Bruins voert financiering in om gebruik PGO te stimuleren

12 maart 2019
ICT Health event in Louwman Museum
Overheid
Nieuws

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft vandaag een regeling aangekondigd die het voor iedere Nederlander mogelijk moet maken om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met zo'n omgeving - een website of een app - kunnen mensen zelf bepalen of en zo ja, met welke zorgverleners medische gegevens gedeeld worden.

Met een PGO moeten patiënten ook meer regie krijgen over de eigen gezondheidsgegevens. In een gezondheidsomgeving kan iedereen dus straks de gegevens zien die bijvoorbeeld een huisarts, apotheek en ziekenhuis hebben verzameld over mensen. Verder moeten PGO’s mogelijkheden gaan bieden tot ondersteuning van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het thuis meten en vastleggen van lichaamsfuncties zoals hartslag.

Tijdelijke financieringsregeling

De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor de leveranciers van de persoonlijke gezondheidsomgeving, benadrukt Bruins, geen subsidie zoals vorig jaar werd toegekend voor het ontwikkelen van PGO's. Iedere leverancier kan zich inschrijven en er zit geen limiet aan het aantal gebruikers. Leveranciers krijgen betaald voor elke gebruiker die tenminste één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld. Dit bedrag is vastgesteld op 7,50 euro per actieve gebruiker.

Aanbieders van een PGO dienen wel een MedMij-label te hebben en voldoen aan de informatiestandaarden voor ziekenhuiszorg, huisartsgegevens, medicatiegegevens, zelfmeetgegevens en GGZ-gegevens (informatiestandaarden voor meer zorgsegmenten moeten dit en komend jaar volgen). MedMij is het raamwerk dat er voor moet zorgen dat gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden.

Vorig jaar werd versie 1.1 van MedMij gelanceerd. Toen konden PGO-leveranciers en aanbieders van informatiesystemen voor zorgaanbieders zich als kandidaat-deelnemer gaan inschrijven. In augustus 2018 werd bekend dat 60 PGO-aanbieders en 12 ICT-leveranciers zich hadden aangemeld. De eerste kandidaat-deelnemers aan MedMij zouden de komende maand zo'n label moeten krijgen. In eerste instantie zou dit al in februari moeten zijn gebeurd.

Beschikbare PGO's

Een actueel overzicht van persoonlijke gezondheidsomgevingen is nu al te vinden op de Digitale ZorgGids van Patiëntenfederatie Nederland. De Patiëntenfederatie, een van de initiatiefnemers achter MedMij, maakt op korte termijn een PGO-keuzehulp beschikbaar. Die kan mensen helpen bij het kiezen van de PGO die het beste bij hun wensen en gezondheidssituatie past.

De eerste gebruikersregeling van VWS loopt van 1 oktober 2019 tot eind 2020. Op dit moment wordt al gewerkt aan deel twee: een structurele financiering van PGO’s voor de periode na 2022. Bij de start van de regeling zal er keuzevrijheid zijn tussen diverse veilige PGO’s.

Tweede PGO-regeling

De nu bekend gemaakte regeling is de tweede in zijn soort voor PGO's. In augustus 2018 konden partijen die een PGO op basis van de MedMij-afspraken willen ontwikkelen, een subsidie aanvragen. Er was vier miljoen euro beschikbaar voor deze Impulsfinanciering PGO-leveranciers. De subsidie per PGO-leveranciers bedroeg maximaal 160.000 euro.

Bij de start van de regeling zal de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s nog beperkt zijn, stelt VWS. De beschikbaarheid neemt volgens het ministerie toe door:

  • De wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om vanaf juli 2020 aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken.
  • De VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s.