Eveline Wouters

Prof. technologie en innovatie in de zorg - Fontys, Tilburg University

ICT&health is een breed toegankelijk en aantrekkelijk platform om onderwerpen binnen het thema gezondheid te verbinden met technologie. Door en met inzet van technologie in het algemeen en ICT in het bijzonder, verandert de zorg voor iedereen. Daar denk en werk ik graag over en aan mee.

Bij Fontys Hogescholen is gezondheid en technologie een belangrijk thema, dat in zijn volle breedte wordt benaderd. Dat wil zeggen: vanuit het concept ‘positieve gezondheid’. Dit betekent dat gezondheid vele kanten heeft, niet alleen fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving. Je kunt daardoor dus zeggen dat alle studenten die bij ons opgeleid worden, direct of indirect, met (de zorg voor) gezondheid te maken hebben. Fontys maakt  bovendien deel uit van een hightech-regio, die ook creatief en ondernemend is. Kenmerkend is de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals bedrijven, zorgprofessionals en mensen om wie het uiteindelijk gaat in de zorg.

Mijn bijdrage zal vooral betrekking hebben over hoe, vanuit het menselijk perspectief, technologie een rol speelt in het verbeteren van gezondheid en zorg. Daarbij wordt gekeken naar aspecten van acceptatie en implementatie van technologie door specifieke doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een chronische aandoening, maar ook naar de acceptatie door professionals. Voor professionals veranderen rollen en processen door de inzet van technologie. Daarnaast zoeken we naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van het inzetten van bestaande technologie vanuit verschillende behoeften in de zorg, zoals het inzetten van Virtual Reality of wearables, die de kwaliteit van de zorg en leven kunnen verbeteren. En tenslotte onderzoeken we hoe de perspectieven en rollen van verschillende belanghebbenden (inclusief bedrijven) van invloed zijn op het duurzaam gebruiken van technologie.

Sinds ik als arts in 1982 afstudeerde heb ik me met een breed scala van klinisch werk en onderzoek beziggehouden. Rode draad daarin was steeds het zoeken naar verbindingen tussen verschillende (en soms minder voor de hand liggende) disciplines rondom één centraal doel, namelijk het verbeteren van de gezondheid van en voor iedereen.

Sinds 2013 ben ik lector Health Innovations and Technology bij Fontys Paramedische Hogeschool, en sinds 1 januari hoogleraar op de bijzondere leerstoel ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ bij TRanzo, Tilburg University. Kenmerkend voor de onderzoekslijn binnen het lectoraat en de leerstoel is de primaire gerichtheid op de ‘gebruiker’ of betrokkene: patiënt, familie, zorgprofessionals maar ook: technologieprofessionals. Trefwoorden zijn: gezondheid, zorg, verbinding en samenwerking, kwaliteit van leven, gebruikers, sociale innovatie, technologie.

Het mooie van de combinatie lectoraat bij Fontys en de leerstoel bij Tranzo is dat het onderwijs, werkveld en wetenschap bij elkaar brengt. Beide zijn in beginsel sterk verbonden met de praktijk, waarbij de academische setting van Tranzo en de onderwijssetting van Fontys aanvullend aan elkaar zijn.

Naast het werk bij Fontys en Tranzo en het daaraan verbonden onderzoeksprojecten en onderwijs, ben ik voorzitter van de Commissie Ethiek van Onderzoek bij Fontys, lid van de Raad van Toezicht bij BrabantZorg, lid van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie en lid van de adviescommissie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.