ZonMW subsidieronde voor post-COVID onderzoek

wo 26 juni 2024 - 12:30
Financiën
Nieuws

In augustus opent ZonMw een nieuwe subsidieronde voor onderzoek naar post-COVID. In deze subsidieronde gaat het om de kennishiaten zoals die zijn beschreven in de Kennisagenda Post-COVID door de Federatie Medische Specialisten (FMS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en onderzoeksthema’s voortkomend uit het Post-COVID programma. Voor deze subsidieronde is zes miljoen euro beschikbaar. Er geldt geen maximaal aan te vragen budget. De goedgekeurde projecten moeten zo snel mogelijk starten.

De maximale looptijd wordt opgenomen in de publicatie van de subsidieoproep. De projecten die voortkomen uit deze subsidieronde moeten aansluiting vinden bij het onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID (Post-COVID Netwerk Nederland). Meer achtergrondinformatie over de Kennnisagenda Post-COVID te vinden op de website van ZonMw.

Kansrijk projectidee

De subsidieronde kent een projectideefase, gevolgd door een uitgewerkte subsidieaanvraagfase. Een projectidee is een beknopte versie van een uitgewerkte subsidieaanvraag. Uit de project ideeën worden alleen de meest kansrijke projectideeën uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.

Als basis voor de criteria van relevantie en kwaliteit worden de algemene ZonMw-criteria gehanteerd. De o relevantie- en kwaliteitscriteria die specifiek voor de oproep gelden, staan beschreven in de desbetreffende subsidieoproepen. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend.

Verschillende stappen

Omdat er een vast aantal stappen moet worden doorlopen, zit er altijd een aantal maanden tijd tussen het openen van de subsidieoproepen en het beoordelen en toekennen van de subsidie. Bij vragen over het post-COVID programma is er de webpagina met veelgestelde vragen. Ook kan per mail contact worden opgenomen met covid19@zonmw.nl.

Vorig jaar maart heeft ZonMw al een subsidieoproep geopend voor het stimuleren van de (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën voor de diagnostiek en behandeling van met name post-COVID. Deze doorontwikkeling is ook belangrijk als voorbereiding op eventuele toekomstige pandemieën. De deadline voor het indienen van de was eind mei vorig jaar waarna er eind vorig jaar over is besloten.

Bij zorggroep Adelante in Hoensbroek is in 2022 een transmurale post-COVID netwerk opgezet én gehonoreerd met een subsidie van ZonMw. In samenwerking met de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en de Academische Werkplaats Revalidatie is destijds een transmuraal post-COVID netwerk opgezet. Het ging om het bieden van gerichte nazorg voor mensen met post-COVID syndroom: het project PINCOR.