Chipsoft neemt deel aan MedMij-test PROVES

di 10 juli 2018 - 15:00
tablet-1075790_960_720
Databeschikbaarheid
Nieuws

EPD-leverancier ChipSoft gaat samen met de Reinier Haga Groep (Zuid-Holland) meedoen aan het landelijke proof-of-concept programma PROVES van MedMij. Via PROVES wordt getest hoe persoonlijke, medische gegevens in ziekenhuissystemen straks veilig en betrouwbaar volgens de MedMij-spelregels bij de patiënt in zijn of haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) komen.

Het begin dit jaar in gang gezette PROVES toonde volgens MedMij dat de afspraken en standaarden van het programma ook in de praktijk werken. De eerste fase werd eind eerste kwartaal afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in het afsprakenstelsel 1.0. De tweede fase van PROVES zou tot eind tweede kwartaal lopen.

‘Deelname Chipsoft belangrijk’

De deelname van ChipSoft aan de volgende fase is volgens MedMij belangrijk, want daardoor kunnen patiënten in potentie gezondheidsinformatie uit meer dan 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen ontvangen in hun PGO. Het Nederlandse Chipsoft heeft samen met het Amerikaanse Epic het grootste deel van de markt voor EPD’s in handen. Kleinere aanbieders zijn onder meer het Duitse Nexus. “Voor patiënten is het heel belangrijk dat gegevens van alle zorgverleners worden ontsloten in hun PGO,” meent Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland en voorzitter van de stuurgroep MedMij. “Daarom is het goed nieuws dat een grote speler als ChipSoft de ontwikkelingen van MedMij omarmt. Dit opent de deuren naar de medische gegevens in de meeste Nederlandse ziekenhuizen.”

Zorgplatform ingebracht in test MedMij

ChipSoft brengt in de MedMij-test Zorgplatform in: een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. In deze test gaan MedMij en ChipSoft willen kijken of het Zorgplatform ook kan worden ingezet voor de doelstelling van MedMij: het ontsluiten van gezondheidsinformatie die nu nog ‘opgesloten’ zit naar de PGO van een patiënt. ChipSoft is initiatiefnemer en ontwikkelaar van Zorgplatform, een open uitwisselingssysteem, gebaseerd op landelijke en internationale standaarden. De drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep namen dit platform afgelopen februari in gebruik. Het platform ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

Over PROVES

PROVES is opgezet om de geïntegreerde startarchitectuur voor het programma Gespecificeerde Toestemming, het programma MedMij en de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld identificatie- en authenticatiemiddelen landelijk, en dus vanuit gezamenlijkheid, te beproeven. Per programma volgen tussentijdse en eindrapportage over haalbaarheid van de beoogde oplossing inclusief advies over het vervolg. PROVES wordt gecoördineerd door VZVZ, dat ook het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor gegevensuitwisseling beheert. PROVES toonde volgens MedMij dat de afspraken en standaarden van het programma ook in de praktijk werken. De eerste fase werd eind eerste kwartaal afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in het afsprakenstelsel 1.0. De tweede fase van PROVES liep tot eind tweede kwartaal. Volgens programmamanager Mark Elstgeest lag het in de lijn der verwachting dat er ook een derde fase zou komen, zo vertelde hij afgelopen juni in een gesprek met ICT&health. In de eerste PoC-fase gingen uiteenlopende partijen uit de zorg aan de slag om te kijken of medicatiegegevens kunnen worden binnengehaald in een PGO. Zij slaagden er stuk voor stuk in om de testdata via veilige onderlinge verbindingen en de informatiestandaarden zoals voorgeschreven in het MedMij Afsprakenstelsel te versturen. Ook werd de techniek achter het authenticatieproces – inloggen – benodigd in de onderlinge communicatie tussen PGO en systeem van de zorgaanbieder, met succes gesimuleerd. Uit een beoordeling van een patiëntenpanel over het inlogproces bleek dat behoefte bestaat aan meer gebruiksgemak, omdat het inloggen per zorgaanbieder gebruikers mogelijk gaat weerhouden van het regelmatig opvragen van informatie. Breed beschikbaar authenticatiemiddelen op het vereiste beveiligingsniveau zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Tot slot is beproefd hoe een zorgaanbieder digitaal gevonden kan worden.

Uitwisseling BgZ tussen ziekenhuizen

Epic, Chipsoft, e-health instituut Nictiz en registratie aan de Bron bereikten in mei overeenstemming over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen. Epic en Chipsoft gaan nu de BgZ vertalen in de standaard HL7 CDA voor gegevensuitwisseling en zullen vervolgens deze standaard implementeren in hun systemen. Een andere mogelijkheid voor het uitwisselen van de BgZ is de recent vastgestelde standaard HL7 FHIR. MedMij heeft voor deze standaard gekozen voor uitwisseling van de BgZ met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).