107 ggz-instellingen gebruiken subsidieregeling VIPP GGZ

wo 8 mei 2019 - 12:09
Depressief-vrouw
Financiën
Nieuws

107 ggz-instellingen gaan gebruik maken van de subsidieregeling VIPP GGZ. Brancheorganisatie GGZ Nederland is tevreden met het aantal aanmeldingen. In totaal kwamen er 170 ggz-instellingen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Daarvan hebben er 131 de zogenoemde nulmeting ingevuld. Voor 1 mei 2019 konden deze ggz-instellingen laten weten of zij ook subsidie willen om hen bij de digitalisering van hun gegevensuitwisseling te ondersteunen. Directeur Veronique Esman van GGZ Nederland spreekt over een mooi resultaat.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) liet in februari 2018 weten dat hij het programma wilde opzetten om digitalisering van gegevensuitwisseling in de ggz te versnellen, vergelijkbaar met het VIPP-programma voor ziekenhuizen, OPEN voor de eerstelijns zorg en VIPP Care (InZicht) voor de langdurige zorg. De staatssecretaris stelde in november 2018 bij de start van de inschrijving voor VIPP GGZ 45 miljoen euro beschikbaar om betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health voor elkaar te krijgen.

Daadwerkelijk resultaat

Een belangrijke voorwaarde voor subsidies voor ggz-instellingen is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: als een instelling niet aan de verplichtingen in de regeling voldoet, zoals het halen van deadlines, moet deze de subsidie terugbetalen. Ook dat is vergelijkbaar met VIPP voor ziekenhuizen. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021, al is digitale inzage in medische gegevens al een jaar eerder verplicht.

De regeling sloot aan op de toekomstvisie van GGZ Nederland, zo liet de brancheorganisatie destijds weten: het eind 2017 gepresenteerde visiedocument @PATIENTConnect- op informatievoorziening in de ggz. GGZ Nederland gaf bij de start van VIPP GGZ aan dat het ggz-instellingen zou ondersteunen bij het realiseren van de doelen.

Implementeren standaarden, e-health

De subsidieregeling VIPP GGZ wordt beschikbaar gesteld voor:

  • Het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt.
  • Het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt.
  • Het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie.
  • De inzet van e-health bij de behandeling (zoals online behandelingen).

Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen. Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: dat zij vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in eigen gegevens en dat dit gestandaardiseerd gebeurt.

Digitale uitwisseling op gang brengen

“Met deze regeling krijgen ggz-instellingen de mogelijkheid om de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional op gang te brengen”, aldus Veronique Esman van GGZ Nederland. “Dat er meer dan 100 instellingen zich in zouden schrijven hadden we wel gehoopt, maar het is altijd mooi als het resultaat ook daar is. Het behalen van de doelen van de regeling vraagt een grote inzet van de gehele ggz-instelling en is niet een beslissing die je zomaar neemt.”

VWS heeft GGZ Nederland gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling. De afgelopen anderhalf jaar is dit team van professionals vanuit GGZ Nederland bezig geweest om alle instellingen te voorzien van de juiste informatie en hen te ondersteunen bij de inschrijving. Ook in de komende fases zal dit team de ggz-instellingen blijven faciliteren.