Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Samenwerking arts – ingenieur meer dan ooit belangrijk

Negen hoogleraren krijgen op 2 november een belangrijke erkenning voor hun werk. Op dat moment worden zij allen geïnaugureerd tot ‘Medical Delta Hoogleraar’. Het is de officiële bekrachtiging van hun dubbelbenoeming aan meerdere Zuid-Hollandse universiteiten, en daarmee een erkenning voor de voortrekkersrol die zij spelen in het verbinden van verschillende wetenschappelijke disciplines en instituten op het snijvlak van gezondheid en technologie.

Tags

Gast auteur

  • Prof. dr. Frank Willem Jansen is voorzitter van Medical Delta.

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Dit interdisciplinaire samenwerken is het credo van Medical Delta. Nu we voor de derde keer een groep professoren kunnen inaugureren, zijn we er trots op dat de samenwerking tussen arts en ingenieur hard op weg is gemeengoed te worden. Want waar interdisciplinaire samenwerking bij de oprichting van Medical Delta nog bijzonder was, is het nu een conditio sine qua non om tot wetenschappelijke technologische oplossingen te komen die de zorg gezond maken.

De zorg is ziek…

En dat is hard nodig ook. De houdbaarheid van het zorgstelsel staat onder druk, zo concludeerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in een onlangs verschenen rapport. Nederlanders gebruiken steeds meer en duurdere zorg. Als dat zo doorgaat, kost dat de burger over veertig jaar bijna drie keer zo veel als nu – en is dus niet op te brengen. En dan moet één op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met één op de zeven nu – dat lijkt niet te realiseren. De uitvoerbaarheid van de zorg staat nu al onder druk door personeelstekorten, zo stelde DSW-directeur Aad de Groot deze maand bij de bekendmaking van de eerste zorgpremie.

De betekenis van de samenwerking tussen arts en ingenieur, maar ook tussen wetenschapper/onderzoeker en (zorg)praktijk is daarmee relevanter dan ooit om de zorg effectief te kunnen veranderen. Technologie speelt een cruciale rol in het verduurzamen, veranderen én verbeteren van ons zorgstelsel – mits het goed wordt ingezet.

Durf, inzet en moed

Of het lukt om de zorg ten goede te veranderen met ondersteuning van technologie, is afhankelijk van de mensen die het moeten doen. Het vraagt durf om over de grenzen van je eigen wetenschappelijke discipline heen te stappen en het vraagt inzet om iemand met een totaal andere wetenschappelijke achtergrond te kunnen begrijpen. Ook vergt het moed om de vraag achter de vraag en de behoefte van de patiënt of zorgprofessional als uitgangspunt te nemen in je onderzoek en de zorgpraktijk al heel vroeg in het ontwikkelproces van zorginnovaties te betrekken. Helaas is nog niet iedereen zo ver.

Tegelijkertijd valt het mij op dat het voor de jongere generatie onderzoekers haast een vanzelfsprekendheid is geworden. Samenwerking tussen gezondheidswetenschappen en technologische wetenschappen is inmiddels geïnstitutionaliseerd, bijvoorbeeld in gezamenlijke opleidingen zoals Klinische Technologie. Maar ook op individueel niveau zie ik met name bij jonge wetenschappers dat zij uit zichzelf de verbinding zoeken met andere disciplines – alsof het altijd al zo was.  

Van prototype naar praktijk

Dat stopt niet bij wetenschap alleen: de wetenschap naar de zorgpraktijk brengen, bevindingen vertalen naar innovaties en nieuwe medische methodieken bedenken op basis van nieuwe technologische mogelijkheden: als arts en wetenschapper zie ik het dagelijks om mij heen gebeuren. Door in een vroeg stadium van onderzoek medische wetenschappers, artsen, zorgprofessionals en patiënten te betrekken bij technologische ontwikkelingen, neemt de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van technologie en gezondheid toe. 

Zorgbehoeften veranderen en technologische mogelijkheden ontwikkelen zich voortdurend. We zullen daarom altijd voortrekkers nodig hebben. Mensen die nieuwe paden durven in te slaan en samenwerkingsmogelijkheden zien die er tot dan toe nog niet waren. Mét- en voor de generatie wetenschappers na hen. De Medical Delta hoogleraren zijn daarmee belangrijker dan ooit en voorlopig nog steeds hard nodig.

Op dinsdag 2 november vindt de officiele inauguratie plaats van negen Medical Delta hoogleraren. Deze feestelijke bijeenkomst tijdens de Medical Delta Conference is zowel fysiek als online bij te wonen. Aanmelden kan via Medical Delta Conference 2021 – Theme: ‘MedTech Solutions for a Healthier Tomorrow’ | Medical Delta

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Gast auteur

  • Prof. dr. Frank Willem Jansen is voorzitter van Medical Delta.

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen