Actiz wil stimulerende rol overheid voor digitale zorg

22 februari 2017
Nieuws

Actiz bepleit een meer stimulerende rol van de overheid op het gebied van digitale zorg voor ouderen. De overheid dient het gebruik van innovatieve technologie in de ouderenzorg fors te stimuleren. Dat stelt Actiz, brancheorganisatie van (thuis)zorgaanbieders. Minister Schippers staat positief tegenover een aanjagersrol van de overheid op dit punt.

ActiZ, een landelijke brancheorganisatie van zorgondernemers, stuurde onlangs een brief aan de tweede kamer om te pleiten voor het meer stimuleren van innovatie in de zorg. Het droeg daarbij voorbeelden aan als nieuwe communicatietechnologie, e-health en investeringen in digitale vaardigheden van professionals in onder andere de ouderenzorg.

In een brief aan de Tweede Kamer inzake het Algemeen Overleg Innovatie/verspilling in de zorg van woensdag 15 februari 2017, pleit Actiz voor forse stimulering door de overheid van innovatie.

ActiZ vroeg verder om duidelijkheid over de subsidieregeling Zorginfrastructuur en pleitte voor een steviger rol voor het ministerie van VWS als systeemverantwoordelijke waar het gaat om kostbare ICT-investeringen.

VWS wil aanjagersrol vervullen

Tijdens het debat in de Kamer gaf VWS aan de rol als aanjager graag te willen vervullen. Hiertoe wordt in de toekomst innovatie in de hoofdlijnenakkoorden opgenomen. Minister Schippers kondigde volgens Actiz verder aan dat de toelatingsprocedure voor nieuwe technologie, innovatie en e-health bij Zorginstituut Nederland -in haar woorden- “rigoureus” gemoderniseerd gaat worden, onder andere door aanpassing van de ‘voorwaardelijke toelating’. Dit zou tijdwinst opleveren bij de invoering en implementatie van innovaties in de zorg. De minister zegde de Kamer haar brief toe, vóór het reces dat op 24 februari start.

Structurele aanpak

Bovendien wil de Minister af van subsidieregelingen, wat werd toegejuicht door Actiz, omdat, zo zegt Actiz, een structurele aanpak nodig is bij innovaties in de zorg. Op die manier kunnen zorginstellingen kiezen voor juist die innovaties die rendement opleveren voor de cliënten en de medewerkers. ‘Verspilling’ wordt vanaf mei 2017 een apart hoofdstuk in de jaarlijkse Verantwoording en is daarmee een vast punt geworden op de politieke agenda. Het Meldpunt Verspilling is hiermee komen te vervallen.

Grote Zorgdebat

Enkele dagen na het debat in de Tweede Kamer vond in Nieuwegein ‘Het Grote Zorgdebat’ plaats, waar 10 woordvoerders op zorggebied de standpunten van hun politieke partijen verdedigden. Het debat ging over 4 actuele zorgthema’s: cliënt centraal, personeelstekort, de ingewikkelde wet- en regelgeving en financiering en preventie.

ActiZ wilde vooral weten hoe zorgverleners ruimte krijgen om meer maatwerk te leveren en patiënten en cliënten echt centraal te stellen. Ook ICT speelt hier een rol. Pia Dijkstra van D66 stelde onder meer dat door de inzet van innovaties en nieuwe technologie zorgmedewerkers meer tijd hebben voor cliënten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld beeldbellen, over domotica in huis en de Medido (medicijndoos).