Benchmarking apothekers dankzij SFK rapport mogelijk

16 augustus 2022
apotheker-scaled
Zorgtransitie
Nieuws

Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis nemen in hun inkoopbeleid kwaliteitsmodellen op met daarin indicatoren. Deze indicatoren heeft de Stichting Farmaceutische Rapportage uitgewerkt volgens de definities van de zorgverzekeraars. Bij het interpreteren van de definities werkte de SFK nauw samen met apothekers. De rapportage geeft apothekers een duidelijk inzicht in de indicatoruitkomsten op het niveau van de eigen apotheek.

SFK & facts

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke en gedetailleerde gegevens op dit gebied in Nederland.  De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Zicht op indicatoren voor apothekers

De SFK heeft de rapportage ‘Indicatoren zorgverzekeraars’ bijgewerkt met de indicatoruitkomsten voor het contractjaar 2023. De SFK-rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars geeft inzicht in de indicatoren die zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben opgenomen in hun kwaliteitsmodellen. De uitkomsten van deze rapportage zijn alleen voor de betreffende apotheek inzichtelijk. De SFK deelt deze niet met derden, dus ook niet met zorgverzekeraars.

Betreffende uitkomsten zijn voor apothekers per verzekeraar in een nieuw tabblad te bereiken. Wat betreft de indicatoren van zorgverzekeraars CZ en VGZ laat de rapportage gemiddelden op landelijk niveau zien. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Benchmarking

In feite kan iedere apotheker met  deze rapportage in de hand aan benchmarking doen ofwel de  eigen (kwaliteits)cijfers vergelijken met die van andere apothekers in den lande. Niet alleen bij apothekers maar ook in andere zorgsectoren, zoals de ouderenzorg en bij ziekenhuizen, is benchmarking steeds beter mogelijk. Belangrijk want apothekers en andere actoren in de zorgsector willen graag weten wat er goed gaat en wat er eventueel beter kan.

Praktisch is ook dat de SFK-rapportage weergeeft welke patiënten ten grondslag liggen aan de berekende scores. Nieuw zijn de kwartaalrapportages die de resultaten over de twee meest recente periodes tonen. Hiermee kunnen apothekers een vergelijking maken met de tussentijdse terugkoppeling vanuit de zorgverzekeraars. Tot slot  zijn ook de historische scores van de apotheek zichtbaar zodat ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken.