Search
Close this search box.
Search

Het professionaliseren van e-health

Behoort e-health als gereedschap bij de medische professie? Het antwoord luidt ronduit ja, een waar tool of the trade. Vreemd genoeg maakt e-health in de praktijk regelmatig geen standaard deel uit van het medisch of hulpverlenings-repertoire. Er is geen visie op, implementatie voor, onbekende bij de medewerkers en het zit niet in het curriculum. Een smet op het kwaliteisblazoen. Een zelfde fenomeen doet zich voor bij de gezondheidszorg van gemeenten voor hun burgers.

Mag de cliënt e-health verwachten?

Blijft de zorg / hulpverleners of overheid in gebreke als deze e-health voor dienst cliënt beschikbaar heeft? Of is het zelfs een kunstfout? Dat zou best eens kunnen. Zeker als het niet  beschikken over e-health-toepassingen ten na dele voor de cliënt / patiënt en burger werkt of nog erger noodzakelijk zorg onthouden wordt.  Er is nog geen tucht- of rechtszaak over geweest maar dat zou zo binnenkort kunnen gebeuren.

Professioneel omgaan met e-health

Op de keper beschouwd kan je het professioneel omgaan met e-health door zorg / hulpverleners kunnen onderscheiden in de gebieden:

  1. Het kennis hebben van. Welke mogelijkheden zijn er? Wie, waar en hoe toegepast. In ieder geval de cliënt/ patiënt de weg kunnen wijzen of ondersteunen bij de keuze van.
  2. Het adviseren en/of voorschrijven van middelen of voorzieningen op het gebied van e-health. Bijvoorbeeld een app op recept, een robotcoach aan een ASS-cliënt die een maatje zoek of een smart carehome als beschikking van de gemeente.
  3. Het zelf actief toepassen van voorzieningen op het gebied van e-health. Bijvoorbeeld beeldbellen, het inzetten van een lab on a chip, nanobots bij operaties en het beheer van elektronische dossiers met daaraan gekoppelde apps of wearables.

In het ideale geval gebruikt de zorg alle drie de gebieden.

Verdeelde professies

Het professioneel toepassen van e-health bestrijkt tal van terreinen. Voor de hand liggen artsen, verpleegkundigen en paramedici. E-health heeft in deze professies ongeveer hetzelfde effect als de uitvinding van de stethoscoop e-health en ontdekking van antibiotica. Daarnaast uiteraard de bijbehorende opleidingen. Dit zowel in de opleiding zelf als de bij- en nascholing.

Ziekenhuizen en zorginstellingen worstelen regelmatig met de toepassingen van e-health. Zeker als het verdienmodel daarbij dreigt te veranderen. Verzekeraars tonen zich in toenemende mate progressief bij het vergoeden van e-health.

Bij de overheid gaat het om VWS en gemeenten. VWS loopt behoorlijk stormachtig voorop. Bij de gemeenten is het beeld divers. Digitale steden wil nog wel lukken maar het actief inzetten van e-health voor burgers laat op vele locaties te wensen over.

Professionaliteit bij artsen

De professionele waarden en de term professional performance staan hoog in het vaandel bij artsen. Het handelen van de arts raakt gaandeweg steeds meer verbonden met e-health. Behalve dat je de professionele identiteit van het arts zijn in de spreekkamer moet hebben geldt deze tegenwoordig ook voor beeldbellen, social media en online begeleiding.

De profesional perfomance is hetgeen de arts of specialist in de praktijk laat zien. Dat wil zeggen hun functioneren en presteren. De patiënt / cliënt verwacht niet alleen een excellente therapie maar ook een idem dito behandeling als en met empathie voor de mens. Hierbij zie ik twee belangrijke zaken:

  • Het onbekend zijn met e-health kan de meest excellente behandeling of het brengen van positieve gezondheid schaden;
  • Hoe je in te leven en empathisch te zijn bij de cliënt die je online ziet?

En dan: Big Data. Kunnen deze helpen bij het rekenschap geven van het eigen functioneren en behaalde resultaten? Kortom, e-health luidt een nieuwe tijdperk van de professional performance van artsen in.

In het curriculum

Gelukkig zit e-health in de meeste gevallen al in het nieuwe curriculum. De artsen- en zorgopleidingen hebben e-health omarmd. Maar hoe zit het met de collega’s die al eerder waren afgestudeerd? Kijken deze gewoon weg, moeten zij hierin nageschoold worden en wat staat er straks in de kwaliteitscriteria voor accreditatie en herregistratie?

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Tenzij echt stevig op slot, holt e-health zowel via de voor- als achterdeur bij ziekenhuizen en zorginstellingen naar binnen. ICT en elektronische gezondheidszorg zijn gewoon een professionele must. Je kunt niet achterblijven, anders daalt de kwaliteit van zorg of verdwijn je gewoon als instelling of organisatie.

De overheid

VWS is een ware voorvechter van e-health. Behalve curatief komt vanuit de minister en staatssecretaris steeds meer de nadruk te liggen op positieve gezondheid en preventie. Het ministerie straalt uit dat e-health tot de professionaliteit van de zorg / hulpverlener dient te behoren.

Bij de lokale overheid is dat nogal eens andere koek. Gemeenten weten nog niet hoe ze e-health professioneel kunnen toepassen om hun burgers gezond te houden. Ga als burger maar eens om een zorgrobot voor jouw autistisch kind, een VR-therapie voor een fobie of een smart carehome voor een chronisch zieke vragen. Daar is het systeem van beschikkingen nog lang niet op ingericht.

Niettemin, de Digitale Stad en diens slimme burger komen er aan. En die eisen professionaliteit op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, gezondheidszorg, commercie en recreatie over de netwerken in communities en smart healthy cities.

E-health verdient het gewoon om geprofessionaliseerd te worden. Het weg kijken van dergelijke nieuwlichterij, de eigen toko afschermen van uit het verdienmodel, niet als tool of the trade implementeren of bureaucratisch belemmeren, leidt tot onvoldoende kwaliteit van en zorg voor de cliënt!

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Regionale participatiehubs
Subsidie voor coalitievorming voor regionale participatiehubs
Wervingscampagne
Bijzondere wervingscampagne Reinier de Graaf
Neuromorphic Computing
Elektronische devices gebaseerd op neuromorphic computing
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Digitalisering expertisecentrum
Expertisecentrum bundelt kennis digitalisering en welzijn
Volg jij ons al?