Afsprakenset moet Personal Health Train voort laten denderen

di 7 december 2021 - 08:00
Data-informatie-delen
Data
Nieuws

De Personal Health Train (PHT)-community heeft onlangs een position paper gepubliceerd. Een goede aanleiding om stil te staan bij de stand van zaken rondom decentrale data-analyse. De PHT is een verzamelbegrip voor technologieën en afspraken die het mogelijk maken om data decentraal te analyseren. Het belangrijkste kenmerk en uitgangspunt: gegevens worden niet naar een centrale analyse gebracht, maar een analyse ‘bezoekt’ de gegevens.

De Nederlandse PHT-community heeft een set afspraken ontwikkeld om het PHT-principe in de praktijk uitvoerbaar te maken, zo schrijven Rianne Fijten (Senior Scientist, Clinical Data Science bij Maastricht University / Maastro Clinic), Bodil Schlotzhauer (adviseur informatiemanagement en –voorzieningsprojecten bij Zorginstituut Nederland) en Inga Tharun (programma manager Personal Health Train bij Health-RI) in de eerstvolgende editie van ICT&health. De actieve PHT-community brengt praktijkervaring in voor de continue doorontwikkeling van de PHT-set van afspraken. De publicatie van de afsprakenset is onlangs afgerond.

Datagedreven werken

Om het maximale uit gezondheidsdata te halen en waar mogelijk datagedreven werken en goede gegevensuitwisseling te realiseren, is een duurzaam informatiestelsel een belangrijke voorwaarde. Dit informatiestelsel moet ook voorzien in kaders voor het uitvoeren van data-analyses in ons decentraal informatielandschap waarin gezondheidsdata sterk verspreid opgeslagen staan. Het Nederlandse zorglandschap kent 80 ziekenhuisorganisaties, 120 ziekenhuizen, 134 buitenpoli-klinieken met hun eigen IT- (opslag)systeem. Daarom is een decentrale aanpak met centrale afspraken noodzakelijk.

De PHT-set van afspraken - de community-based kaders voor decentrale data-analyse, voorziet in deze behoefte en is daarom een essentieel onderdeel van deze decentrale aanpak met centrale afspraken. De drie auteurs veronderstellen dat de PHT-ontwikkeling een belangrijke rol kan spelen, mits verder samen ingezet wordt op doorontwikkeling. In het artikel belichten de auteurs vijf standpunten die de PHT community recent in haar position paper heeft geformuleerd en die de verdere uptake en implementatie van de PHT zullen versnellen.

  1. De PHT set van afspraken: Vertrouwen en Interoperabiliteit.
  2. Het PHT-concept draagt bij aan regie en zeggenschap over (her)gebruik van data.
  3. Met de PHT-set van afspraken blijft de keuzevrijheid voor eigen systemen en implementatie variaties behouden: er ontstaat een PHT-markt.
  4. De PHT-set van afspraken biedt transparantie voor alle deelnemers.
  5. De PHT-community en de set van afspraken faciliteren een beweging om steeds meer decentraal te kunnen werken. De PHT houdt data decentraal, tenzij…

Rol PHT-afsprakenset

De PHT-afsprakenset faciliteert algemeen geldende afspraken, principes en normen. Wat een uniforme en gecoördineerde aanpak voor decentrale data-analyse mogelijk maakt. Decentrale data-analyse is een essentieel element van een informatiestelsel met een decentrale opzet. Het PHT-afsprakenkader vat de juridische, technische, ethische en op termijn business-kaders voor decentrale data-analyse samen om zo de randvoorwaarden voor de implementatie van decentrale data-analyse duidelijk te benoemen.

Bezoek de website van de PHT-community en schrijf je in om op de hoogte te blijven.

Lees voor het hele artikel ICT&health 6, die op 9 december verschijnt.