CAIRELab bundelt AI-werkzaamheden LUMC

14 februari 2020
Samenwerking-medisch
Onderzoek
Nieuws

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft donderdag 13 februari het Clinical Artificial Intelligence and Research Lab (CAIRELab) geopend. Het nieuwe kennis- en expertisecentrum brengt volgens het LUMC alle AI-werkstromen in het universitair ziekenhuis samen. Doel is versnelling van de ontwikkeling van en het onderzoek naar AI-toepassingen in de zorg te versnellen.

Mark van Buchem, bestuurder van het CAIRELab en afdelingshoofd Radiologie bij het LUMC, verwacht dat het samenbrengen van diverse fases van AI-ontwikkeling en -toepassing kennisbundeling vereenvoudigd. Hierdoor kunnen ideeën op het gebied van AI straks sneller tot uitvoering worden gebracht. “We geloven dat we door de toepassing van kunstmatige intelligentie de gezondheidszorg kunnen verbeteren.”

Van Buchem ziet AI als een krachtig hulpmiddel om de toenemende druk op de gezondheidszorg te accommoderen. Daarnaast zal volgens hem met behulp van kunstmatige intelligentie de kwaliteit van de zorg verbeteren. “Er kunnen betere diagnoses gesteld worden en behandelingen kunnen meer op de individuele patiënt afgestemd worden. Het is wel zaak om de veronderstelde effecten van kunstmatige intelligentie te meten, om de meerwaarde ervan voor de patiënt en maatschappij vast te kunnen stellen. Ook daar wordt in het CAIRELab veel aandacht aan besteed.”

Spraakherkenning in spreekkamer

Eén van de projecten die onder het CAIRELab valt, is de spraakherkenning in de spreekkamer: het opnemen en transcriberen van gesprekken tussen arts en patiënt. Hierbij stelt een AI-toepassing vervolgens een samenvatting voor. De arts hoeft tijdens het patiëntgesprek niet meer mee te schrijven, en kan de aandacht volledig op de patiënt richten. Het project heeft afgelopen jaar in pilotfase meegedraaid in de spreekkamer en wordt in 2020 doorontwikkeld naar een productieversie die ook door andere instellingen gebruikt kan worden.

Een belangrijke voorwaarde voor succes van AI in de praktijk is samenwerking, zo benadrukt het LUMC in een persbericht:

  • Enerzijds is het belangrijk dat de medisch specialist en de AI-ontwikkelaar goed samenwerken om tot een goed product te komen dat ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kan worden.
  • Anderzijds is samenwerking nodig om van elkaar te leren, en sneller te ontwikkelen.

Hierbij stelt het CAIRELab ook naar externe partijen te kijken, waarmee het samen de ontwikkeling, validatie, implementatie en evaluatie van AI in de kliniek kan versnellen.

Samenwerking AI met Philips

Eind vorig jaar zette het LUMC ook al stappen op het gebied van AI. Het sloot destijds een driejarige overeenkomst met Philips om het gebruik van kunstmatige intelligentie in het ziekenhuis te verbreden en te versnellen. Door de samenwerking met Philips wordt het gebruik van AI in klinische processen in het LUMC gefaciliteerd en verbeterd, zo is de verwachting. Een jaar eerder kreeg een team onderzoekers van het LUMC een Europese subsidie om met behulp van AI de diagnostiek, behandeling en logistiek rondom chirurgische ingrepen te verbeteren.