AI-gestuurd onderzoek naar stemdiagnostiek gehonoreerd

15 augustus 2023
AI
Onderzoek
Nieuws

NWO heeft een NGF AiNed Fellowship-beurs toegekend aan een project onder leiding van Cristian Tejedor Garcia van het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Het doel van het project is om nieuwe vormen van spraaktechnologie te ontwikkelen. Kunstmatige intelligentie ondersteunt hierbij voor het doen van diagnoses en het beheer van neurodegeneratieve ziekten. Tevens wordt er AI-ondersteunde support ontwikkeld voor verbetering van uitspraak en leesvaardigheid.

De beurs is toegekend aan het project dat officieel 'Responsible AI for Voice Diagnostics' heet. De inzet van kunstmatige intelligentie bij het analyseren van de stem is niet nieuw, want AI heeft nu al een opmerkelijk vermogen om de menselijke stem te analyseren.

Ontwikkelen diagnosesystemen

Het project van Tejedor Garcia heeft als doel om AI op een verantwoorde, privacybeschermende manier verder te ontwikkelen, zodat het gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van diagnosesystemen die artsen en leraren ondersteunen. Het project wil tevens de samenwerking met organisaties en bedrijven in de gezondheidssector bevorderen en educatief materiaal rond het thema AI en communicatie ontwikkelen.

"Onze stem vertelt meer over ons dan we beseffen," aldus Tejedor Garcia. "Dit project ontwikkelt AI die inzoomt op specifieke informatie in onze stem ten behoeve van gezondheidszorg of onderwijs, terwijl niet-relevante, privacygevoelige informatie wordt gewist. We willen de diagnose van neurodegeneratieve ziekten en de beoordeling van uitspraak en leesvaardigheid verbeteren."

Stemdiagnostiek met AI

Wat voor het menselijk gehoor soms onopgemerkt blijft, kan door kunstmatige intelligentie mogelijk worden opgepikt. Met behulp van stemanalyse door kunstmatige intelligentie kunnen we nieuwe inzichten verkrijgen uit gesproken taal. In elementen zoals spreektempo, geluidsniveau, stiltes, nadruk en woordenschat zijn verborgen aanwijzingen te vinden over gedrag, identiteit, emoties en zelfs (mentale) gezondheid. Personen met Alzheimer vertonen bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden, vertonen langere pauzes en tonen meer twijfel in hun spraak. Dat kan met slimme stemdiagnostiek waarschijnlijk al in een vroeger stadium worden vastgesteld.   

AINed Programma

Tejedor Garcia is computerwetenschapper gespecialiseerd in spraakherkenningstechnologie bij het Centre for Language Studies, onderdeel van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Het project maakt ook deel uit van Radboud AI, het interdisciplinaire netwerk voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie van de universiteit. Kunstmatige intelligentie is een zeer belangrijk thema bij steeds meer onderzoeken aan de universiteit en het medisch centrum in Nijmegen. Het Radboudumc gaat bijvoorbeeld met behulp van 16 miljoen van NWO, vier nieuwe, compleet uitgeruste AI-labs ontwikkelen om nog veelzijdiger medisch onderzoek te kunnen doen. 

Het geld dat de beurs verschaft aan Garcia, maakt deel uit van het AiNed Programma, opgezet door stakeholders, partners en deelnemers uit het AI-netwerk en -ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie. Het doel van het programma is het veiligstellen en behouden van een internationaal concurrerende positie van Nederland op het gebied van AI. Het Nationaal Groeifonds heeft een ruim budget toegewezen aan het programma.