Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum

6 december 2023
Hart-controle-patient-dokter
Samenwerking
Nieuws

Het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht leveren hoog complexe zorg waarmee ze patiënten in Midden-Nederland helpen. Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, gaan ze in de toekomst vaker hun krachten bundelen rondom innovatieve zorg. Momenteel gebeurt dat al in de zorg voor patiënten met hart-long-aandoeningen. Zo zetten UMC Utrecht en St. Antonius een mooie stap voorwaarts in de beweging die ook vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) verder vorm krijgt.

De samenwerking bestaat onder meer uit het feit dat diverse artsen in beide ziekenhuizen werkzaam zijn. Nog intensiever samenwerken op onderzoek en innovatie kan volgens de ziekenhuizen een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Het gezamenlijk verzamelen van onderzoek data van meer patiënten verbetert de zorg. En door innovaties met elkaar te delen of gezamenlijk door te voeren, profiteren veel meer patiënten in de regio en ver daarbuiten van de meest actuele ontwikkelingen in de zorg.

Gezamenlijk hartcentrum

De hart-longchirurgie en de cardiologie zijn twee speerpunten van de ingezette samenwerking. Zo bieden specialisten uit beide ziekenhuizen gezamenlijk hart-longzorg aan, met daarbij de focus op aorta-chirurgie, minimaal invasieve chirurgie, transcatheter technieken (via een slangetje toegang tot een slagader of het hart), longchirurgie en –transplantaties en harttransplantaties.

“Onze gezamenlijke ambitie is om eén hartcentrum voor de regio Midden-Nederland te vormen. Door protocollen te harmoniseren en vervolgens echt samen te opereren, leren we elkaars werkwijze beter kennen en kunnen patiënten sneller worden geholpen”, aldus Hans Smeenk, hart-longchirurg in het St. Antonius.

Regionaal cardiologisch netwerk

Met de samenwerking bouwen de beide ziekenhuizen verder op de eerder ingezette, succesvolle samenwerking rond hartfalen. Ook deze samenwerking heeft een positieve impact op de kwaliteit en op de wachttijden. De ziekenhuizen blijven ook nauw optrekken met de andere ziekenhuizen in de regio. Ze nemen het initiatief om te verkennen hoe cardiologische zorg beter kan worden georganiseerd in een regionetwerk met hun ketenpartners, waaronder huisartsen, VVT en gemeenten. Dit alles is in lijn met het IZA en de juiste zorg op de juiste plek.

TechMed Centrum Dat samenwerken de beste manier is om tot nuttige innovaties te komen, weten ze in Twente ook alles van. Daar richt het TechMed Centrum van de Universiteit Twente zich op innovatie in de gezondheidszorg via medische technologie. Het brengt hiertoe studenten, wetenschappers, zorgprofessionals en ondernemers bij elkaar. De visie van het TechMed Centrum is dat de ontwikkeling, evaluatie en passende implementatie van technologie een duurzame en gepersonaliseerde zorgverlening mogelijk maakt. Hiervoor wordt ook samengewerkt met een groot netwerk van topklinische ziekenhuizen, UMC’s, het bedrijfsleven en het MedTech Twente Cluster.