Actiz: extra budget verpleeghuiszorg naar technologie en personeel

do 26 april 2018 - 10:31
woman-3186741_960_720
Overheid
Nieuws

De Nederlandse verpleeghuissector gaat de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onder meer inzetten voor nieuwe technologie. Daarmee moet zowel arbeidsbesparing gerealiseerd worden – bijvoorbeeld door sensors en camera’s die fysieke rondes moeten beperken – als verbetering van de leefkwaliteit van bewoners. Daarbij kan het onder meer gaan om het gebruik van sociale robots. Dat blijkt uit de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis.

Brancheorganisatie Actiz overhandigde het document maandag 23 april aan minister Hugo de Jonge (VWS). In de publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties welke afwegingen zij hebben gemaakt bij de besteding van de extra middelen aan technologie en personeel en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. De verantwoording gaat over een deel van het eerste beschikbaar gestelde budget. In 2018 gaat het landelijk om 435 miljoen euro, ruim 4 procent van het totale budget voor verpleeghuiszorg. Vrijwel alle organisaties zetten de extra middelen vooral in voor extra medewerkers en voor (bij)scholing of opleidingen. Daarnaast zien veel organisaties dat ook inzet van technologie hen kan helpen bij de invoering van het kwaliteitskader. Arbeidsbesparende technologie helpt om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen. Daarnaast kan technologie de kwaliteit van leven van bewoners verbeteren, bijvoorbeeld door hen op een positieve manier te prikkelen en onrust weg te nemen.

De Jonge blij met inzicht

Minister van VWS Hugo de Jonge liet bij de overhandiging van de publicatie weten blij te zijn met het inzicht dat Actiz op deze manier geeft in de extra investeringen: “Goed om te zien dat het extra geld daar naartoe gaat waar het voor bedoeld is: meer mensen aantrekken en technologie zo inzetten dat professionals in de zorg meer tijd en aandacht hebben voor liefdevolle zorg voor onze ouderen. Want dat is waar het om draait.” De bij de publicatie betrokken zorgorganisaties stellen open en transparant te willen zijn over de uitgaven van de extra middelen en over wat de extra investeringen in de verpleeghuiszorg opleveren. Dat stelt Margreeth Kasper de Kroon, woordvoerder wonen en zorg van ActiZ: “Echte verantwoording houdt rekening met de context en vindt plaats in dialoog tussen bewoners en hun naasten, medewerkers, bestuurders, toezichthouders en financiers. Daarom vinden wij het belangrijk te vertellen over de mooie ontwikkelingen in onze sector, en daarmee beeld en kleuring te geven aan de besteding van de extra middelen.”

Grote diversiteit bestedingen technologie, personeel

De interviews laten een grote diversiteit zien in de keuzes die zorgorganisaties maken bij de inzet van de extra middelen aan technologie en personeel. De wensen en behoeften van bewoners, de samenstelling van het huidige medewerkersbestand, de situatie op de plaatselijke arbeidsmarkt: al deze factoren spelen mee bij het zoeken naar oplossingen op maat die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor bewoners. “Het is van groot belang dat zorgorganisaties – binnen de kaders van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - zelf keuzes kunnen maken op welke wijze het extra budget wordt ingezet om de kwaliteit van verpleegzorg te verbeteren. Bij de ene organisatie heeft het aantrekken van extra personeel prioriteit, terwijl bij de ander juist arbeidsbesparende technologie grote kwaliteitsslagen teweeg kan brengen,” aldus Kasper de Kroon. In 2018 gaat er landelijk 435 miljoen euro extra naar de verpleeghuissector, ruim 4 procent van het totale budget voor verpleeghuiszorg. Tot 2021 loopt dit bedrag op tot 2,1 miljard euro. De middelen zijn nodig zodat zorgorganisaties kunnen voldoen aan de normen die gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat vorig jaar is vastgesteld, wat een impuls geeft aan goede en liefdevolle zorg aan ouderen in het verpleeghuis.

Initiatief praktijktoepassing technologie

Recent maakte Actiz al een initiatief bekend waarbij negen verpleegtehuizen de komende tien maanden aan de slag met technologische toepassingen om de zorg voor hun cliënten te verbeteren en op arbeid te besparen. Zij en hun technologiepartners krijgen daarbij ondersteuning die wordt gefaciliteerd door VWS. Het geld komt ook uit de extra middelen voor verpleegzorg. Meer weten over  zinnige zorginnovaties en de implementatie? Op 22 juni krijgen honderden zorgprofessionals tijdens de ICT&health World Conference inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden op het snijvlak van zorginnovatie en de implementatie. Wilt u ook aanwezig zijn? Stel dan hier uw ticket veilig! Want ook dit keer geldt, vol is echt vol.