App vervangt papier bij tevredenheidsonderzoek Rijndam Revalidatie

ma 7 augustus 2017 - 15:28
Nieuws

Rijndam Revalidatie voert deze zomer een mobiel app in om de tevredenheid bij patiënten over hun behandeling beter in kaart te brengen. Deze applicatie biedt volgens de organisatie de mogelijkheid om op elk moment feedback van patiënten te verzamelen en er op te reageren. Zo kan er continu en gerichter gewerkt worden aan de aanpak van knelpunten en wordt verdere verbetering van de zorg nog meer een onderdeel van het werk.

Rijndam biedt op 15 locaties in Zuid-Holland revalidatiezorg. Met de applicatie kan op elk moment  de patiënttevredenheid gemeten worden op basis van thema’s die relevant zijn voor de hele organisatie of een afdeling. Patiënt krijgen hiervoor de beschikking over een iPad waarmee zij ter plaatse een vragenlijst in kunnen vullen. Elke afdeling beschikt over een eigen dashboard, waarin resultaten direct zichtbaar zijn. Ze kunnen patiënten die een e-mailadres hebben achtergelaten, bedanken voor hun medewerking en op de hoogte brengen van de acties die de afdeling neemt op basis van hun antwoorden en suggesties. Door deze mogelijkheden verwacht Rijndam dat er beter en gerichter kan worden ingespeeld op de zorgbehoefte van de desbetreffende afdeling.

Gebruiksvriendelijk voor alle partijen

Het nieuwe tevredenheidsonderzoek betekent volgens projectleider Marieke Jacobs een hele nieuwe manier van omgaan met tevredenheidsmetingen, waarbij medewerkers en patiënten samen op een positieve wijze de zorg verder verbeteren. “We hebben allerlei instrumenten en partijen geselecteerd en voor deze innovatie app gekozen vanwege de gebruiksvriendelijkheid voor zowel patiënten als medewerkers. Een ander pluspunt is dat deze app stuurt op verbetermogelijkheden en niet op het verzamelen van cijfers.”

Brede uitrol in 2018

Rijndam start met deze nieuwe manier van tevredenheidsonderzoek op de afdelingen Arbeidsrevalidatie, Dwarslaesie/Heelkunde en Kind/Jeugd, en op de locatie IJsselland ziekenhuis. Het is de planning dat begin 2018 de applicatie op alle vijftien locaties van Rijndam wordt gebruikt. Deze applicatie komt in de plaats van het jaarlijkse papieren tevredenheidsonderzoek.