AI helpt bij thuiszorg, monitoring hartpatiënten

19 juni 2017
Nieuws

De University of Tampere en TAYS (Tampere University Hospital) Heart Hospital hebben op basis van AI-technologie van het VTT Technical Research Centre of Finland een oplossing ontwikkeld waarmee met behulp van kunstmatige intelligentie hartpatiënten zorg op afstand kan worden verleend. Het doel is om met nieuwe technologieën ernstige complicaties in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen detecteren.

Onlangs werd door de onderzoekers een klinsche studie gelanceerd in de Finse stad Tampere waarbij de meest recente analysemethoden werden ingezet om hartinfarcten bij patiënten met een hoog risico te kunnen herkennen.

Het onderzoek maakt gebruik van data die tijdens de behandeling wordt gegenereerd. Deze data wordt doorgaans gefragmenteerd in afzonderlijke systemen verwerkt, waardoor het moeilijk wordt patiënten na de behandeling en het ziekenhuisverblijf te monitoren. Met behulp van AI en machine learning die zijn onderwezen op basis van historische patientdata kan beter inzicht worden verkregen in het verloop van de behandeling.

In praktijk betekent dit dat er een kleine ECG-recorder aan de borst van de patient wordt bevestigd wanneer deze het ziekenhuis verlaat. Het apparaat kan tevens met het internet worden verbonden voor monitoring en metingen. De resultaten kunnen worden gebruikt om de veiligheid van de patiënt te verbeteren en monitoring nauwkeuriger te richten op de patiënten die hier het meeste baat bij hebben, stellen de onderzoekers.

Nieuwe technologieën voor hervorming Finse zorg

Daarnaast zou de oplossing bijzonder kostenefficiënt zijn en derhalve goed passen binnen de geplande hervormingen van de Finse gezondheidszorg. Eén van de plannen die vanaf 2019 in werking zullen treden, is de relocalisatie van de zorgverlening van 300 lokale autoriteiten naar 18 zogeheten zorgregio’s. Verder moeten patiënten meer keuze krijgen in het zorgaanbod, mede door private zorgbedrijven die patiënten goedkoper en efficiënter kunnen behandelen.

Volgens Pirkko Mattila, de Finse minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg, gaat het om de grootste hervorming van de Finse gezondheidszorg ooit. Als onderdeel hiervan zullen patiënten zich manifesteren als actieve spelers binnen het zorgproces en zal technologische innovatie mogelijk worden gemaakt, aldus de politica.

Volgens de Finse overheid moeten de plannen jaarlijks gaan leiden tot een besparing van drie miljard euro. Critici van de plannen vrezen onder meer dat 2019 te ambitieus is en dat er meer pilots moeten worden gehouden om het succes van de plannen te verzekeren. Ook bestaat de vrees dat alleen grote, internationale bedrijven van de hervormingen zullen profiteren wat ten koste zal gaan van Finse zorgleveranciers. Ook zouden de plannen te weinig rekening houden met de grote regionale verschillen in Finland.

Volgens de Organisation for Economic Cooperation and Development OECD) behoort Finland wereldwijd tot één van de landen met het beste zorgstelsel, al moeten inwoners per hoofd van de bevolking relatief veel bijdragen om het systeem in de lucht te houden. De zorguitgaven in Finland stegen als onderdeel van het Bruto Binnenland Product (BBP) van 6,9 procent in 2000 tot 9,6 procent in 2015. In die periode kampte het land ook met financiële tegenwind, met het gevolg van de neergang van Nokia.