Vernieuwde samenwerking Isala en Philips focust op verduurzaming zorg

ma 8 juli 2024 - 10:30
Samenwerking
Nieuws

Isala en Philips hebben op 2 juli een nieuw partnerschap ondertekend. De focus van deze overeenkomst ligt bij het op een kostenverantwoorde manier bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg, aldus Jules de Vet, lid van de Raad van Bestuur bij het Zwolse ziekenhuis. Het inzetten van de juiste technologie speelt hierbij volgens de bestuurder een belangrijke rol.

Wetenschap, duurzaamheid en efficiëntieverhoging zijn drie belangrijke pijlers van het hernieuwde partnerschap. Beide partijen bouwen hiermee voort op de al langer bestaande samenwerking. De intensivering omvat onder meer de vernieuwing van veel medische apparatuur in de komende jaren.

Verantwoorde aanschaf

“Door dit partnerschap kunnen we deze technologie op een verantwoorde wijze aanschaffen”, stelt De Vet, “binnen de kaders die de huidige tijd van ons vragen. Ten eerste de uitdaging om de zorg toegankelijk en kwalitatief van een hoog niveau te houden, terwijl de verwachting is dat het aantal medewerkers in de zorg niet zal toenemen.”

De nieuwe apparatuur van Philips, met een langere afschrijvingstermijn, moet de capaciteit verhogen binnen de beperkte financiële kaders van het Zwolse ziekenhuis. “Isala investeert in slimmere, duurzame zorg met dit partnerschap”, benadrukt De Vet dan ook. Léon Kempeneers, manager director Philips Benelux, schetst in een interview in ICT&health editie 4 de samenwerking met Isala ziekenhuis als ‘structureel meedenken met de meest zinvolle en kostenefficiënte wijze van innoveren’.

Omdat Philips en Isala ook opgedane ervaring met medische apparatuur gaan delen, kan Philips dit gebruiken om zijn apparatuur te verbeteren. Dit heeft als doel om betere zorg te leveren, stelt Isala- radioloog Martijn Boomsma. “We willen toe naar minder invasieve behandelingen die een grotere impact hebben qua behandeling. Maar dan wel zo dat de patiënt de ziekte op een meer aangename manier kan doorstaan en grotere overlevingskansen heeft. Daarnaast kunnen we nog beter zorg op maat bieden als we meerdere opties qua behandelingen hebben. Een ander doel is efficiëntievergroting. We willen toe naar effectievere behandelingen en kortere opnames.”

Uitdagende keuzes

Binnen de samenwerking levert Philips onder andere CT-scanners, MRI-scanners en systemen voor beeldgestuurde operaties, evenals ondersteunende software en services om de processen en klinische adoptie te verbeteren. Jacqueline Bosker, manager inkoop van Isala, stelt dat de keuzes in welke apparatuur vervangen wordt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren zijn,

“Waar vervangen we zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk verbouwkosten en waar gaan we vol inzetten op innovatie? Dat vergt een gezonde afweging. De samenwerking met onze medisch specialisten, het capaciteitsorgaan, strategisch huisvesting en inkoop zijn hierbij cruciaal. Een stevige partner die hierin goed meedenkt en meebeweegt is van grote toegevoegde waarde.”

Philips vernieuwt de systemen structureel met updates, waardoor de levensduur van de systemen toeneemt – van 10 tot 14-15 jaar. Karel Doosje, leidinggevende Zorgtechnologie bij Isala, spreekt hierbij over een combinatie van zorgverbetering als verduurzaming. “Apparaten blijven als nieuw en hoeven minder vaak vervangen te worden. Hierdoor hoeven minder schaarse grondstoffen worden aangeboord. Verder ligt het energieverbruik van nieuwe apparatuur lager, wat minder CO2-uitstoot betekent.”

Werkplezier en tevredenheid

“‘Ziekenhuizen staan voor grote financiële en personele uitdagingen in de komende jaren, en hier is niet één oplossing voor,” benadrukt Kempeneers (Philips) tot slot. “Het werkplezier en de tevredenheid van het zorgpersoneel zijn daarom enorm belangrijk. Isala heeft ons uitdrukkelijk gevraagd om goed na te denken over hoe we de klinische adoptie van nieuwe technologie zoals AI kunnen verbeteren.”

Deze technologie moet zorgverleners helpen om hun werkzaamheden te vergemakkelijken en te verbeteren, onderstreept Kempeneers. “Samen met het ziekenhuis en de zorgverleners gaan we daar de komende jaren aan werken en samen innoveren, met een stevige basis die we de afgelopen jaren al hebben opgebouwd.”

Het hernieuwde partnerschap, met een focus op de afdelingen Radiologie en Cardiologie, volgt op een langdurige samenwerking die Isala en Philips in 2012 zijn aangegaan. Het nieuwe partnerschap heeft een duur van 5 jaar, met de mogelijkheid om deze nog eens vijf jaar te verlengen.