Betere spoedzorg door digitale vooraankondiging

vr 14 april 2023 - 12:15
Ambulance-digitalisering
Gegevensuitwisseling
Nieuws

De afgelopen maanden werkten het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid aan de realisatie van de digitale vooraankondiging van patiënten in de ambulance bij de spoedeisende hulp (SEH). Dit deden zij samen met de leveranciers ChipSoft en CityGIS. Afgelopen jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’.

Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen. “Het versturen van de digitale vooraankondiging is voor ons de norm geworden. Door het versturen van de digitale vooraankondiging naar de spoedeisende hulp tijdens de rit, gaat de overdracht sneller en efficiënter”, vertelt ambulanceverpleegkundige Bob Griffioen.

Op de spoedeisende hulp kunnen op basis van de vooraankondiging en de real time aankomstgegevens, de juiste voorbereidingen worden getroffen waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat. “Met de gegevens over de behandeling en de onderzoeken in de ambulance, kunnen wij nog voordat de patiënt aankomt in het ziekenhuis maatregelen nemen. Die tijdswinst is van levensbelang in de spoedzorg”, zegt Sjaak Terlinger, SEH verpleegkundige bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Digitale vooraankondiging

De digitale vooraankondiging versterkt volgens Wietse van Heukelum, Teammanager Acuut kort verblijf (AKV) en Spoedeisende hulp (SEH) Erasmus MC), de samenwerking tussen de diverse regio’s en het Erasmus MC. “Dit laat zien dat digitalisering een meerwaarde is in de acute zorg, met als doel de patiëntenzorg en informatievoorziening verbeteren.” Doordat er gebruik wordt gemaakt van een landelijke standaard worden de berichten ook direct ontvangen door andere ziekenhuizen in de regio. Het digitaal uitwisselen van gegevens biedt in de spoedzorg veel voordelen.

SEH-medewerkers zijn beter voorbereid op de komst van hun spoedpatiënt, doordat de vernieuwde ambulanceberichten cruciale medische informatie bevatten. Zo heeft het ziekenhuis bijvoorbeeld inzicht in de status van de patiënt en kunnen bijlagen, zoals een hartfilmpje (ECG) dat gemaakt wordt in de ambulance, eenduidig meegestuurd worden. Inmiddels zijn alle informatiesystemen van de Regionale Ambulance Voorziening in staat om deze verbeterde ambulanceberichten te versturen.  

Met spoed beschikbaar

Zorgverleners in de acute zorg worden met het programma ‘Met spoed beschikbaar’ geholpen met de digitale uitwisseling van gegevens. Met deze betere gegevensuitwisseling worden zij ondersteunt in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. 

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz. Op metspoedbeschikbaar is meer informatie te vinden. Contact opnemen kan ook, via info@metspoedbeschikbaar.nl. Ook voor wie aan de slag wil met de digitale vooraankondiging.