en mobiliteit in de wijk. Daar zijn eHealthvoorzieningen van de bewoners zo op aan te sluiten. Eigen kracht en SNV als het ware uit het slimme digitale wijknetwerk.

Welke voorzieningen?

In feite komen vrijwel alle eHealth voorzieningen uit de preventie en curatie binnen het sociale domein en positieve gezondheid wel in aanmerking om als desgewenst per beschikking te verstrekken. Enkele voorbeelden:

  • Gezondheidsapps voor planning, organisatie, GLW-coaching, monitoring en veiligheid. Doe er tevens maar een tablet bij.
  • Robots als coachend maatje, begeleider, huishoudelijke of verpleeghulp.
  • Smarthome voorzieningen. Ouderen, chronisch zieken, lvg, dementia / Alzheimer, handicap of zintuigelijke beperkingen.
  • Beeldbellen. SNV, eenzaamheid, online begeleiding en consulten op afstand. Ook blended care.
  • Behandeling met Virtual Reality. Van angst en depressie tot agressiviteit en kindermishandeling

Vergeet de zwakkeren niet

Kwetsbare en sociaal zwakkere doelgroepen zijn veel beter geschikt voor gezondheidsinterventies dan vaak gedacht. Zij hebben al  smartphones, smarttv’s, tablets, social media en gameconsoles en kunnen die ook prima gebruiken. .Ook de acceptatiegraad valt best mee  

Het op de juiste wijze introduceren en beschikbaar maken van eHealth kan heel effectief werken.. Ook in relatie tot eigen kracht, SNV en digitale wijken en steden.

Professionaliseren bij hulp / zorgverleners

Veel staat of valt met het professionaliseren van eHealth bij de betrokken zorg / hulpverleners. Zij moeten de eHealth tot een tool of the trade maken. Het begint met het kennis hebben van de mogelijkheden bij eHealth. Vervolgens het kunnen adviseren, voorschrijven en beschikken. En tot slot ook het zelf actief gaan gebruiken van beeldbellen, EPD’s, blended care en online zorg. Hier dient in een aantal gevallen nog een behoorlijke achterstand ingehaald te worden!

En de gemeente?

Vooralsnog is het toekennen van eHealth-voorzieningen bij menige gemeente nog geen dagelijkse kost. Het zit nog niet in de mindset, coderingssysteemen, arrangementen en gecontracteerde aanbieders. Dat is echter al aan het veranderen. eHealth per beschikking is straks gewoon dagelijkse praktijk in gezonde (digitale) steden!

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen