Hoe behouden we jonge zorgprofessionals voor de zorg?

12 april 2024
Hoe behouden we jonge zorgprofessionals voor de zorg?
Premium

Behoud van jonge zorgprofessionals is een grote uitdaging waar momenteel nog weinig grip op is. Om dat te verbeteren, moeten we zaken anders doen. Platform Health-Thing voerde de afgelopen jaren onderzoek uit bij jonge zorgprofessionals en constateerde een behoefte aan ondersteuning bij hen. Als antwoord ontwikkelde Health-Thing haar huidige online sociaal leerplatform, dat naast genoemde ondersteuning inzicht biedt aan werkgevers om jonge zorgprofessionals beter te begrijpen en hier gericht op in te spelen. Het doel: voorkomen dat de vele nu onbesproken onderwerpen geen reden meer zijn om de zorg(organisatie) te verlaten; dat jonge zorgprofessionals handvatten vinden en daarmee hun werkplezier en er toe doen behouden en zo behouden blijven voor de zorg.

De drijvende kracht achter Health-Thing is oprichter Rob in ’t Zand. Twee persoonlijke life changers - beiden zorggerelateerd - inspireerden hem een wereld te creëren waar hij behoefte aan had en steun in kon vinden toen hij het nodig had. Maar die er toen niet was. Dit heeft hem geïnspireerd dit wel te bereiken voor anderen, zoals de jonge zorgprofessionals waar het in dit artikel over gaat.  

Reactief investeren

De zorgsector staat onder druk: een alsmaar stijgende zorgvraag en druk op de capaciteit. We investeren veel in het steeds efficiënter maken van zorg en maken daar grote stappen in. Maar als het gaat om het behouden van de capaciteit zijn we vooral reactief aan het investeren in traditionele interventies. 

Het roer moet dus echt om. Jonge zorgprofessionals zijn belangrijk voor continuïteit van zorg in de toekomst. Echter, behoud van juist deze doelgroep is een grote uitdaging. Onderzoek toonde aan dat 43 procent binnen twee jaar tijd de organisatie verlaat1. 20 procent hiervan verlaat de zorg helemaal2. Om dit aan te pakken is een innovatieve aanpak nodig en: innovatie start bij de behoeften van degenen waar het om gaat: de jonge zorgprofessionals. 

Uitdagingen voor zichzelf houden

Veel jonge zorgprofessionals werken in de zorg omdat ze intrinsiek gedreven zijn. De realiteit blijkt vaak minder rooskleurig. Goede begeleiding is cruciaal, maar is er vaak onvoldoende. Combineer dat met teams die overlopen waardoor er meer frictie is, jonge zorgprofessionals die nog moeten groeien en werkgevers die hen onvoldoende begrijpen, en het resultaat is dat jonge zorgprofessionals hun uitdagingen vaak voor zichzelf houden. Het thuisfront begrijpt de context niet, waardoor ze zich alleen voelen en geen regie kunnen nemen over de uitdaging die op dat moment speelt.

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Health-Thing en onderzoek in samenwerking met studenten van de Avans University of Applied Sciences. Zo’n 200 interviews leverden veel inzichten op waarin het gebrek aan samen leren op onbesproken meer intiemere onderwerpen centraal stond. Een greep hieruit:

Tessa (verpleegkundige)3: “In het ziekenhuis liep ik stage, een groot team bij de Interne Geneeskunde. Ik voelde mij een nummer, collega’s waren er niet voor elkaar. Veel onderling geroddel waarin ik mijn weg niet kon vinden. Doordat ik geen klik met mijn leidinggevende had, voelde ik mij alleen, ik voelde me steeds minder fijn […]. Voor mij de aanleiding om mijn stage voortijdig af te breken.” 

Frederique (geneeskunde student): “In een van mijn eerste coschappen bij een UMC ervaarde ik de effecten van groepsvorming. Ik voelde mij buitengesloten, waardoor ik ook met minder plezier naar werk ging.” 

Koen (verpleegkundige): “Mijn eerste overlijdensgeval was tijdens een stage in de ouderenzorg. Jan was als een opa voor mij. Een dag was ik niet op locatie en precies op die dag overleed Jan. Een gemis maar ook mijn eerste overlijdensgeval. Mijn collega’s gingen gewoon door, terwijl ik er echt last van had. Ik durfde het ook niet aan te kaarten, omdat iedereen zo druk was […].”

Deze 200 interviews leverden 21 thema’s op waar jonge zorgprofessionals mee worstelen, zoals buitensluiting, agressie, opkomen voor jezelf, zelfzorg, maar ook meer persoonlijke thema’s als migraine, bekkenbodemproblemen en menstruatie. Allemaal vrij intieme thema’s die nu onbesproken blijven maar wel het werkplezier en het 'er toe doen' beïnvloeden. Dit was de start van het Health-Thing project ‘Samen leren, samen groeien voor behoud van werkplezier en het er toe doen in de zorg’. 

Online buddy

Er bestond nog geen plek waar op een veilige manier de genoemde thema’s specifiek voor deze doelgroep besproken kunnen worden. De vertrouwenspersoon van een organisatie vindt men niet altijd of past niet helemaal bij wat jonge zorgprofessionals nodig hebben. De aangeboden online communities zijn niet anoniem en vaak gekoppeld aan het intranet van de organisatie. 

Ook zijn communities niet datagedreven waardoor de inzichten niet hun weg naar de werkgever vinden. Het medewerkerstevredenheidonderzoek heeft een lage respons, biedt geen praktische inzichten en nuances en heeft een te lage frequentie waardoor vervolgacties te laat komen. Exit-gesprekken vinden ook niet altijd plaats. 

Health-Thing

Health-Thing benadert deze zaken op een andere manier. Door dit online platform is het enerzijds mogelijk dat jonge zorgprofessionals veilig ervaringen kunnen delen, leren van elkaar, gesteund worden door elkaar, én anderzijds inzichten biedt aan werkgevers over relevante onderwerpen die van belang zijn voor behoud van jonge professionals. 

Health-Thing wil daarmee een plek zijn voor álle jonge zorgprofessionals in Nederland, waar iedereen gelijk is en anoniem kan leren van elkaar op thema’s die zij nu niet bespreken. Als er een samenwerking is tussen de werkgever en Health-Thing, kunnen zij zonder tussenkomst van de werkgever aansluiten. De werkgever weet niet wie is aangesloten waardoor dat geen belemmering is voor de jonge zorgprofessional. Jonge zorgprofessionals gaven zelf in de interviews aan dat ze het waardevol vinden om ook te leren van collega’s bij andere organisaties en zorgsectoren. Door de onafhankelijke opzet van Health-Thing springen we in op deze behoefte.

Het hart van Health-Thing is een zelf ontwikkeld online sociaal leerplatform dat draait op het Azure platform van Microsoft (Health-Thing is onderdeel van het Microsoft startup-programma). Belangrijke elementen zoals de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy-voorwaarden zijn samen met HVG Law (onderdeel van EY) gedetailleerd uitgewerkt. Het platform is gebouwd op het Drupal framework, wat een hoog security-niveau moet waarborgen.

Gebruikers kunnen Health-Thing installeren op een mobiele telefoon met een account. Zij kunnen meedoen aan Wondere Dagen-opdrachten (spelelement), met andere gebruikers interacteren op thema’s en via de survey module extra vragen invullen voor meer context. Health-Thing helpt hen met inzichten die gebaseerd zijn op een grotere groep gelijkgestemden en betrekt experts voor het delen van hun inzichten. De meeste relevante tips en inzichten slaan ze op in hun persoonlijke dashboard. 

Starten in studie

De transitie van student naar werkende mag meer aandacht krijgen als we effectief met behoud aan de slag willen. Ook als ze stage lopen zit er een grote waarde in om Health-Thing aan te bieden. Jonge zorgprofessionals gaven zelf aan dat als Health-Thing er voor hen was geweest tijdens stage zij de stage mogelijk prettiger hadden ervaren en zich daardoor ook meer verbonden hadden gevoeld met de stageplek. 

Voor vaste krachten kan het onderdeel zijn van een onboarding-traject. Jonge zorgprofessionals ervaren vaak een gebrek aan begeleiding. Health-Thing kan dit op het vlak van persoonlijke ontwikkeling deels overnemen, zodat jonge zorgprofessionals een vangnet hebben zonder dat het de werkgever extra capaciteit kost. Het vangnet zorgt voor minder onbesproken onderwerpen, meer verbinding en begrip en daardoor een grotere kans op behoud van werkplezier en zingeving. Met als doel daarmee te voorkomen dat er geen andere uitweg meer is dan het verlaten van de organisatie.

Rol werkgevers

Door de interacties op Health-Thing te vertalen naar inzichten voor individuele werkgevers, bouwen we de brug tussen wat jonge zorgprofessionals belangrijk vinden en inzichten hierin voor werkgevers. Momenteel geven jonge zorgprofessionals aan het gevoel te hebben niet door de werkgever begrepen te worden. Werkgevers geven zelf ook aan dat ze hen niet begrijpen. Door inzichten kort cyclisch te bespreken en samen te vertalen naar veranderingen op de werkvloer, voelen jonge zorgprofessionals zich meer erkend. Zij geven aan dat het hen motiveert om aan de slag te gaan met Health-Thing als ze zien dat het resulteert in veranderingen op de werkvloer. 

Samenwerken aan behoud van jonge zorgprofessionals?

Dit jaar staat voor Health-Thing in het teken van de eerste samenwerkingen met grotere werkgevers in de zorg (+1000 medewerkers). Health-Thing is er voor alle jonge zorgprofessionals in Nederland, ongeacht regio of zorgsector. 

Health-Thing is op zoek naar werkgevers die anders denken én doen. Die zelf aan de slag willen gaan met de inzichten zodat we jonge zorgprofessionals weer het gevoel van veiligheid en erkenning geven. 

Meer informatie? 
Neem contact op met oprichter Rob in ’t Zand – rob@health-thing.com of bel +31 6 551 535 98

Referenties

  1. Link
  2. Link
  3. Vanuit privacy-oogpunt zijn fictieve namen vermeld.