Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Bedrag tweede SET-noodregeling COVID-19 bijna op

De noodregeling SET COVID-19 is in de ochtend van 7 april om 9:00 opengesteld. Er komen volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heel veel nieuwe aanvragen binnen. Vanwege het bereiken van het subsidieplafond van 23 miljoen euro, sluit de regeling in de nacht van 7 op 8 april om 00:00 uur. Subsidiebedrag en voorwaarden zijn ongewijzigd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De RVO stelt dat partijen die al voor 7 april al een aanvraag hebben ingediend bij de SET-noodregeling en nog geen reactie hebben ontvangen, zich geen zorgen hoeven te maken. De aanvraag is in behandeling en er volgt zo snel mogelijk bericht. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, vraagt een reactie echter meer tijd dan eerder verwacht.

Eerste SET-noodregeling

Het ministerie van VWS opende per woensdag 25 maart, 09.00 uur, voor de eerste keer de SET noodregeling COVID-19. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) werd per direct geld vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen om zorg op afstand te faciliteren voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. In ICT&health verschijnt later deze maand nog een uitgebreid artikel over SET en de noodregeling.

VWS-minister Hugo de Jonge benadrukte destijds in een persbericht en op social media zoals Twitter dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De afgelopen weken hebben een enorme versnelling laten zien van het gebruik en opschalen van tientallen digitale toepassingen. Het gaat onder meer om online en digitale alternatieven voor fysieke behandelingen en consulten, maar ook voor het onderlinge contact tussen zorgverleners. ICT&health heeft een website in het leven geroepen waar een groeiend aantal digitale toepassingen staat die direct inzetbaar zijn (per 7 april ruim 150).

Noodregeling voor reeks digitale toepassingen

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Wie subsidie aanvraagt voor beeldschermzorg, kan ook gebruik maken van het ondersteuningsprogramma SET-up. Hierbinnen lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training.

Het subsidiebedrag is ook na de heropening van de regeling een vast bedrag van 50.000 euro, waarvan maximaal 50 procent ingezet mag worden voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Verder is het subsidiebedrag inzetbaar om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan 50.000 euro, dan verrekent RVO het verschil. Lees hier de verdere voorwaarden.

Andere onderdelen SET

  • Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Dit gebeurt door in een beknopt plan van een paar A4 te beschrijven via welke stappen een organisatie zorg op afstand wil waarmaken. Aanbieders van zorg kunnen op mijn.rvo.nl een aanvraag indienen (zie apart tabblad bij aanvragen/bijlagen bij de aanvraag). Daar zijn ook de benodigde formulieren voor een aanvraag beschikbaar, samen met een format voor het stappenplan. Voor deze aanvraag hoeft geen samenwerkingsverklaring bijgevoegd te worden. De beoordelingscriteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing op de SET COVID-19.
  • eHerkenning: alleen met eHerkenning is het mogelijk om de aanvraag in te dienen. Dit dient te gebeuren op organisatieniveau. Heeft u zelf geen eHerkenning, maar iemand anders in uw organisatie wel? Dan kan die persoon de aanvraag indienen. Dit mag ook iemand zijn die niet bij het project betrokken is. Voor de aanvraag van eHerkenning maakt het niet uit bij welk bedrijf dit gebeurt. Voor SET COVID-19 is niveau 1 nodig (EH1).
  • Na de aanvraag: een aanvraag indienen kan alleen wanneer in de begroting het gehele bedrag van 50.000 opgenomen is. Als achteraf blijkt dat de daadwerkelijke kosten in praktijk later zijn uitgevallen, volgt een verrekening van RVO. Na afronding van het project dient de subsidieontvanger een verklaring in over de werkelijke kosten en opbrengsten, de verrichte activiteiten en of is voldaan aan verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen