Bianca Rouwenhorst, VWS: ‘Samenwerking en vertrouwen must voor digitalisering’

24 november 2023
Rouwenhorst_klein
Digitalisering
Nieuws

De groeiende digitalisering in en van de zorgsector – zeker sinds de snelle opschaling tijdens de coronapandemie – doet de roep om meer regie van het verantwoordelijke ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toenemen. Vooral op het gebied van veilige, standaard gegevensuitwisseling heeft VWS die roep ter harte genomen. Zo is de Wegiz aangenomen, die digitale gegevensuitwisseling verplicht stelt. Ook heeft VWS een beleidsstuk gepubliceerd waarmee het een integrale aanpak van het gezondheidsinformatiestelsel beoogt. Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid en CIO van VWS, wil zo de achterstand van de zorgsector op het gebied van digitalisering de komende jaren teniet doen.

De voordelen van digitalisering zetten in de zorgsector de afgelopen jaren slechts in beperkte mate door, zag Rouwenhorst in haar jaren bij VWS. “De groeiende uitdagingen die de sector kent – meer zorgvraag door meer complexere aandoeningen, te weinig menskracht en stijgende kosten – hebben echt een antwoord nodig. Ik ben met alle aspecten van digitale transformatie in het zorgveld bezig. Betere toegang tot gegevens voor patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers – waar wetten en verordeningen zoals Wegiz en EHDS aan moeten bijdragen. Betere digitale weerbaarheid, een AI-wet, moeten een raamwerk bieden om die digitale achterstand in te halen.”

Basis niet op orde

Er zijn veel partijen die digitale toepassingen op e-health gebied kunnen ontwikkelen, maar voor het gebruik hiervan moeten data wel vrij en veilig kunnen stromen, weet Rouwenhorst. Die basis is nu niet op orde en dat gaat ook nog even duren. Ook de zorgpartijen spelen hier een rol, en daarin ligt al een uitdaging. Het gezamenlijke belang is de patiënt, maar niet iedereen werkt daar op dezelfde wijze aan. Een CIO van een ziekenhuis heeft het intern vaak al moeilijk om zaken zoals gegevensuitwisseling te stroomlijnen. Laat staan als er andere partijen zoals een huisarts of VVT-instelling bij betrokken zijn.

“Maar ik heb wel het gevoel dat de sense of urgency momenteel hoog is en echt gevoeld wordt”, stelt de CIO van VWS. "Zo maakte de enorme impact van corona maakte duidelijk dat het nog sneller moest." De afgelopen twee jaar werd de roep dan ook steeds sterker voor VWS om echt de regie te pakken en zo samenwerking in de sector te bevorderen.

Regie nemen in samenwerking

“We moeten nog goed bepalen wat nou precies regie nemen betekent”, erkent Rouwenhorst. “Ik wil de digitale transformatie van de zorg zoveel mogelijk in samenwerking doen met alle relevante stakeholders. Maar als ons gevraagd wordt om regie te nemen, dan betekent het dat wij soms de keuzes maken om verder te komen met ons allen. En soms profiteert de ene partij daar minder van dan de ander.”

Lees het interview met Bianca Rouwenhorst in ICT&health 6, die 16 december verschijnt.