Brainbelts en ecosystemen ook voor e-health?

5 augustus 2016
Nieuws

In het jargon van de nieuwe economieën duiken intrigerende termen op zoals rustbelt, brainbelt en ecosysteem. Een rustbelt is een gebied met een vervallen traditionele economie en technologie. Deze staat dus letterlijk weg te roesten. Tegenwoordig gelukkig vaak geen doomscenario meer. Je maakt daar een slimme plek voor innovatie van in de vorm van een zogenaamde brainbelt. Dat sluit tevens goed aan op E-health en positieve gezondheid.

De brainbelt

Een brainbelt is een conglomeratie van innovatieve technologie en gedeelde kennis. Samen met kennis en vernieuwingen aan de slag creëert de zogenaamde innovatieve bedrijfshub van de toekomst. Rustbelts in de VS en Europa transformeren zo gestadig tot brainsbelts. Ook in de gezondheidszorg vind je meer en meer dit soort slimme plekken.

Ecosystemen

Bij de term ecosystemen denk je het eerst aan biodiversiteit en milieu. Alles wat samen met elkaar groeit en bloeit. En wie zich het snelst en beste aanpast behoort tot de winnaars.
Dat kan echter ook met onze nieuwe economie. Daarin werken verschillende organisaties samen en beconcurreren ook elkaar op de beschikbare  hulpbronnen.

Wanneer het systeem verandert, is het als bedrijf of organisatie slim om (innovatieve) kennis energie-, water- en materiaalstromen goed onder de loep te nemen. Waar valt smart samen te werken? Dat biedt kansen om te innoveren, te besparen, en om nieuwe strategieën in te zetten. Of je kunt als bedrijf zelfs een hele nieuwe functie binnen de economie van het ecosysteem vervullen.

Hot spots in plaats van een museum

Na de economische malaise en oprukkende mondiale concurrentie van de afgelopen jaren ontstond vrees dat Europa in een museum zou veranderen. Verouderende techniek, achterblijvende innovatie en economische modellen uit het verleden.

Er valt echter een duidelijke omslag te bespeuren naar slimme hotspots van economische groei. Ging het vroeger om producten zo goedkoop mogelijk te fabriceren. In de smart economy ligt de focus op het maken van zo slim mogelijke producten.

Wetenschap denkt meer commercieel

Voorheen was de medische wetenschap weinig gediend van commercie. Zuivere motieven bij de onderzoekers waren heilig en geen gedoe met invloed van commerciële bedrijven. Beiden hebben elkaar echter hard nodig. Gedegen en uitgebreid onderzoek kost scheppen met geld. En zonder kennis komen commerciële bedrijven niet ver.

Brainbelts en ecosystemen maken het mogelijk om het goede en innovatieve efficiënt met elkaar te delen. De afspraken, doelen en bijbehorende ethiek zijn voor iedereen duidelijk en geaccepteerd.

Ook in de gezondheidszorg

Deze omslag doet al meteen sterk denken aan de relatie tussen gezondheidszorg en E-health. Teveel en onnodig besparen om de gezondheidszorg goedkoper te maken keert zich tegen ons. Je kunt de zorg, leefstijl en welzijn veel beter slimmer maken. Dat levert niet alleen meer winst maar ook meer engagement van de gebruiker / ontvanger op!

Over de grenzen van de disciplines heen

Kenmerkend voor de brainbelts en ecosystemen is dat de samenwerkende partners breed over de schutting heen kijken, het belang inzien van niet afgrenzen maar open kennis delen en het profiteren van waar de ander goed in is. Wie op een eilandje of in een ivoren toren blijft zitten is binnenkort gewoon geschiedenis.

Dat is toch even slikken voor de traditionele gezondheidszorg. Ben je net een beetje aan de mogelijkheden van E-health gewend dan komen ze met een samenwerkende discipline overstijgende deel (sharing)-cultuur aanzetten.

Biowetenschappen en medische apparatuur

Breinbinders uit de gezondheidszorg pionierden als eerste met brainbelt en ecosystemen bij de biowetenschappen en het ontwikkelen van medische apparatuur. Life sciences in optima forma dankzij de gedeelde breinkracht. Ziekenhuizen, universiteiten, farmacie en IT-bedrijven slaan de handen ineen tot veelbelovende ecosystemen.

Nieuwer is de sterke ontwikkeling bij E-health met sensoren, apps, robots, domotica, 3D printen, vaccins op maat, drones, insulinepompen, ruggengraatsimulatoren, pacemakers, genoom knippen, Big Data en positieve gezondheid.

Minneapolis (Minnesota) en Portland (Oregon Health  Science University en Intel) gaven hierin jaren achtereen de toon aan. Zelfs GoPro Action camera’s betraden de SEH en ambulance

In Europa

Treffende voorbeelden uit Europa zijn Bio City Leipzig, brainbelt Dresden moleculaire biologie, BioSaxony (Saksen), Bio-Technopark  Zurich, Well-Tech Oulu Finland en ons eigen Brainport Eindhoven met innovatielabs en de Singularity University.

Steeds meer gezondheids-startups vinden aansluiting bij marktpartijen die hun producten succesvol kunnen implementeren. Slimme gezonde digitale steden, gezond milieubeheer en eco-landbouw sluiten zich hierbij aan. De toekomst van onze gezondheid en welzijn ligt gewoon in slimme producten i.p.v. starre verdienmodellen.

Een interessant boek in deze is Hier wordt de Toekomst Gebouwd, van Antoine van Agtmael en Fred Bakker.