Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
20 januari 2017
Artikel delen

Zes goede voornemens e-health 2017

Zo aan het begin van 2017 is het een wellicht een goed idee om eens een aantal goede voornemens betreffende e-health op te stellen. Anders komt het er niet meer van. Trends en ideeën genoeg en de blogredactie pikt daar een zestal highlights uit.

1. Maak nu eens echt gebruik van de quantified self

Dit zowel voor onze cliënten / patiënten als wijzelf. Gezondheid, leefstijl en welzijn bieden als GLW-doelen binnen de e-health aantrekkelijke kansen. Of het nu om meer bewegen, afvallen, minder genotmiddelen en verantwoordmedicijn of het meten van de bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol of meer psychische hygiëne gaat, het stellen van de te behalen resultaten vormt al een prima start.

Een geschikte coachende en monitorende GLW-app, wearable of wellicht een insidable en koppeling aan het eigen gezondheidsdossier doen de rest. Desgewenst nog verder uit te breiden met blended care. Leg de verantwoordelijkheid voor de GLW ook bij de cliënt / patiënt zelf neer.

2. Professionaliseer E-Health nu eens echt

Vaak hangt het er nog maar wat bij. Allemaal best aardig en de toekomst die E-Health maar er zijn nog zo veel andere zaken die aandacht behoeven. En dat gaat ten koste van professionele kwaliteit naar onze doelgroep, het ontbreken van E-Health in de opleiding en beleidsplannen.

Het is simpel: Ga na waar e-health een meerwaarde voor de eigen professie en bediende doelgroepen heeft. Stel een implementatie en/of beleidsplan op. En zorg voor de faciliteiten betreffende hardware, software en prikkelende deskundigheidsbevordering plus een bijpassende leeromgeving.

3. Kill de wurg-ICT

Het bedrijfsleven is er nu echt wel grotendeels klaar mee. Malfunctionerende en geld verslindende ICT waarvan de aanbieders de afnemers zo ongeveer de wet voorschrijven. De klant is immers koning en wie niet aan diens eisen tegemoet komt vliegt er uit. En geen gezeur van het kan niet. De techniek is gewoon voor handen. Je behoeft veelal alleen maar in new boxes i.p.v. out of the box te denken!

Bij de overheid en in de gezondheidszorg is dat helaas vaak nog anders. Keizer ICT wurgt daar te vaak haar gebruikers. Doet simpelweg niet wat het doen moet, is zo incompatibel als een deur, lek als een mandje, frustreert de gebruikers met onnodige bureaucratie met niet-intuïtieve entries en interfaces, ontbeert geschikte zoekmogelijkheden, is te weinig innovatief en regelmatig veel te duur. Weg er mee. En wanneer zijn de gegevens vanuit de EPD’s nu eens daadwerkelijk uitwisselbaar? Het tijdperk van e-health vraagt om ICT die haar op de wenken bedient.

4. Onthoudt de cliënt de meerwaarde van e-health niet

E-health maakt het mogelijk om positief gezonder te blijven, een betere kwaliteit van leven te hebben en langer zelfstandig te kunnen functioneren. Vreemd genoeg hebben nog tal van hulpverleners en overheidsinstanties dat nog niet (voldoende) op hun zorgnetvlies staan.

De kennis hierover ontbreekt, men doet weinig moeite om dit onder de aandacht van de doelgroep te brengen of werpt bureaucratische drempels (zit niet in de beschikkingen of WMO) op. De cliënt moet het zelf maar uitvogelen. De mondigen en hoger opgeleiden doen dat wel zelf. De (sociaal-)kwetsbare en lagere SES-groepen dus niet.

Zei de WMO ook niet zoiets van dat gemeenten hun burgers goed over gezondheid moeten voorlichten? Waarom dan niet gericht de inwoners benaderen met de mogelijkheden van E-Health en het slimme (zorg-)huis in de digitale stad?

Medici denken nogal eens dat hun patiënten e-health niet zien zitten. Het tegendeel blijkt dikwijls waar te zijn. De cliënt / patiënt wil graag een advies, opinie, geruststellend normaliseren en de eigen ziekteparameters bijhouden. Waar blijven de apps op recept en het an app a day keeps the doctor away?

5. Stil de datahonger op de juiste wijze

Big Data rijzen ook in de gezondheidszorg en bij de zorgende overheid de pan uit. Het gaat daarbij feitelijk om twee fenomenen: Het verzamelen van grote hoeveelheden data voor inzicht, onderzoek en therapie op maat (Big Data ansich) . En de data overal waarbij sensoren, het Internet Of Things en camera’s alle gegevens en signalen vanuit de omgeving verzamelen.(Data Everywhere).

Op zich niets mis mee tenzij:

  • De data zonder voorop gezet doel verzameld worden. Je weet maar nooit is geen reden tot het verzamelen van burger- of cliëntgegevens. Een variant is een doel dat in de praktijk toch niet gaat werken.
  • Het moet geen big brother is watching you worden.
  • Het moet voor de geregistreerden duidelijk zijn dat het gebeurt, waarvoor het is en hoe het gebruikt wordt.
  • Er mag geen sprake zijn van ongewenste marketing.

Regelmatig dreigt er een onverzadigbare datahonger en dat moeten wij allen ethisch gezien niet willen.

6. Maak afdoende werk van veiligheid en privacy

Medische en gezondheidssystemen zijn kwetsbaar voor lekken, kapen of saboteren. Voor hackers is de beveiliging bij ziekenhuizen, overheden en zorg verlenende instanties vaak kinderspel. Om het over slordige werknemers die een USB-stickje laten liggen of ongericht rondmailen nog maar niet te hebben.

Een stok achter de deur vormen de strengere wetgeving en flink hogere boetes. Menigeen heeft echter geen idee hoe lek diens smartphone met bijbehorende apps (ook gezondheidskits), de eigen mail en foto / beeldbellen of e-dossiers zijn. Ransomware is inmiddels ook al bekend bij ziekenhuizen en het wachten is nog op een moord via het IOT en een ICT-aanslag in de gezondheidszorg. Doe daar wat aan voordat het te laat is!

(Kom op 26 januari naar de ICT&health Experience om kennis te maken met de nieuwste technologische ontwikkelingen, volg lezingen en krijg inzicht in de laatste stand van zaken)

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen