Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Goede voornemens voor 2020, de transition twenties – 2

De jaren twintig van de vorige eeuw waren de twenties van de grote transities. Zij bepaalden voor een belangrijk deel het toenmalige maatschappelijke wereldbeeld en startten een aantal grote veranderingen. Nu breken de twintiger jaren van de 21ste eeuw aan. Eveneens een decennium van grote ingrijpende veranderingen met een hoog vijf voor twaalf-gehalte.

Tags

Gast auteur

  • Ulco Schuurmans

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Ik ga in deze vervolgblog op een aantal uitdagingen in en stip ook een aantal veelbelovende gezondheid-technische mogelijkheden aan om op te pakken, evenals enkele belemmerende erfenisjes waar we toch echt vanaf willen. Hierbij de tweede helft van mijn persoonlijke top 12 van must do’s bij de gezondheidszorg, e-health en ICT.

7. Open protocollen en systemen

Nog altijd werpen ICT-systemen problemen op bij het uitwisselen van medische gegevens. Een openarchitectuur staat nog vaak op gespannen voet met het verdienmodel. Incompatibiliteit leidt tot extra kosten en teruggang van een open dienstverlening. Dat zou in de roaring twenties van de 21ste eeuw toch echt niet meer moeten kunnen

8. Slimme wijken en steden

Bij de domotica en smart sustainable cities bieden de roaring eHealth- en ICT-twenties volop mogelijkheden. Die moeten wij dan ook zeker benutten. De NOVI geeft in deze al een goede aanzet. Lokale overheden en burgers kunnen daar zo samen met de omgevingswet mee aan de slag. De tijden van het overlaten aan het particulier initiatief en de goodwill van de (mee)polderende partners zijn nu toch echt verleden tijd.

9. Van massamedicijn naar maatwerk

Medicatie op maat, medical personal targeting maakt behandelingen effectiever. De kosten per individuele patiënt kunnen flink stijgen maar verspilling en complicaties dalen en dat maakt veel goed. Het verspillen, niet gebruiken en overdoseren van medicatie kost astronomische bedragen. Dat past niet in de circulaire gezondheidzorg.

Verslavingen nemen onrustbarend toe. Zware pijnstillers zoals oxycodon maken talloze slachtoffers. En ongecontroleerde bestellingen per webshop hebben nogal eens complicaties en intoxicaties tot gevolg. Betere voorlichting regulering staan daarom op het wensenlijstje voor 2020.

10. Heb oog voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers hebben alles voor hun patiënten en cliënten over. Daarbij worden zij zelf nog al eens onderbedeeld. Bij de ergonomische werkomstandigheden valt nog veel wenst te behalen.

Onder het motto ondersteun uw werknemer is er een ruime keuze uit exoskeletten om de lichamelijke arbeid te verlichten, AI die de afhandeling van de verrichtingen deels uit handen neemt, het verlichten van de bureaucratie, snellere en betrouwbare diagnostiek met e-health, beter zicht op activiteiten, prestaties en knelpunten en ICT die de zorgprofessional begrijpt plus een betere communicatie via sociale media en apps. De tijd van de zorgrevolutie is daar nu echt rijp voor.

11. Geef AI ruimte en juiste richting

Kunstmatige intelligentie is eveneens geen heilige graal maar kan weldegelijk zijn nut afwerpen. Belangrijk zijn de juiste mate van patroonherkenning en machineleren. Dan kan AI ons veel werk uit handen nemen en extra zorg & diagnostische ruimte scheppen. Economisch en vanuit circulair oogpunt een must.

Pas op met het bekende ‘garbage in and garbage out’. Rotzooi of vooroordelen erin levert echt geen bruikbare adviezen en handelingen op. Leg goed vast hetgeen de AI wel en niet zelfstandig mag doen. We zitten beslist niet op eigenwijze blunderende AI-hologrammen in plaats van een echte dokter te wachten

12. Laatste sigaret, alcohol en vuurwerk

Typische goede voornemens voor het nieuwe jaar het toch daadwerkelijk stoppen met roken, alcohol aan de kant en een vuurwerkverbod. Alle drie vanuit gezondheidsoogpunt echte winstpakkers.

Stoppen met roken is al voor een belangrijk deel geslaagd. Bij alcohol ligt dat echter nog anders. Minder en alcoholvrij drinken rukt op maar we zijn er nog niet. Coachende apps kunnen hier nog verder bij helpen.

Opmerkelijk is het nu echt landen van een landelijk vuurwerkverbod of althans een strikte regulering van het gebruik. Meerdere doden, ernstige letsels en toename van honderdduizenden COPD-klachten wegen zwaarder dan de bijverdienste en traditioneel plezier van anderen. Gelukkig maken al veel medici en zorgorganisaties zich hier hard voor.

Nieuwe decennium hooopvol

Het nieuwe decennium blijft ondanks een aantal grote bedreigingen hoopvol. Het moet wel een tijdperk van transities naar een nieuwe maatschappij en e-gezondheid worden. Niet steeds meer eenzijdige waarden, want dat leidt tot catastrofes.

In plaats van meer van dit of dat voor de IK-BV en het steeds maar blijven groeien om de geldelijke winst, meer oog voor circulair, de klimaatcrisis en het wegnemen van health-obstakels. E-health en ICT op maat en gemeenschapszin kunnen daar prima bij helpen.

Lees hier de eerste blog over de uitdagingen in de transition twenties.

Tags

Gast auteur

  • Ulco Schuurmans

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen