Bijwerken elektronische dossiers kost zorgmedewerkers halve dag per week

do 11 januari 2018 - 20:59
Doktor-epd-bijwerken-scaled
Onderzoek
Nieuws

Het kost medewerkers in de jeugdzorg, de langdurige zorg en de ggz gemiddeld een dagdeel per week om elektronische zorgdossiers bij te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van automatiseringsbedrijf Ictivity onder ruim 500 medewerkers van Nederlandse zorginstellingen.

De hoeveelheid besteedde tijd heeft onder meer te maken met hoe zorgverleners dossiers bijwerken. Zo werkt één op de vijf zorgverleners het zorgdossier voornamelijk op papier bij. Dit vergroot de kans op interpretatiefouten en maakt het delen van informatie met andere zorgverleners moeilijker, aldus het onderzoek. Bijna eenzelfde aantal medewerkers werkt het zorgdossier eerst op papier uit en voert het vervolgens digitaal in, wat dus dubbel werk met zich meebrengt. Het aan de bron (mobiel) kunnen registreren is volgens 80 procent  van de zorgverleners dé oplossing. Hiermee besparen zij ongeveer een half uur per dag. Er leven ook veel frustratie bij zorgverleners frustraties over het zoeken naar informatie in het zorgdossier. De grootste frustratie is dat men in veel verschillende systemen moet zoeken naar informatie (27%). Het niet altijd mobiel beschikbaar zijn van informatie (25%), vaak opnieuw inloggen (20%) en verouderde gegevens (20%) veroorzaken ergernissen. Vorig jaar oktober en november bracht Ictivity ook onderzoeksresultaten naar buiten, onder meer over kritiek zorgsituaties door falende ICT-systemen en de vrees van zorgmedewerkers dat zij overbodig worden door digitalisering en automatisering.

Hoge administratieve werkdruk

Het is niet de eerste keer dat er onderzoek naar buiten komt over de hoge administratieve werkdruk in de zorg. Een overzichtelijk en makkelijker ICT-systeem kan helpen de hoge administratieve werkdruk onder zorgverleners te verminderen, meldde kennisinstituut Nivel in december op basis van een vragenronde onder het Panel Verpleging & Verzorging. Die druk wordt als te hoog ervaren. Ook medisch specialisten en artsen in opleiding worden bedolven onder administratie. Zij zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Ruim de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig, terwijl deze tijd wel ten koste gaat van de patiëntenzorg. Dat concludeerden de Federatie Medisch Specialisten en de VvAA in november op basis van onderzoek onder ruim 3000 medisch specialisten en aio’s. Het inzetten van ICT-gerelateerde oplossingen kan volgens de respondenten bijdragen aan het beperken van onnodige of tijdrovende administratieve handelingen.

Gebruik digitale dossiers zeer gewenst

Ruim 90 procent van de verpleegkundigen en verzorgende in de ouderenzorg (intramurale en thuiszorg) vindt het wenselijk of noodzakelijk om een elektronisch cliëntendossier te gebruiken, elektronisch gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners en zorg elektronisch af te stemmen met anderen. Tussen wens en gebruik zit echter een groot verschil, aldus de jaarlijkse e-health Monitor van Nictiz en Nivel. Slechts 36 procent brengt de wens in praktijk. Van de ondervraagde zorgverleners liet 88 procent weten dat een cliëntenportaal noodzakelijk of wenselijk is, terwijl het slechts 42 procent er een gebruikt.