Arts on Demand gaat telefoonsysteem TVcN gebruiken

8 november 2017
TVcN_edited
Wetgeving
Nieuws
Consulenten worden met behulp van het TVcN-systeem altijd direct doorverbonden met de juiste arts wanneer zij medisch advies nodig hebben bij een zorgaanvraag van een cliënt. Door de continue beschikbaarheid van de arts wordt vertraging in het proces van zorgaanvragen in het sociaal domein voorkomen.

Met Sociaal Domein wordt bedoeld: alle inspanningen die gemeenten verrichten rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. De huidige wetgeving biedt gemeenten de mogelijkheid een samenhangend en integraal beleid te voeren bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen.

Gebruik stabiel, betrouwbaar systeem

Na een succesvol afgesloten pilotperiode met het telefoonsysteem van TVcN, neemt het aantal deelnemende gemeenten volgens de organisatie snel toe. Dit bracht Arts on Demand ertoe om het systeem verder te implementeren. Kees-Jan Kuijer (directeur a.i. Treve Advies, TriviumPlus) over de samenwerking met TVcN: “Om de urgente hulpvragen vanuit gemeenten goed te kunnen beantwoorden hebben we gekozen voor een technisch platform waarvan we weten dat het 100 procent stabiel en betrouwbaar is.”

TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland heeft het telefoonsysteem in eerste instantie ontwikkeld voor het aanvragen van ad-hoc tolkdiensten en het vooraf reserveren van tolkdiensten. Op verzoek van Arts On Demand wordt het systeem nu ook ingezet voor de medische hulplijn, zodat er altijd een juiste match tussen consulent en arts wordt gemaakt.

Medewerkers binnen het sociaal domein zijn daardoor niet meer afhankelijk van de tijden waarop er een arts beschikbaar dan wel aanwezig is. Behalve ad hoc doorverbinden met een arts, is het bovendien ook mogelijk om een telefonisch consult vooraf te reserveren en met meerdere personen een telefonische vergaderafspraak te maken.

Telefonische hulplijn

Arts on Demand is een telefonische hulplijn voor consulenten en medewerkers van sociale teams die betrokken zijn bij verzoeken om zorg en voorzieningen in het sociaal domein. Door de arts direct bij de zorgaanvraag te betrekken, kan de medewerker de aanvraag beter inschatten en oplossen. Nu komt het nog veel voor dat pas om medisch advies wordt gevraagd wanneer het proces al verder gevorderd is. Dat zorgt voor onnodige complexiteit en vertraging. De artsen die zijn aangesloten, zijn niet alleen BIG-geregistreerd en zeer ervaren, maar volgen jaarlijks diverse relevante opleidingen in het vakgebied.

Arts on Demand is als initiatief van Treve Advies, TriviumPlus en MO-zaak onlangs op proef begonnen bij de gemeenten Eindhoven, Alkmaar en Oude IJsselstreek. Dit initiatiefnemer bieden sociaal-medisch advies op het terrein van zorg, wonen en welzijn. In Nederland worden circa 200 gemeenten geholpen door deze organisaties.