Search
Close this search box.
Search

Centraal Covid-19 dashboard al ver doorontwikkeld

Vandaag, vrijdag 5 juni, is een eerste versie van het coronadashboard gepubliceerd. Minister Hugo de Jonge schreef eerder deze week al in een update voor de Tweede Kamer over Covid-19 dat de proefversie deze maand al klaar kon zijn. De bewindsman gaf in de update ook aan dat de ontwikkeling van een corona-app op schema ligt.

Halverwege mei werd bekend dat de overheid werkt aan een centraal Covid-19 dashboard. Zo’n toepassing moet zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus vereenvoudigen en verbeteren en het oplaaien ervan indammen. Het dashboard ondersteunt de strategie van maximaal controleren van de overheid met twee doelen die daarbij centraal staan:

  1. het zo goed mogelijk beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid
  2. zorgen dat de zorg niet overbelast raakt.

Er is al veel informatie ter beschikking van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen, die onderverdeeld zijn in drie typen indicatoren:

  1. Een set van vijf hoofdindicatoren, die een getalsmatig beeld van de epidemie geven;
  2. Een set ondersteunende indicatoren die een indicatief maar completer beeld geven van de epidemie;
  3. Een set indicatoren die met minder vertragingstijd de potentiële risico’s voor verspreiding van het virus weergeven.

Het dashboard toont elke dag de actuele gegevens ten opzichte van zogeheten signaalwaarden, zodat een mogelijke opleving van het virus snel duidelijk wordt. Signaalwaarden zijn nu al het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. later moeten hier het aantal positieve testen en het aantal ingeschatte personen dat op enig moment besmet is bij komen. In principe moet iedereen de ontwikkelingen op coronagebied via het dashboard kunnen volgen, aldus VWS. De eerste versie is hier te vinden.

Ontwikkeling vergevorderd

De ontwikkeling van de proefversie van het dashboard is in een vergevorderd stadium, stelt De Jonge nu. De huidige proefversie moet in de tweede helft van juni doorontwikkeld worden tot eerste operationele versie. Hierbij zijn onder meer het RIVM, de GGD’en en andere overheidspartijen betrokken.’

De eerste versie zal tenminste de hoofdindicatoren, de verpleeghuiscijfers en de regionale vertaalslag weergeven. In de periode daarna zullen ondersteunende indicatoren en de indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing worden toegevoegd, voorzien van de vereiste wetenschappelijke duiding. Ook zal het dashboard een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, op landelijk en regionaal niveau.

Dashboard helpt bij coronabeleid

Het uiteindelijke dashboard zal onderdeel zijn van de cyclus van signaleren, analyseren, adviseren, afweging/besluitvorming en het opvolgen van maatregelen. De indicatoren op het dashboard geven aan of vanuit volksgezondheidsperspectief aanpassing van beleid nodig is. Als er op enig moment sprake is van een versnelde verspreiding van het virus, adviseert het Outbreak Management Team de minister (eventueel met spoed).

Maatregelen op lokaal of regionaal niveau worden genomen als er lokale of regionale oplevingen van het virus zijn. Daarbij spelen de GGD-instrumenten testen en bron- en contactonderzoek een belangrijke rol. In die gevallen wordt bepaald welke maatregelen genomen kunnen worden. Bij bovenregionale of landelijke oplevingen van het virus verloopt besluitvorming via het kabinet.

Samenwerking met andere landen

De minister kijkt ook naar samenwerking met andere landen, waar vergelijkbare dashboards worden ontwikkeld. Zo maakt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een interactieve kaart die de regionale verspreiding van het virus in lidstaten toont. Op ambtelijk niveau zijn al contacten gelegd met België, Duitsland (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) en Frankrijk.

Nederland zal ook in EU-verband, bijvoorbeeld tijdens de geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons (IPCR), aandacht vragen voor het zo veel als mogelijk formuleren van vergelijkbare indicatoren en signaalwaarden op basis waarvan in ieder land vervolgens nationale besluitvorming kan plaatsvinden.

Gisteren werd uit de Covid-update ook duidelijk dat De Jonge verwacht in de eerste helft van juni eerste proeven met de corona-app voor tracking en tracing te kunnen laten doen. In de tweede helft van juni moeten praktijkproeven in diverse regio’s volgen.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
intelligentie
Over spelmatige intelligentie en serious games
Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben een webgebaseerde babyslaap-planner ontwikkeld die levens van baby’s kan redden van wiegendood.
Webgebaseerde slaapplanner voorkomt wiegendood
AI onderwijsinstructie chirurgie training
Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
medicatie
Onderzoek naar medicijndispensers in intramurale setting
AI
Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI
arbeidsgerelateerde zorg
Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg
zorgontwikkelingen nieuws
Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen
digitalisering
NVZ wil meer focus op preventie en digitalisering
dementie
Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra
gegevensuitwisseling
VWS start met nieuwe fase voor PGO's
Volg jij ons al?