Niet gelezen en onbegrepen: duidelijke privacy-informatie nodig

Onduidelijke privacy-informatie kan ouderen onnodig uitsluiten van deelname aan digitale zorg. Privacy voor gebruikers van apps en websites wordt steeds beter gewaarborgd in de zorg dankzij wet- en regelgeving, technologische oplossingen en afsprakenstelsels. Maar in het informeren van gebruikers hierover is nog veel winst te behalen. Vooral oudere mensen met weinig ervaring met technologie, of cognitieve beperkingen, vinden onduidelijkheid rondom privacy een reden om technologie niet te gebruiken. Betere communicatie hierover vraagt aan minimale inspanning en kan deze uitsluiting voorkomen.

Vertrouwen in zorgprofessionals om privacy te respecteren is al sinds de tijd van Hippocrates belangrijk, mede dankzij zijn duidelijke eed: “Al hetgeen mij ter kennis komt… en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren.”

Wat betreft privacy online, is het vertrouwen eigenlijk niet vanzelfsprekend. Mensen hebben vragen: welke data worden verzameld? Wie kan mijn informatie inzien? Wat gebeurt er daarmee? In samenwerking met Saxion University of Applied Sciences heb ik tijdens het FindMyApps-project onderzocht wat we moeten doen om informatie over privacy toegankelijk en begrijpelijk voor alle gebruikers te maken. Dit noemen we ‘cognitively accessible’ privacy-informatie.

Nieuwe standaard ‘cognitive accessibility’

Toegankelijkheid (‘accessibility’ in het Engels) is al jaren een belangrijk begrip in het ontwikkelen van (medische) websites en apps. De bedoeling is dat iedereen mee kan doen met de digitale wereld – ondanks eventuele beperkingen. Er komt binnenkort een nieuwe internationale standaard (ISO 21801-1:2020) specifiek voor ‘cognitive accessibility’.

Hieronder wordt verstaan dat online informatie, diensten en producten ook ondanks cognitieve beperkingen voor iedereen toegankelijk is. Informatie over privacy valt hier ook onder. Hoe kunnen we dergelijke informatie concreet aanpassen om te voldoen aan de standaard ‘cognitive accessibility’?

Informatie privacy-policy opsplitsen

De gemiddelde privacy policy bevat duizenden woorden. Dat kost minstens 10-15 minuten om door te lezen, nog langer voor oudere mensen die langzamer lezen, of moeite met concentratie hebben. Een oplossing is informatie in stappen, of ‘lagen’, op te splitsen.

Door gebruikers vragen te stellen, komen we achter welke informatie mensen het belangrijkst vinden. We tonen de privacy-informatie op zo’n manier de lezer per thema eerst een samenvatting krijgt van die belangrijkste informatie. Hij of zij kan dan verder inzoomen op dat thema en in een tweede stap, of laag, meer details daarover lezen.

Begrijpelijkere taal privacy-informatie

De taal in privacy-informatie is voor de meeste mensen te ingewikkeld. Dit is nog ernstiger als de tekst veel technische termen bevat, zoals ‘cookies’ of ‘dataportabiliteit’. De Nederlandse overheid raadt aan om taalniveau B1 te gebruiken zodat de meeste Nederlanders een tekst kunnen begrijpen.
Advies van organisaties zoals Pharos en tools zoals Leesniveau van Stichting Accessibility kunnen ons helpen om dit te controleren en te bereiken. Ook belangrijk is ergens in de privacy policy alle technische of minder bekende termen toe te lichten.

Template voor de toekomst

Voor FindMyApps, hebben we een prototype gemaakt – een schets van hoe privacy-informatie zich anders uit kan zien. Bekijk dit voorbeeld. Wellicht kan zoiets ook op uw eigen app of website worden toegepast, zodat informatie over privacy overzichtelijker en begrijpelijker wordt. Dit soort simpele oplossingen kosten weinig tijd en energie. Organisaties moeten er alleen wel aan denken.

Zo kunnen we de doelgroep van ouderen met minder ervaring met technologie of met cognitieve beperkingen, gelijke kansen bieden om geïnformeerde keuzes te maken en mee te doen met digitalisering.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?