Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Niet gelezen en onbegrepen: duidelijke privacy-informatie nodig

Onduidelijke privacy-informatie kan ouderen onnodig uitsluiten van deelname aan digitale zorg. Privacy voor gebruikers van apps en websites wordt steeds beter gewaarborgd in de zorg dankzij wet- en regelgeving, technologische oplossingen en afsprakenstelsels. Maar in het informeren van gebruikers hierover is nog veel winst te behalen. Vooral oudere mensen met weinig ervaring met technologie, of cognitieve beperkingen, vinden onduidelijkheid rondom privacy een reden om technologie niet te gebruiken. Betere communicatie hierover vraagt aan minimale inspanning en kan deze uitsluiting voorkomen.

Tags

Gast auteur

  • David Neal | Marie Sklodowska-Curie Early Stage Fellow, afd. psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUMC

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Vertrouwen in zorgprofessionals om privacy te respecteren is al sinds de tijd van Hippocrates belangrijk, mede dankzij zijn duidelijke eed: “Al hetgeen mij ter kennis komt… en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren.”

Wat betreft privacy online, is het vertrouwen eigenlijk niet vanzelfsprekend. Mensen hebben vragen: welke data worden verzameld? Wie kan mijn informatie inzien? Wat gebeurt er daarmee? In samenwerking met Saxion University of Applied Sciences heb ik tijdens het FindMyApps-project onderzocht wat we moeten doen om informatie over privacy toegankelijk en begrijpelijk voor alle gebruikers te maken. Dit noemen we ‘cognitively accessible’ privacy-informatie.

Nieuwe standaard ‘cognitive accessibility’

Toegankelijkheid (‘accessibility’ in het Engels) is al jaren een belangrijk begrip in het ontwikkelen van (medische) websites en apps. De bedoeling is dat iedereen mee kan doen met de digitale wereld – ondanks eventuele beperkingen. Er komt binnenkort een nieuwe internationale standaard (ISO 21801-1:2020) specifiek voor ‘cognitive accessibility’.

Hieronder wordt verstaan dat online informatie, diensten en producten ook ondanks cognitieve beperkingen voor iedereen toegankelijk is. Informatie over privacy valt hier ook onder. Hoe kunnen we dergelijke informatie concreet aanpassen om te voldoen aan de standaard ‘cognitive accessibility’?

Informatie privacy-policy opsplitsen

De gemiddelde privacy policy bevat duizenden woorden. Dat kost minstens 10-15 minuten om door te lezen, nog langer voor oudere mensen die langzamer lezen, of moeite met concentratie hebben. Een oplossing is informatie in stappen, of ‘lagen’, op te splitsen.

Door gebruikers vragen te stellen, komen we achter welke informatie mensen het belangrijkst vinden. We tonen de privacy-informatie op zo’n manier de lezer per thema eerst een samenvatting krijgt van die belangrijkste informatie. Hij of zij kan dan verder inzoomen op dat thema en in een tweede stap, of laag, meer details daarover lezen.

Begrijpelijkere taal privacy-informatie

De taal in privacy-informatie is voor de meeste mensen te ingewikkeld. Dit is nog ernstiger als de tekst veel technische termen bevat, zoals ‘cookies’ of ‘dataportabiliteit’. De Nederlandse overheid raadt aan om taalniveau B1 te gebruiken zodat de meeste Nederlanders een tekst kunnen begrijpen.
Advies van organisaties zoals Pharos en tools zoals Leesniveau van Stichting Accessibility kunnen ons helpen om dit te controleren en te bereiken. Ook belangrijk is ergens in de privacy policy alle technische of minder bekende termen toe te lichten.

Template voor de toekomst

Voor FindMyApps, hebben we een prototype gemaakt – een schets van hoe privacy-informatie zich anders uit kan zien. Bekijk dit voorbeeld. Wellicht kan zoiets ook op uw eigen app of website worden toegepast, zodat informatie over privacy overzichtelijker en begrijpelijker wordt. Dit soort simpele oplossingen kosten weinig tijd en energie. Organisaties moeten er alleen wel aan denken.

Zo kunnen we de doelgroep van ouderen met minder ervaring met technologie of met cognitieve beperkingen, gelijke kansen bieden om geïnformeerde keuzes te maken en mee te doen met digitalisering.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Gast auteur

  • David Neal | Marie Sklodowska-Curie Early Stage Fellow, afd. psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUMC

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen