Alle Friese ziekenhuizen gebruiken nu de Virtual Fracture Care app

3 januari 2024
virtual
Passende Zorg
Nieuws

De Virtual Fracture App is effectieve virtuele zorg, die laat zien hoe digitalisering snel schaalgrootte kan krijgen. Sinds medio december 2023 biedt nu óók het ziekenhuis van Antonius op de Spoedeisende Hulp in Sneek en op de spoedpost in Emmeloord behandelingen aan volgens de Virtual Fracture Care-methode (VFC). Hierdoor gebruiken nu álle ziekenhuizen in Friesland én Noord-Flevoland deze handige methode. Met behulp van deze app kunnen patiënten, met een ongecompliceerde botbreuk of ander stabiel letsel, zelf oefeningen doen en kunnen ze in hun vertrouwde thuisomgeving werken aan hun herstel. Een extra ziekenhuisbezoek is in dat geval niet meer nodig.

In het snel veranderende landschap van de gezondheidszorg is de snelle opmars van de  Virtual Fracture Care (VFC) app een digitale mijlpaal. Deze innovatieve digitale toepassing, die nu steeds sneller de nodige schaalgrootte in Nederland bereikt, wordt inmiddels gebruikt in ziekenhuizen door heel Friesland en Noord-Flevoland. Al vele ziekenhuizen in andere provincies gingen hun collega’s uit het hoge Noorden voor. Onder meer LUMC, het Spaarne Gasthuis, Tergooi, Nij Smellinghe en VieCuri Medisch Centrum, dat in augustus 2023 het eerste Limburgse ziekenhuis in Limburg was dat van de app gebruikmaakte.

Thuis aan herstel werken

De Virtual Fracture app verandert de manier waarop zorg wordt verleend aan patiënten met ongecompliceerde botbreuken of stabiel letsel. Traditioneel vereisen dergelijke aandoeningen meerdere ziekenhuisbezoeken voor nacontrole. Onderzoek toont echter aan dat dit vaak niet nodig is. De VFC app biedt een alternatief door patiënten in staat te stellen vanuit huis aan hun herstel te werken. Dit spaart hen niet alleen tijd en moeite, maar vermindert ook de belasting van de ziekenhuisfaciliteiten en het zorgpersoneel.

Virtual Fracture app is krachtig

De app werkt opvallend gebruiksvriendelijk. Na een eerste behandeling op de spoedeisende hulp krijgen patiënten uitleg over de werking van de app. Hij bevat informatie over de behandeling en het herstelproces, inclusief instructievideo’s voor oefeningen en het correct aanbrengen van bijvoorbeeld een brace. Belangrijk is dat de app geen persoonlijke gegevens verzamelt of uitwisselt, waardoor de privacy van de patiënt gewaarborgd blijft.

Voor aanvullende ondersteuning is er een speciale 'Breuklijn' beschikbaar. Via dit telefoonnummer kunnen patiënten contact opnemen met gipsverbandmeesters voor advies bij vragen of toenemende pijnklachten. Deze combinatie van digitale en persoonlijke zorg zorgt voor een evenwichtige en toegankelijke behandelwijze.

Samenwerkingsgerichte zorg

De grote kracht van de VFC app ligt in de samenwerking tussen ziekenhuizen en de schaalgrootte en het netwerk dat zo ontstaat. Door regelmatig overleg en het delen van ervaringen en best practices, zorgen de ziekenhuizen ervoor dat ze uniforme en hoogwaardige zorg bieden. Dit heeft geleid tot een gestandaardiseerde aanpak binnen de regio, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. De uitvoering van Virtual Fracture Care app wordt ondersteund door een netwerk van ziekenhuizen waarin regelmatig overlegd wordt om de beste zorg te blijven bieden en te werken volgens dezelfde werkwijze en protocollen.

De voordelen van de VFC app zijn duidelijk. Patiënten kunnen thuis herstellen, wat hen meer autonomie en comfort biedt. Daarnaast worden onnodige ziekenhuisbezoeken vermeden, wat resulteert in kostenbesparingen voor zowel de patiënt als het zorgsysteem. De app maakt ook gepersonaliseerde zorg mogelijk, met behandelplannen en oefeningen die zijn afgestemd op het individuele letsel van de patiënt.