Buitenlandse belangstelling voor een Nederlandse e-health-vinding

ma 29 augustus 2016 - 14:22
Nieuws

Op dinsdag 23 augustus heeft een delegatie van de Prime Ministers Office (PMO) van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een werkbezoek gebracht aan het 24CARE DiabetesStation, in eerstelijns gezondheidscentrum Gezond op Zuid in Rotterdam.

Het DiabetesStation is een interactief meetstation voor patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes. Het is ontwikkeld door 24CARE en het Erasmus MC, waar het station al wordt ingezet. Het is de bedoeling om het apparaat op korte termijn verder uit te rollen. 24CARE en het Erasmus MC werken ook aan verdere innovaties op basis van het DiabetesStation. Dat zal in de toekomst ingezet kunnen worden bij andere aandoeningen, zoals chronisch hartfalen.

Het DiabetesStation van 24CARE geeft patiënten 24/7 de mogelijkheid krijgen om hun persoonlijke diabetes check-up in eigen taal en tempo te doorlopen. Daarbij signaleert het systeem automatisch wanneer er waarden afwijken en brengt de behandelend arts op de hoogte. Patiënten kunnen dan direct contact hebben met de desbetreffende behandelaar via een beveiligde videoverbinding.

Innovatieve aanpak diabetes type 2

In de Verenigde Arabische Emiraten gaat 6,2 procent van het totale zorgbudget op aan de behandeling van diabetes type 2. Dit zal naar schatting toenemen tot 13 procent in 2030. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossing om diabetes in een vroeg stadium te diagnosticeren en snel en accuraat onder controle te krijgen. Reden voor Dr. Fuzan Alkhalidi, Director of Healthcare Strategy and Policy van de Prime Ministers Office VAE, en dr. Andy Poh, Advisor van de Prime Ministers Office VAE, om te kijken naar wat het DiabetesStation kan bijdragen aan de beperking van de genoemde zorgkosten.

De delegatie was volgens een persbericht van 24Care onder de indruk van het gebruiksgemak en uitgebreide diagnostische mogelijkheden en intelligentie van het systeem. Ook het lifestyle component, waarbij de patiënt op prettige wijze wordt gestimuleerd om te bewegen en gezond te leven, zou positief ontvangen zijn, evenals de mogelijkheid om met het DiabetesStation ook andere chronische aandoeningen onder controle te houden.

Grotere autonomie patiënt

Het DiabetesStation is een interactief meetstation dat chronische patiënten in staat stelt zelfstandig hun vitale waarden te meten zoals het gewicht, de bloeddruk, glucose, cholesterol en triglycerides. Zij worden interactief begeleid en het systeem geeft direct feedback. Er is voor de metingen geen personele inzet nodig, zodat de behandelend arts zich bij een consult kan richten op het bespreken van een persoonlijk behandelplan.

Via een geïntegreerd touchscreen wordt de patiënt bij de metingen begeleid. Informatie kan zodner t6ijdsdruk geconsumeerd worden. Het systeem ondersteunt nu acht talen waaronder Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Verder kan de patiënt  vanuit huis online toegang krijgen tot de eigen gegevens. Dit biedt meer meer autonomie en betrokkenheid bij het verloop van de eigen ziekte.

Alle gegevens worden vastgelegd en getoetst aan de vooraf door de eigen dokter vastgestelde grenswaarden. Worden grenswaarden overschreden, dan geeft het systeem direct passende feedback aan de patiënt. Zo kan het systeem meer informatie over de gevaren van zo'n overschrijding tonen of een voedings- of bewegingsadvies geven. Daarnaast kan het systeem direct naar een behandelend arts verwijzen voor een (vervroegd) consult. Ook is er een directe verbinding op te zetten met de medewerkers van de Medische Service Centrale van 24CARE om op basis van overeengekomen protocollen meer informatie aan de patiënt te geven.

Uitrol DiabetesStation

Het DiabetesStation werd al ingezet in het Erasmus MC. Nu komt het beschikbaar voor patiënten en zorginstellingen in heel Nederland. Uiteindelijk is het doel om de gebruiksdrempel te verlagen door inzet op goed toegankelijke locaties en beperkte reisafstand. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met gezondheidscentra en biedt 24CARE de mogelijkheid van mobiele oplossingen voor patiënten in afgelegen gebieden.