Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Positieve E-Health en Triple Aim

Twee innovatieve begrippen, zeg eigenlijk maar concepten, die de gemoederen in de gezondheidszorg bezig houden, zijn Positieve Gezondheid (PG) en Triple Aim. Beiden gaan over de patiënt /cliënt centraal met de eigen regie over gezondheid en een betere kwaliteit van leven. E-Health speelt daarbij een heel belangrijke rol tot een fundamentele pijler aan toe.

Er positief tegenaan kijken

Het concept van de Positieve Gezondheid gaat uit van het algeheel welbevinden. Dit zowel met als zonder een ziekte. Zonder een ‘ziekte’ kan het gevoel van gezondheid en welzijn toch tegen vallen door een slechte beleving. En bij het hebben van een bepaalde ziekte ligt daar al snel de focus op, terwijl de kwaliteit van  het leven toch nog zoveel kan bieden. Met andere woorden: je kunt ondanks een ziekte of beperking best nog een kwalitatief goed en zinvol leven hebben.

Verander de kijk op en het gedrag bij de gezondheidsbeleving, en er ontstaat een geheel nieuwe vorm van zorg. Daarbij komen de new boxes (innovaties) bij E-Health prima van pas.

Veer- en eigen kracht

In de traditionele beleving is gezondheid een statisch gebeuren. Je hebt het wel of niet. Ook gaat er nog eens zo’n 95% van het zorgbudget naar het bestrijden van ziekten. Positieve Gezondheid ziet het proces van ziekte en welzijn als een dynamisch gebeuren. Daar heeft de patiënt / cliënt ook zelf veel invloed op. Hij kan beiden veelal ook (deels) managen. En daar duiken dan de Quantified Self, Dashboarding en het eigen Health-Management met apps en Digitale PatiëntenDossiers meteen op. Bij uitstek instrumenten om op eigen kracht weer terug te kunnen veren en zelf de regie ter hand te nemen.

Focusverschuiving

In de moderne care zie je nu al een interessante focusverschuiving optreden bij zowel de beleidsmakers en zorgverleners als hun cliënten. Van puur curatief naar preventie met shared decision making en oplossingsgericht werken. Het is enerzijds noodzakelijk, anders dreigt de gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Anderzijds levert deze focusshift veel rendement en een betere kwaliteit van leven op.

Gewoon lekker functioneren

Heel opmerkelijk (gezien vanuit het artsenoogpunt) is, dat veel patiënten gezondheid veel breder zien dan de kwaal die je nu eenmaal hebt. Goed, ik heb dan diabetes maar die houd ik met slimme gadgets, apps en mijn Persoonlijk Digitaal Gezondheidsdossier goed in de hand. Visualiseren wat er door het eigen handelen gebeurt en zelf de regie pakken. De POH blijft op afstand voor coaching en vragen en de (huis-)arts voor de coördinatie als dat nodig is.

Wegkwijnen als oudere in een verzorgingstehuis of als licht verstandelijk gehandicapte in begeleid wonen? Helemaal niet nodig. Het slimme zorghuis en sociaal assertieve en/of coachingsrobots zorgen ervoor dat de cliënt toch lekker thuis kan functioneren en ook nog eens naar buiten gaat.

Moet de cliënt van angsten, depressie of gedragsproblemen af? Met een VR-bril van de GGZ, blijkt de geestelijke kwelling ineens niet star, maar dynamisch te verhelpen te zijn.

Meer dan alleen lichamelijk

Zojuist kwam al naar voor dat mensen ziekten als meer zien dan een beperking in de lichamelijke of geestelijke functies. Het zelfstandig kunnen blijven in de eigen (woon-)omgeving, het behoud van sociale contacten (sociaal-maatschappelijke participatie), het kunnen uitvoeren van werk en het beoefenen van hobby’s achten zij heel belangrijk voor het eigen welbevinden en de kwaliteit van leven.

Het hebben van een ‘ziekte’, beperking of problemen met de leefstijl zijn op de genoemde domeinen vaak dynamisch in de juiste richting om te buigen. En dan ook nog voor een belangrijk deel door de cliënt zelf met eigen monitoring, regie en management.

De techniek maakt dit bij E-Health allemaal nodig. Van preventie met apps, wearables en online begeleiding tot smart carehomes met blende care en Healthy Cities.

IHI Triple Aim

Zoals de naam al aangeeft gaat het om drie doelen voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Een framework gebaseerd op:

  • Het verbeteren van klantervaring bij de (genoten) zorg. Kwaliteit en tevredenheid staan daarbij centraal.
  • Het verbeteren van de gezondheid van populaties. De preventie bij zowel het voorkomen van (primaire preventie) als het verbeteren van het welbevinden en kwaliteit bij het hebben van (secundaire en tertiaire preventie).
  • Het efficiënter maken van de zorg en het reduceren van de kosten.

De Triple Aim beoogt een ambitieuze verbetering van het gehele zorgsysteem van curatief naar preventief. De genoemde E-Health-applicaties passen hier naadloos in.

Vijf speerpunten

Triple Aim kent vijf speerpunten. Als eerste de focus op individuen en hun families. Het herzien opnieuw ontwerpen van de benodigde primaire zorgvoorzieningen. Het managen op de volksgezondheid i.p.v. alleen de ziekten. Het beheersen van kosten op basis van meer welbevinden en kwaliteit waardoor de vraag naar onnodige en dure verrichtingen afneemt. En de integratie plus uitvoering van Triple Aim in het gezondheidssysteem. Met name Big Data kunnen helpen om de inzichten in en de uitvoering van deze processen te verbeteren.

E-Health verbindt

Voor het leggen van de verbindingen en links tussen cliënten, zorgaanbieders en beleidsmakers vormt E-Health een belangrijke factor. Signaleren, analyseren, monitoren, data verzamelen, coachen, online blended care en beeldbellen, allen voorwaarden om de concepten van positieve Gezondheid en Triple Aim te ondersteunen.

Heeft u al ervaring met de insteek Positieve Gezondheid en Triple Aim? Laat het de redactie weten.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen