Bruins kan Kamervragen deadlines VIPP niet tijdig beantwoorden

25 juli 2018
Bruno-Bruins
Databeschikbaarheid
Nieuws

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) kan niet binnen de gestelde termijn Kamervragen beantwoorden over onduidelijkheden rondom het halen van VIPP-doelstellingen door ziekenhuizen. Dat laat de bewindsman weten in een uitstelbrief. Bruins reageert daarmee op vragen van VVD Tweede-Kamerlid Aukje de Vries.

Het Tweede-Kamerlid had de vragen over VIPP begin juli ingediend na berichten in de media over ziekenhuizen die als deelnemer aan het VIPP-programma (Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) gestelde deadlines mogelijk niet gingen halen. Dat zou mogelijk ook leiden tot het moeten terugbetalen van eerder verstrekte subsidies. Deze subsidies van VWS moeten het doorvoeren van de doelen uit het VIPP-programma faciliteren. 66 ziekenhuizen doen hier aan mee. Onlangs meldde het VIPP-team dat 24 ziekenhuizen A1 hebben behaald. Dit betekent dat de audits op dit gebied een positief oordeel hebben geveld. https://www.vipp-programma.nl/vipp-centraal/nieuws/2018/eerste-vipp-doelen-a1-en-b1-gehaald

Verschuiven deadline VIPP B1

De Vries wilde onder meer van Bruins weten wat de stand van zaken is rondom het wel of niet halen van de deadlines voor doelstellingen A1 (digitaal medisch afschrift) en B1 (digitale uitwisseling medicatievoorschrift). Later deze maand werd bekend dat de deadline voor B1 is verschoven naar 1 december 2018. Voor de doelstelling A1 hebben zich 45 ziekenhuizen aangemeld, van de 66 die meedoen aan VIPP. De instellingen die niet meedoen aan A1, hadden deze doelstelling al behaald voor de start van het versnellingsprogramma, deze instellingen doen mee aan de modules A2 en A3. Ook had De Vries gevraagd in hoeverre ziekenhuizen bij het niet halen van deze deadlines toch het VIPP-programma kunnen afronden voor 1 juli 2020 - de datum dat het tweede deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in gaat. Patiënten hebben dan het recht op het digitaal inzien van al hun medische gegevens. Het eerste deel van de Wet is halverwege 2017 ingegaan.

Gevolgen bij niet tijdig afronden

De Vries wilde verder weten wat de gevolgen zijn bij het niet op tijd afronden van VIPP, wat Bruins doet om hier alsnog voor te zorgen en hoe het staat met andere VIPP-programma's voor digitalisering van uitwisseling van medische gegevens. Er lopen vergelijkbare versnellingsprogramma's in de ggz en voor zorginstellingen - of deze programma's gaan binnenkort van start.