Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
19 november 2018
Artikel delen

Bruins: vertrouwen in data basis voor slagen digitalisering zorg

Vertrouwen, zeggenschap en interoperabiliteit zijn belangrijke randvoorwaarden om digitalisering in de zorg te laten werken. Dat concludeert minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) in de brief ‘Data laten werken voor gezondheid’ die hij eind vorig week aanbood aan de Tweede Kamer. Vertrouwen speelt volgens Bruins een sleutelrol, zowel in andere stakeholders als in een goed raamwerk voor standaardisatie van opslag en uitwisseling van data in de zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In gesprekken met het zorgveld is Bruins tot de constatering gekomen dat ontwikkelingen rondom data-analyses ten behoeve van de gezondheid nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Om data te laten werken voor gezondheid is vertrouwen nodig, zo schrijft de bewindsman. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met zijn/haar data wordt omgegaan. De zorgverlener moet erop kunnen vertrouwen dat data-analyses valide resultaten opleveren. Data moet veilig zijn opgeslagen, maar informatie moet kunnen stromen daar waar nodig en/of gewenst.

Kansen en uitdagingen digitalisering

Met het zorgveld deel ik de overtuiging dat digitalisering nieuwe kansen en uitdagingen met zich meebrengt,’ schrijft Bruins. ‘Ook in de Nederlandse Digitaliseringstrategie en de Agenda Digitale Overheid wordt hierop gewezen. Binnen de gezondheidszorg spelen bijvoorbeeld vraagstukken rondom kwaliteit van data en algoritmen, interoperabiliteit, digitale vaardigheden, zeggenschap over (eigen) gegevens, het delen van data voor algemeen belang, privacy en allerlei ethische vragen die dit met zich meebrengt. Met deze brief adresseer ik deze thema’s.’

De minister stelt te geloven dat vertrouwen in data en in de uitkomsten van data-analyses bereikt kan worden door het verhogen van de kwaliteit van data, data-analyses en algoritmen, maar ook door te laten zien hoe het gebruik van data ingebed kan worden in zorg-, en behandelprocessen en nadrukkelijk ook, hoe gebruik gemaakt kan worden van data ter ondersteuning van gezondheid en preventie. ‘Zeggenschap over de data vind ik daarbij een groot goed dat te allen tijde moet worden nagestreefd. Iedereen moet mee kunnen doen en dus is aandacht voor digivaardigheden net zo belangrijk als het vergroten van de meerwaarde van data-analyses voor ieders gezondheid.’

Zes kernpunten

In de Kamerbrief legt Bruins de focus op de uitkomsten van een inventarisatie samen met het zorg- en onderzoeksveld op zes kernpunten

  • Vertrouwen in de uitkomst van data-analyses;
  • Zeggenschap;
  • Digitale inclusie;
  • De rol en het vertrouwen van de zorgprofessional;
  • Datasolidariteit;
  • Interoperabiliteit en data aan de bron

Deze thema’s kennen volgens de bewindsman van VWS een overlap met de thema’s in de eerder dit jaar gepubliceerde Nederlandse Digitaliseringstrategie van het kabinet. Zij sluiten ook aan op het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Actielijnen

In de Kamerbrief stelt Bruins voor elk van de thema’s actielijnen voor die het vertrouwen in de data en in het systeem moeten verhogen, zodat men – veilig en verantwoord – optimaal gebruik kan maken van gezondheidsdata. Bij data-analyses betreft dat bijvoorbeeld het waarborgen van de kwaliteit en het inperken van de risico’s van gebruik van algoritmen. De brief dient als een eerste aanzet om het komende jaar de genoemde thema’s met burgers en zorgprofessionals op te pakken, zowel van VWS als rijksbreed.

Als voorbeeld van betrouwbare data-analyse noemt Bruins onder meer een project van Amsterdam UMC-locatie AMC. Dat zoekt samen met het KNMI naar een algoritme dat internet- en weerdata gebruikt om het aanbod van patiënten met bepaalde levensbedreigende ziekten (hartaanval,gescheurde lichaamsslagader en beroerte) op de spoedeisende hulp te voorspellen. Het doel is om personeel beter in te kunnen delen. Hierdoor hoopt men wachttijden te verminderen of er voor te zorgen dat veelgevraagde specialismen al in het ziekenhuis aanwezig zijn. Op deze manier wordt waardevolle tijd bespaard.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen